Test numer 11


20 pytań

  REKLAMY


1)  W tej sytuacji, rowerzystka:
   musi włączyć się do ruchu,
   ma pierwszeństwo przed pojazdami, bo skończyła się droga rowerowa,
   powinna zejść z roweru i dalszą drogę przebyć pieszo.

koniec ścieżki rowerowej

2)  Rowerzysta widząc ten znak:
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi ze swojej prawej strony,
   ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z prawej strony,
   nie może skręcić w prawo.
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

3)  W całej strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do:
   20 km/h,
   30 km/h,
   50 km/h.

strefa zamieszkania

4)  12-letniemu rowerzyście zabrania się:
   wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
   jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
   jazdy bez trzymania rąk na kierownicy.

5)  Jadąc na wrotkach:
   trzeba mieć przy sobie kartę rowerową,
   wolno przejechać przez jezdnię po pasach,
   wolno jeździć wzdłuż po jezdni.

jedzie na wrotkach

6)  W tej sytuacji:
   srebrny pojazd wyjeżdżający z drogi gruntowej ma przed Tobą pierwszeństwo,
   na odcinku 200 metrów musisz ustępować pierwszeństwa wszystkim,
   po przejechaniu 200 metrów kończy się droga z pierwszeństwem.

ustąp pierwszeństwa

7)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru zalicza się:
   czerwone światło pozycyjne umieszczone z tyłu,
   dwa żółte odblaski umieszczone w kołach roweru,
   czerwony trójkątny odblask umieszczony z tyłu.

8)  Wyprzedzanie rowerzysty na skrzyżowaniu jest:
   dozwolone, ale tylko na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym,
   całkowicie zabronione,
   dozwolone, bo rower to nie jest pojazd silnikowy.

rowerzysta na skrzyżowaniu

9)  W takiej sytuacji rowerzysta pojedzie jako:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

10)  Który znak informuje o tym, że masz pierwszeństwo?
 a)
 b)  c)
niebezpieczne zakręty pierwszeństwo na zwężeniu ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

11)  Przy takich znakach:
   możesz jechać dalej tylko wyznaczonym kontrapasem,
   możesz poruszać się dalej dowolną częścią drogi,
   możesz poruszać się dalej tą drogą wyłącznie jako pieszy, prowadząc rower.

znak B-2 i D-40

12)  Żeby bezpiecznie skręcić na skrzyżowaniu w lewo (po wcześniejszym upewnieniu się, że można), rowerzysta musi:
   zatrzymać się najpierw przy prawej krawędzi jezdni,
   w trakcie wykonywania manewru cały czas sygnalizować lewą ręką,
   na ulicy jednokierunkowej zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni.

skręt w lewo

13)  Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:
   zawsze, kiedy ma na to ochotę,
   kiedy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 jadącą na rowerze,
   tylko wtedy, kiedy musi dojechać do swojego domu.

14)  Policjant stojący na skrzyżowaniu przodem do Ciebie:
   zezwala Ci na wjazd, ale tylko wtedy, kiedy chcesz skręcić w prawo,
   zabrania wszystkim uczestnikom ruchu wjazdu na skrzyżowanie,
   to odpowiednik czerwonego światła na sygnalizatorze.

policjant stoi przodem

15)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po chodniku, kiedy obok nie ma ścieżki rowerowej,
   dzieciom w wieku do 10 lat jeździć po ścieżkach rowerowych,
   jeździć bez kasku.

na hulajnodze

16)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić tylko pojazdowi numer 2,
   rowerzysta musi ustąpić obu pojazdom,
   rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto.

skrzyżowanie ze znakami

17)  Umieszczony tutaj znak:
   oznacza drogę jednokierunkową,
   zabrania rowerzyście skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
   ostrzega o stromym wzniesieniu.
nakaz jazdy prosto

18)  W tej sytuacji:
   rowerzysta musi ustąpić wszystkim pojazdom,
   tramwaj pojedzie pierwszy,
   rowerzysta pojedzie drugi.

skrzyżowanie z sygnalizacją

19)  Przy podejrzeniu złamania nogi należy:
   poruszyć nogą w celu sprawdzenia czy jest złamana,
   sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
   unieruchomić nogę.

20)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   może skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
   może zawrócić na skrzyżowaniu,
   nie może jechać prosto przez skrzyżowanie.
zakaz skrętu w lewo   


Wstecz