Test numer 22


20 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzyście nie wolno:
   wyprzedzać innych pojazdów,
   ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach,
   jechać w kolumnie rowerowej.

rowerzysta ciągnie sanki

2)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta z numerem 1 musi ustąpić pojazdowi numer 3,
   samochód z numerem 2 pojedzie ostatni,
   kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.

skrzyżowanie ze znakami

3)  Rowerzysta widząc ten znak, wie, że nie wolno:
   zawrócić na odcinku od ustawienia tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu włącznie,
   zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
zakaz zawracania

4)  Taki sygnalizator oznacza, że:
   za chwilę zapali się światło czerwone z żółtym,
   jest zakaz wjazdu za sygnalizator,
   za chwilę będzie zmiana na zielone światło.

sygnalizator S-1

5)  Rowerzysta nie może wjechać:
   na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
   do strefy zamieszkania,
   na drogę ekspresową.
droga ekspresowa

6)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   na najbliższym przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przejazdu przed pieszym,
   może spodziewać się przekraczania jezdni przez pieszych w odległości nie dalej niż 10 metrów od znaku,
   jest ostrzegany o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
piesi

7)  Na takiej elektrycznej deskorolce:
   wolno jest przejechać wzdłuż po przejściu dla pieszych,
   nie wolno jeździć po chodniku,
   wolno jeździć po drodze dla rowerów.

na deskorolce elektrycznej

8)  Połączone razem znaki oznaczają:
   zakaz wjazdu od strony znaku, z wyjątkiem rowerzystów wjeżdżających na tzw. kontrapas,
   nakaz jazdy dla rowerów wielośladowych,
   zakaz wjazdu rowerów jednośladowych.
zakaz wjazdu, nie dotyczy rowerów

9)  Znak ten (w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32), oznacza:
   że nie wolno wjechać na skrzyżowanie bez wcześniejszego zatrzymania się choć na chwilę,
   miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu,
   wyznaczone miejsce parkingowe.
linia STOP

10)  Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze:
   dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku,
   dwa sprawnie działające hamulce,
   światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu roweru.

11)  Który ze znaków zabrania wjazdu rowerem?
 a)
 b)  c)
zakaz wjazdu rowerem uwaga rowerzyści droga dla rowerów

  REKLAMY

12)  Jeśli widzisz ten znak, to oznacza, że:
   poruszasz się drogą podporządkowaną,
   musisz zatrzymać się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku,
   poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.
ustąp pierwszeństwa przejazdu

13)  Włączaniem się do ruchu jest:
   wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła,
   dalsza jazda po wcześniejszym przepuszczeniu pieszych,
   wyjazd z podwórka na jezdnię.

14)  Z drogi oznaczonej takim znakiem:
   są obowiązani korzystać kierujący rowerami,
   muszą korzystać wyłącznie kierujący rowerami wielośladowymi o szerokości ponad 0,9 metra,
   nie mogą korzystać użytkownicy elektrycznych hulajnóg.
droga dla rowerów

15)  Rowerzysta ma obowiązek:
   jeśli tylko są wyznaczone, to korzystać ze ścieżek dla rowerów,
   podczas skrętu cały czas sygnalizować manewr wyciągniętą ręką,
   jeździć rowerem tylko w obszarze zabudowanym.

16)  Jadąc hulajnogą elektryczną nie wolno:
   wyprzedzać rowerzystów na drodze dla rowerów,
   przewozić dużych ładunków,
   wymijać się z innym pojazdem na przejściu dla pieszych.

17)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem:
   numer 2,
   numer 3,
   numer 4.

skrzyżowanie równorzędne

18)  W tej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie ostatni,
   kolejność przejazdu to 2 - 4 - 1 - 3,
   pojazd numer 4 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

19)  Rowerzysta ma obowiązek:
   ustępować na skrzyżowaniach pierwszeństwa przejazdu kierującym samochodami,
   jechać obok innego uczestnika ruchu,
   przestrzegać zasady ruchu prawostronnego.

rowerzyści na jezdni

20)  Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
   opatrunek uciskowy z gazy, lub płótna i bandaża,
   jodynę lub wodę utlenioną,
   wyłącznie jałową gazę.   


Wstecz