Test numer 17


20 pytań

  REKLAMY


1)  Ten znak ostrzega o:
   miejscu, gdzie często są wypadki,
   skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
   przejeździe kolejowym z zaporami.
skrzyżowanie

2)  Znak ten oznacza:
   odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
   pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi,
   pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

3)  Możesz przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli:
   zapali się zielony sygnał dla Twojego kierunku ruchu,
   jedziesz drogą oznaczoną jako droga z pierwszeństwem przejazdu,
   policjant da sygnał przejazdu dla Twojego kierunku ruchu.

policjant kieruje ruchem

4)  W strefie zamieszkania:
   dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
   pojazdy nie mogą jeździć wolniej niż 20 km/h,
   piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami na całej szerokości drogi (oprócz jezdni).
przejście dla pieszych

5)  Osoba dorosła i dziecko do lat 10, jadące na rowerach:
   powinni jechać jezdnią przy jej prawej stronie,
   mogą poruszać się po jezdni, ale pod warunkiem, że osoba dorosła ma kartę rowerową,
   powinni w pierwszej kolejności jechać chodnikiem.

nauka na rowerze

6)  Na tym skrzyżowaniu:
   oba tramwaje mogą jechać równocześnie,
   kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3,
   rowerzysta pojedzie drugi.

skrzyżowanie typu rondo

7)  Namalowany na jezdni znak oznacza, że jest to:
   powierzchnia wyłączona z ruchu wszelkich pojazdów,
   miejsce parkingowe,
   linia oznaczająca przystanek komunikacji publicznej.
linia przystankowa

8)  Jadąc wzdłuż po chodniku, rowerzysta:
   musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszym,
   może poruszać się z dowolną prędkością,
   powinien ustąpić pierwszeństwa, ale tylko osobom z widocznym kalectwem.

szybka jazda po chodniku

9)  Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych?
 a)
 b)  c)
znak D-18 znak C-13 znak D-40

  REKLAMY

10)  Rowerzyście, na przejeździe rowerowym nie wolno:
   wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd,
   wjeżdżać na ten przejazd, bez ustąpienia pierwszeństwa innym użytkownikom drogi,
   przyspieszać tempa jazdy.

przejazd

11)  Kiedy rowerzysta jest wyprzedzany, to:
   nie może zwiększać prędkości w trakcie wyprzedzania,
   powinien się zatrzymać,
   powinien zawsze zmniejszyć prędkość.

12)  W przedstawionej sytuacji kolejność przejazdu to:
   3 - 2 - 1,
   1 - 3 - 2,
   1 - 2 - 3.

skrzyżowanie równorzędne

13)  Ten znak, to:
   zakaz jazdy na wprost dla pojazdów jednośladowych,
   nakaz jazdy prosto lub w prawo na skrzyżowaniu,
   zakaz jazdy prosto i w prawo.
nakaz jazdy prosto lub w prawo

14)  Sygnał ten oznacza:
   zakaz wjazdu za sygnalizator,
   zezwolenie na ruch,
   że za chwilę zapali się sygnał zielony.
żółte światło na sygnalizatorze

15)  Wymijanie nie jest możliwe na:
   przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym,
   ulicy jednokierunkowej,
   zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.

16)  Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
   tylko do ukończenia 10 roku życia,
   w każdym wieku,
   tylko do chwili ukończenia 15 lat.

17)  Rowerem nie wolno wjechać:
   na drogę osiedlową,
   na drogę gruntową,
   na drogę ekspresową.
droga dla rowerów

18)  Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody na jezdni z ich prawej strony:
   tylko kiedy samochody wolno jadą w korku,
   nigdy, w żadnym wypadku,
   zawsze, kiedy tylko jest taka okazja.

wyprzedzanie

19)  Na hulajnodze elektrycznej mogą jeździć osoby, które:
   znają wszystkie przepisy ruchu drogowego,
   ukończyły co najmniej 18 lat,
   mają co najmniej kartę rowerową.

20)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie jako pierwszy,
   rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada prawej strony.

skrzyżowanie ze znakami   


Wstecz