Test numer 15


20 pytań

  REKLAMY


1)  Pieszy przechodząc przez jezdnię:
   nie może korzystać z urządzeń które go rozpraszają, np. z telefonu komórkowego czy tabletu,
   może nie zwracać uwagi na nadjeżdżające pojazdy, bo ma na jezdni pierwszeństwo,
   może nagle zwolnić, albo nagle zacząć przez jezdnię przebiegać.

używa komórki na przejściu

2)  Znak ten:
   wyznacza przejście dla pieszych,
   ostrzega o miejscu często uczęszczanym przez pieszych, lub o bliskości takiego miejsca,
   ostrzega kierującego pojazdem o dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych.
przejście dla pieszych

3)  Kierującemu rowerem zabrania się w każdej sytuacji:
   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
   poruszania się po chodniku,
   używania sygnału dźwiękowego.

wymuszenie

4)  W tej sytuacji:
   pojazd z numerem 3 jest na drodze głównej,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

5)  Ten znak oznacza:
   że na tym skrzyżowaniu można też zawracać,
   nakaz skrętu w prawo przed znakiem,
   nakaz jazdy z prawej strony znaku.
nakaz skrętu w prawo

6)  Jeżdżąc na wrotkach:
   można korzystać z przejazdów dla rowerzystów,
   trzeba mieć kask na głowie,
   wolno poruszać się tylko po parkowych alejkach, albo po chodniku w strefie zamieszkania.

jedzie na wrotkach

7)  W tej sytuacji:
   na najbliższym skrzyżowaniu należy jechać prosto,
   rowerzysta może jechać ścieżką dla pieszych, ale musi im ustępować pierwszeństwa,
   jest zakaz wyprzedzania innych pojazdów.

rowerzysta może jechać po drodze dla pieszych

8)  Taki znak namalowany na jezdni:
   to oznaczone miejsce, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię,
   wyznacza miejsca parkingowe dla rowerów lub hulajnóg,
   oznacza linię przystankową.

przejazd dla rowerzystów

9)  W tej sytuacji rowerzysta:
   powinien jechać po prawej stronie jezdni, możliwie blisko prawej krawędzi,
   jedzie na drugą stronę jezdni po przejeździe dla rowerzystów,
   naruszył przepisy ruchu drogowego, bo powinien prowadzić rower po przejściu dla pieszych.

rowerzysta na przejściu

10)  Który znak wymaga bezwzględnego zatrzymania się?
 a)
 b)  c)
ustąp pierwszeństwa STOP droga główna

  REKLAMY

11)  Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką (na którym stoi tramwaj), rowerzysta:
   może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
   powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego,
   musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę.

zakaz postoju

12)  Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli:
   zapali się zielony sygnał dla jego kierunku ruchu,
   jedzie drogą oznaczoną jako droga z pierwszeństwem przejazdu,
   policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu.

skrzyżowanie

13)  W przedstawionej sytuacji:
   wszystko jest w porządku - obaj rowerzyści jadą zgodnie z przepisami,
   rowerzysta w pomarańczowej bluzie powinien jechać ścieżką dla rowerów,
   rowerzysta w czarnej bluzie może również jechać po jezdni.

rowerzysta na jezdni

14)  W tej sytuacji kierujący srebrnym autem:
   może teraz skręcić w lewo,
   musi pojechać przez skrzyżowanie jedynie na wprost,
   musi poczekać, aż kierujący ruchem pozwoli mu skręcić w lewo.

policjant stoi bokiem

15)  Rowerzyści mogą jechać po chodniku, pod warunkiem, że:
   na chodniku nie ma akurat w tym momencie pieszych,
   szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry, a obok na jezdni prędkość dopuszczalna jest wyższa niż 50 km/h,
   rowerzysta nie ukończył jeszcze szkoły podstawowej.

jedzie po chodniku

16)  Znak ten oznacza zakaz:
   skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo na kolejnych skrzyżowaniach aż do odwołania znakiem "koniec zakazu skrętu".
zakaz skrętu w prawo

17)  W tej sytuacji:
   o tym, który z tych trzech pojazdów pojedzie pierwszy, decyduje zasada prawej strony,
   rowerzysta jest włączającym się do ruchu,
   pojazd numer 2 musi ustąpić rowerzyście.

skrzyżowanie ze znakami

18)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszy pojedzie tramwaj,
   drugi pojedzie pojazd numer 2,
   ostatni pojedzie rowerzysta.

skrzyżowanie typu rondo

19)  Którą z wymienionych czynności należy wykonać przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku:
   zatamowanie krwotoków i opatrzenie ran,
   nastawienie i unieruchomienie kości,
   podanie środków przeciwbólowych poszkodowanym.

20)  Kierujący rowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
   jeździć tylko po chodniku i ustępować miejsca pieszym,
   ustępować pierwszeństwa pieszym,
   jechać powoli, z prędkością nie większą niż prędkość pieszego.
przejście dla pieszych   


Wstecz