Test numer 18


20 pytań

  REKLAMY


1)  W tej sytuacji, rowerzyści:
   nie mogą ustawiać się w śluzie jeden obok drugiego,
   po zmianie światła na zielone, muszą opuścić śluzę rowerową,
   po zmianie świateł, mogą jechać jedynie prosto przez skrzyżowanie.

rowerzyści w śluzie

2)  Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
   być przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym z zaporami,
   ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
   zachować szczególną ostrożność.
skrzyżowanie równorzędne

3)  Te znaki oznaczają, że po ich minięciu:
   wjeżdżasz w ślepą uliczkę,
   nie wolno jest zawracać,
   wymijanie innych pojazdów będzie zabronione.

ślepa uliczka

4)  Ten znak oznacza:
   pierwszeństwo pieszych przed rowerzystami na wspólnej ścieżce,
   podział drogi na dwie części: osobno dla pieszych i dla rowerzystów,
   że ścieżka dla pieszych i rowerzystów przebiega na różnych poziomach.
droga dla pieszych i rowerzystów

5)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
   o pierwszeństwie decyduje zasada prawej strony,
   pojazd numer 3 ma pierwszeństwo przed rowerzystą.

skrzyżowanie ze znakami

6)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   oznacza przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci idące do szkoły,
   oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
przejście dla pieszych

7)  Ta dziewczyna jadąca na tradycyjnej hulajnodze:
   powinna ją przeprowadzić na drogą stronę jezdni,
   musi mieć ukończone 10 lat, żeby móc na niej jeździć,
   na ścieżce dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi - gdyby się tam pojawili.

jedzie na hulajnodze

8)  Taki znak namalowany na jezdni:
   zakazuje wjazdu na tak oznaczone miejsce,
   wyznacza miejsca parkingowe wzdłuż chodnika,
   oznacza linię przystankową.
powierzchnia wyłączona z ruchu

9)  Jeśli jedziesz rowerem w ciągu dnia, to:
   rower i tak musi być wyposażony w kompletne wymagane oświetlenie,
   wystarczy jeśli z przodu roweru będzie zamotowane białe światełko odblaskowe,
   rower musi mieć z tyłu zamontowane czerwone światło odblaskowe.

10)  Który z tych znaków wskazuje drogę dla pieszych?
 a)
 b)  c)
zakaz ruchu pieszych uwaga dzieci droga dla pieszych

11)  Rowerzysta, który porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
   włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
   gdy nie ma pobocza, prowadzić na piechotę rower jak najbliżej krawędzi jezdni,
   wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe.

  REKLAMY

12)  Ten znak obowiązuje:
   na wszystkich jezdniach na najbliższym skrzyżowaniu,
   na najbliższym skrzyżowaniu, oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania,
   na najbliższym skrzyżowaniu, a w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje.
zakaz skrętu w lewo

13)  W tej sytuacji:
   następnym światłem na sygnalizatorze będzie kolor czerwony,
   to skrzyżowanie jest szczególnie uczęszczane przed dzieci,
   dozwolona jest jedynie jazda na wprost przez skrzyżowanie.

sygnalizator kierunkowy

14)  Pieszy może przechodzić przez jezdnię:
   wyłącznie na wyznaczonym przejściu dla pieszych,
   na skrzyżowaniu, nawet jeśli nie ma tam wyznaczonego przejścia dla pieszych,
   poza obszarem zabudowanym może to być dowolnie wybrane miejsce.

niewidomy z psem

15)  Jazda na rowerze ze słuchawkami na uszach:
   jest dozwolona, ale pod warunkiem, że muzyka jest odtwarzana bardzo cicho,
   jest zabroniona,
   nie jest zabroniona, ale może utrudniać orientację w sytuacji na drodze.

rowerzystka ze słuchawkami

16)  Kiedy pada gęsty śnieg:
   nie wolno jechać na rowerze,
   rowerzysta może jechać po drodze dla pieszych,
   rowerzysta może jechać po chodniku, pod warunkiem ustępowania pieszym.

pada śnieg

17)  Podniesiona ręka do góry, przez osobę kierującą ruchem:
   jest odpowiednikiem sygnału żółtego dla wszystkich kierujących,
   zabrania pieszym wejścia, a pojazdom wjazdu na skrzyżowanie,
   jest odpowiednikiem sygnału żółtego dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty.

kieruje ruchem

18)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie najszerszą drogą,
   obowiązuje zasada ruchu prawostronnego,
   kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie równorzędne

19)  Na tym skrzyżowaniu:
   wskazania sygnalizacji świetlnej są ważniejsze od znaków drogowych,
   kolejność przejazdu to: 2 - 4 - 3 - 1,
   rowerzysta pojedzie ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją

20)  Pierwszą czynnością, zanim udzielisz pomocy ofiarom wypadku, powinno być:
   zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
   wezwanie policji,
   wezwanie pogotowia ratunkowego.   


Wstecz