Test numer 28


20 pytań

  REKLAMY


1)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi przepuścić tylko pojazd 4,
   pojazd numer 2 musi przepuścić rowerzystę,
   najpierw muszą pojechać pojazdy, które jadą prosto.

skrzyżowanie równorzędne

2)  Który z tych znaków informuje o przejeździe dla rowerzystów?
 a)
 b)  c)
uwaga rowerzyści przejazd dla rowerów droga dla rowerów


3)  Znak ten:
   dotyczy tylko jezdni,
   dotyczy jezdni i pobocza,
   dotyczy tylko rowerów wielośladowych.
zakaz wjazdu rowerów

4)  Znak ten oznacza:
   niebezpieczną zmianę kierunku jazdy,
   nakaz wjazdu na prawą jezdnię,
   nakaz skrętu w prawo przed znakiem.
nakaz skrętu w prawo

5)  Czy osobę ranną można zostawić na miejscu wypadku drogowego samą?
   tak, jeśli trzeba udać się po środki opatrunkowe,
   jeśli nie zemdlał, można go zostawić samego,
   rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką, bo jego stan w każdej chwili może się pogorszyć.

6)  Poza obszarem zabudowanym, rowerzysta powinien:
   w miarę możliwości jechać poboczem,
   jechać wyłącznie jezdnią,
   powstrzymać się od wymijania innych.

jedzie po poboczu

7)  Jadąc na rolkach:
   nie wolno wjeżdżać na pas ruchu dla rowerów na jezdni,
   w strefie zamieszkania masz pierwszeństwo przed pieszymi,
   nie wolno jeździć po ścieżkach dla pieszych.

jedzie na rolkach

8)  Te znaki:
   nakazują jazdę prosto,
   wskazują drogę do najbliższej miejscowości,
   ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, wskazując układ dróg na skrzyżowaniu.
układ dróg podporządkowanych

9)  Ten namalowany na jezdni znak oznacza:
   przejście dla pieszych,
   wyznaczone miejsce przeznaczone do zawracania dla wszystkich pojazdów,
   przejazd przez jezdnię dla rowerzystów.
przejazd dla rowerzystów

10)  Rowerzyście zabrania się wyprzedzania innego pojazdu jadącego po jezdni:
   na drodze jednokierunkowej,
   na zakręcie, który nie jest oznaczony znakiem ostrzegawczym,
   bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

11)  Widząc ten znak, kierujący rowerem:
   jest ostrzegany o zbliżaniu się do zwężenia drogi,
   wie, że zwężenie drogi jest na odcinku o długości 100 metrów,
   po przejechaniu 100 metrów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi z przeciwka.
zwężenie dróg

  REKLAMY

12)  Taki znak jest ustawiany:
   przed przejazdem kolejowym jednotorowym,
   przed przejazdami tramwajowymi poza obszarem zabudowanym,
   celem ostrzeżenia przed rowerzystami w strefie zamieszkania.
przejazd kolejowy

13)  Jeśli sygnalizator ustawiony z prawej strony jezdni pokazuje sygnał czerwony, to zatrzymanie powinno nastąpić:
   za linią zatrzymania,
   na środku drogi poprzecznej,
   przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

sygnalizator na skrzyżowaniu

14)  Ten znak oznacza:
   wjazd na drogę jednokierunkową,
   obowiązujący kierunek jazdy cały czas prosto,
   nakaz jazdy na wprost przez najbliższe skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa

15)  Wyprzedzanie z prawej strony innego pojazdu, jest:
   zawsze dozwolone,
   możliwe, ale tylko w określonych warunkach,
   zawsze zabronione.

16)  Odległość między kolumnami rowerzystów:
   nie jest ustalona,
   nie może być mniejsza niż 200 metrów,
   powinna wynosić co najmniej 100 metrów.

17)  Podczas jazdy po poboczu rowerzysta może:
   czepiać się innych pojazdów (ułatwia i uprzyjemnia to jazdę),
    jeździć dowolną stroną drogi - jak mu wygodniej,
   używać sygnału dźwiękowego, żeby ostrzec innych uczestników ruchu drogowego.

czepia się pojazdu

18)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po pasie ruchu dla rowerów,
   jeździć po chodniku,
   przewozić innej osoby.

na hulajnodze

19)  Na tym skrzyżowaniu:
   pojazd numer 3 pojedzie ostatni,
    kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2,
   rowerzysta musi przepuścić pojazd numer 2, bo ma znak STOP.

skrzyżowanie ze znakami

20)  W tej sytuacji:
   najpierw pojadą pojazdy, które już są na skrzyżowaniu,
   o pierwszeństwie decyduje zasada prawej strony,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed tramwajem numer 4.

skrzyżowanie typu rondo   


Wstecz