Test numer 29


20 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzysta:
   nie może wyprzedzać wolno jadących pojazdów w korku z ich prawej strony,
   wyjątkowo może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych w ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do 10 lat,
   musi jeździć wyłącznie po poboczu.

rowerzyści do 10 lat jadą lewą stroną jezdni

2)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   musi ustąpić obu pojazdom,
   pojedzie pierwszy, bo mnie ma nikogo po swojej prawej stronie,
   musi ustąpić tylko pojazdowi numer 3.

skrzyżowanie ze znakami

3)  Znak ten zabrania rowerzyście:
   jazdy rowerem tylko po jezdni,
   jazdy rowerem tylko po poboczu,
   jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu.
zakaz wjazdu rowerów

4)  Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
   5,
   10,
   15.

kolumna rowerzystów

5)  W tej sytuacji, osoby jadące na rolkach:
   mogą tak jak dotychczas kontynuować jazdę, jak im wygodniej,
   wszyscy powinni poruszać się tą szerszą częścią drogi,
   mają pierwszeństwo przed pieszymi na wyznaczonej drodze dla pieszych.

jadą na rolkach

6)  Takie linia namalowana na jezdni oznacza:
   powierzchnię wyłączoną z ruchu,
   śluzę rowerowa,
   linię przystankową.
linia przystankowa

7)  Który z przedstawionych znaków zezwala na poruszanie się rowerem?
 a)
 b)  c)
droga ekspresowa droga dla pieszych droga dla rowerów

  REKLAMY

8)  Ten znak:
   zakazuje ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której jest ustawiony,
   zakazuje wjazdu rowerzystów i ruchu pieszych,
   zakazuje ruchu pieszych na całej szerokości ulicy.

zakaz ruchu pieszych

9)  W tej sytuacji:
   pierwszeństwo mają pojazdy numer 3 i 4,
   kolejność przejazdu to: 2 - 4 - 1 - 3,
   rowerzysta może jechać od razu, bo ma zieloną strzałkę.

skrzyżowanie z sygnalizacją

10)  Takie światło na sygnalizatorze:
   zabrania zawracania na tym skrzyżowaniu,
   zezwala na skręt i zawracanie na tym skrzyżowaniu,
   pozwala na skręt w lewo, po wcześniejszym przepuszczeniu innych pojazdów.

sygnalizator

11)  Bezwzględnie zabrania się pieszemu:
   przebiegania przez jezdnię, chyba, że jest to droga zamknięta dla ruchu pojazdów,
   poruszania się po jezdni w strefie zamieszkania,
   przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych.

12)  Dla kierującego pojazdem, dojeżdżającego do skrzyżowania, najważniejsze są:
   kierujący ruchem, sygnalizacja świetlna, znaki, przepisy,
   kierujący ruchem, przepisy, znaki, sygnalizacja świetlna,
   sygnalizacja świetlna, kierujący ruchem, przepisy, znaki.

13)  Te znaki oznaczają, że:
   zakaz ruchu w obu kierunkach na tej ulicy nie dotyczy rowerzystów,
   ten zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych,
   zakaz postoju po stronie umieszczenia znaku nie dotyczy rowerzystów.

nie dotyczy rowerów jednośladowych

14)  Ten znak:
   oznacza obowiązek korzystania z tej drogi przez pieszych,
   oznacza drogę dla pieszych i rowerzystów,
   zabrania wstępu dorosłych pieszych, którzy opiekują się dziećmi.
droga dla pieszych

15)  Kierujący rowerem:
   jest zobowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
   może jechać dowolnym pasem ruchu - jak mu wygodniej,
   może zajmować więcej niż jeden pas ruchu.

16)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jeździć bez sygnalizowania zamiaru skrętu przez wyciągnięcie ręki lub użycie kierunkowskazu,
   wymijać innych pojazdów na przejściach dla pieszych,
   wyprzedzać innego uczestnika ruchu zachowując odstęp co najmniej 1 metra.

na hulajnodze

17)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie najszerszą drogą,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 2.

skrzyżowanie równorzędne

18)  W takiej sytuacji:
   pojazdy powinny jechać wokół wyspy zgodnie z ruchem wskazówk zegara,
   pojazd numer 2 pojedzie ostatni,
   rowerzysta pojedzie ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

19)  W razie uczestnictwa w wypadku drogowym gdzie są poszkodowani, rowerzysta powinien:
   zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
   usunąć od razu pojazdy z jezdni,
   odjechać, bo bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.

20)  Znak ten:
   wyznacza przejazd dla rowerzystów,
   ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają,
   uprzedza o wzmożonym ruchu rowerzystów na jezdni, od znaku do najbliższego skrzyżowania.
uwaga rowerzyści   


Wstecz