Test numer 10


20 pytań

  REKLAMY


1)  Hulajnogą elektryczną wolno jeździć po:
   jezdni poza obszarem zabudowanym,
   chodniku,
   ścieżkach dla pieszych, pod warunkiem ustępowania pieszym.

2)  Znak ten oznacza:
   pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
   pierwszeństwo na zwężeniu dla wjeżdżających od strony znaku,
   początek drogi o ruchu dwukierunkowym.

pierwszeństwo na zwężeniu

3)  Na rolkach nie wolno jeździć po:
   drodze dla rowerów,
   drodze dla pieszych,
   jezdni.

jedzie na wrotkach

4)  Przejeżdżanie obok innego rowerzysty jadącego się w drugą stronę to:
   wymijanie,
   omijanie,
   wyprzedzanie.

5)  Te dwa znaki oznaczają, że:
   wkrótce kończy Ci się droga z pierwszeństwem,
   zaraz będziesz mieć pierwszeństwo przejazdu,
   na tym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa, ale na kolejnym skrzyżowaniu to Ty będziesz mieć pierwszeństwo.

kończy się droga główna

6)  Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
   odblaski barwy żółtej umieszczone w kołach roweru,
   dwa, niezależnie od siebie działające hamulce,
   światło odblaskowe barwy czerwonej, umieszczone z tyłu.

7)  Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, musi:
   zająć miejsce przy osi jezdni, jeśli chce skręcić w prawo,
   zawsze zatrzymać się przed wjechaniem na drogę główną,
   jeśli skręca w lewo, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z kierunku przeciwnego na wprost, lub skręcającym w prawo.

skrzyżowanie

8)  Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku:
   nie, bo pomocy mogą udzielać tylko osoby z przygotowaniem medycznym,
   tak,
   nie, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.

9)  Który ze znaków nie należy do znaków nakazu?
 a)
 b)  c)
nakaz jazdy prosto przejście dla pieszych droga dla rowerów

  REKLAMY

10)  Piesi nie mogą wchodzić na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
   za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu,
   podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
   opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte.

przejazd kolejowy

11)  Sygnał ten oznacza:
   zakaz wjazdu za sygnalizator,
   zezwolenie na ruch,
   że za chwilę zapali się sygnał zielony.

żółte światło na sygnalizatorze

12)  W tej sytuacji:
   piesi powinni iść jeden za drugim,
   tak oznaczona powierzchnia jezdni, to wspólna droga dla pieszych i dla rowerzystów,
   piesi powinni zejść z przejazdu rowerowego na przejście dla pieszych.

piesi na przejeździe

13)  Ten znak oznacza nakaz:
   nakaz jazdy prosto, a potem w lewo,
   zakaz jazdy prosto i zawracania,
   nakaz jazdy prosto lub w lewo.
nakaz jazdy prosto lub w lewo

14)  W tej sytuacji:
   nikt nie powinien wjeżdżać na skrzyżowanie,
   wolno jechać tylko tym, do których policjant stoi bokiem,
   policjant stojący tyłem z podniesioną ręką, to odpowiednik żółtego światła.

policjant stoi z podniesioną ręką

15)  Kierujący rowerem korzystając z chodnika jest obowiązany:
   jechać tuż przy krawędzi chodnika,
   ostrzegać pieszych dzwonkiem,
   zachować szczególną ostrożność.

jedzie po chodniku

16)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto przez skrzyżowanie,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 2,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3.

skrzyżowanie równorzędne

17)  Kierujący rowerem jednośladowym:
   musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub chce skręcić,
   może jeździć dowolną częścią drogi,
   w obszarze zabudowanym powinien poruszać się wyłącznie po jezdni.

18)  W tej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie drugi,
   kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1,
   pojazd numer 3 musi ustąpić rowerzyście.

skrzyżowanie ze znakami

19)  Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
   zatrzymać się, bez względu na ruch pojazdów,
   zatrzymać się tylko w przypadku, gdy drogą poprzeczną zbliża się inny pojazd,
   koniecznie zatrzymać się przed znakiem.
STOP

20)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszy pojedzie pojazd który jest większy,
   rowerzysta musi ustępować pojazdom silnikowym,
   o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada prawej strony.

skrzyżowanie typu rondo   


Wstecz