Test numer 20


20 pytań

  REKLAMY


1)  Ten znak zabrania:
   skrętu w prawo,
   skrętu w lewo i zawracania,
   zawracania.
zakaz zawracania

2)  Krwotoki zewnętrzne należy tamować:
   uciskiem na ranę,
   nie należy tamować,
   opaską uciskową.

3)  Na tak oznaczonym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   pojazd numer 3 ma pierwszeństwo przed rowerzystą, bo jest na drodze głównej,
   znaki są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna.

skrzyżowanie z sygnalizacją

4)  Ten znak oznacza:
   że po jego minięciu nie wolno zawracać,
   nakaz jazdy w lewo, a potem prosto,
   nakaz skrętu w prawo.
nakaz jazdy prosto lub w lewo

5)  Poruszając się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, piesi:
   powinni nosić odblaski aż do ukończenia 13 roku życia,
   mają obowiązek używać elementów odblaskowych niezależnie od wieku,
   powinni nosić ze sobą latarkę.

6)  Takie znaki oznaczają, że:
   przez 40 metrów trzeba wszystkim ustępować pierwszeństwa,
   za 40 metrów kończy się droga z pierwszeństwem,
   po przejechaniu 40 metrów rozpocznie się droga główna.

odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

7)  Taki znak namalowany na jezdni, to linia:
   wskazująca miejsce warunkowego zatrzymania,
   która zabrania zatrzymywania,
   która zaznacza górną krawędź śluzy rowerowej.
linia warunkowego zatrzymania

8)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta z numerem 1 pojedzie ostatni,
   samochód z numerem 3 pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
   kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2.

skrzyżowanie ze znakami

9)  Rower musi być wyposażony w:
   dwa niezależnie od siebie działające hamulce,
   żółte światła odblaskowe w pedałach,
   lampę tylną ze światłem czerwonym - świecącą ciągłym, lub migającym światłem.

10)  W tej sytuacji, kierujący rowerem:
   powinien poruszać się jezdnią, bo zakaz wjazdu nie obowiązuje rowerzystów,
   jadąc "pod prąd", jedzie zgodnie z przepisami,
   może jechać dowolną częścią jezdni - jak mu wygodniej.

jedzie kontrapasem

11)  Który znak wskazuje, że pierwszeństwo mają nadjeżdżający z przeciwka?
 a)
 b)  c)
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym droga jednokierunkowa

  REKLAMY

12)  W takiej sytuacji:
   można przejechać bez zatrzymywania, jeśli nie widać pociągu,
   należy się zatrzymać co najmniej 10 metrów przed znakiem STOP,
   mamy do czynienia z przejazdem kolejowym jednotorowym.

przejazd kolejowy jednotorowy

13)  Jadąc na rolkach:
   wolno jeździć po drodze dla pieszych,
   trzeba mieć ukończone przynajmniej 10 lat,
   nie wolno jeździć w strefie zamieszkania po jezdni.

jedzie na rolkach

14)  Po zielonym świetle wyświetlanym na sygnalizatorze, kolejnym jest:
   czerwone,
   czerwone z żółtym,
   żółte.

15)  Pieszy powinien się poruszać po:
   drodze dla pieszych, nawet gdy obok jest pobocze,
   poboczu, nawet gdy obok jest chodnik,
   jezdni, nawet gdy obok jest droga dla pieszych.

16)  W tej sytuacji:
   o tym kto ma pierwszeństwo, decyduje wielkość pojazdu,
   rowerzysta przejeżdża pierwszy,
   jesteś na drodze głównej.

znak A-5

17)  W tej sytuacji, przy czerwonym świetle, rowerzysta który teraz chce skręcić w prawo:
   może to zrobić, bo pozwala mu na to tabliczka "Nie dotyczy rowerów",
   zanim skręci, musi poczekać na zmianę świateł,
   może jechać, bo jest na drodze głównej.

sygnalizacja i zakaz skrętu w prawo

18)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
   pierwszy, bo jako jedyny jedzie prosto,
   drugi, bo tutaj obowiązuje zasada prawej strony,
   ostatni, bo najpierw muszą przejechać pojazdy silnikowe.

skrzyżowanie równorzędne

19)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   ciągnąć innej osoby jadącej np. na wrotkach,
   jeździć po chodniku z prędkością niższą niż 20 km/h,
   jechać po drodze dla rowerów.

20)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
   obowiązuje zasada prawej strony,
   kolejność przejazdu to: 4 - 3 - 2 - 1,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3.

skrzyżowanie typu rondo   


Wstecz