Test numer 1


20 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzystka, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce:
   nie narusza przepisów, bo zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy tylko kierujących samochodami,
   nie narusza przepisów, bo przecież trzyma jedną rękę na kierownicy,
   postępuje niezgodnie z przepisami.

rowerzystka w trakcie jazdy rozmawia przez telefon

2)  Który pojazd nie jest włączającym się do ruchu?
   wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem "STOP",
   wyjeżdżający ze strefy zamieszkania,
   wyjeżdżający z pobocza na jezdnię.

3)  W którym kierunku może jechać rowerzysta, jeżeli na drodze znajduje się ten znak:
   w prawo lub w lewo, skręcając za znakiem,
   w prawo a następnie w lewo, skręcając za znakiem,
   w prawo lub w lewo, skręcając przed znakiem.
nakaz skrętu w prawo lub w lewo

4)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   dotyczy tylko obszaru zabudowanego,
   wskazuje miejsce, gdzie pieszy powinien (zawsze bardzo ostrożnie) przekraczać jezdnię.
przejście dla pieszych

5)  Jadąc na takiej hulajnodze:
   w strefie zamieszkania masz pierwszeństwo przed pojazdami,
   przez przejście dla pieszych należy hulajnogę przenieść,
   nie wolno korzystać z przejazdu dla rowerzystów.

hulajnogą przed pasami

6)  Na przejeździe dla rowerów, rowerzyście zabrania się:
   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
   jakiejkolwiek zmiany kierunku jazdy,
   wymijania się z innym rowerzystą.

na przejeździe rowerowym

7)  W tej sytuacji, widoczny na zdjęciu rowerzysta:
   powinien dojechać do osi jezdni zanim skręci w lewo,
   zanim skręci w lewo, powinien zbliżyć się maksymalnie do prawej krawędzi jezdni,
   ma pierwszeństwo przed pieszym, który chce przejść przez drogę w którą rowerzysta zamierza skręcić.

skręt w lewo z ulicy dwukierunkowej

8)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi numer 3,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
   najpierw pojedzie pojazd numer 2, bo jedzie prosto.

skrzyżowanie ze znakami

  REKLAMY

9)  Taka jazda jest:
   dozwolona, o ile kierujący rowerem ma ukończone 15 lat,
   dopuszczalna, pod warunkiem, że odbywać się będzie wyłacznie na poboczu,
   zabroniona.

kilka osób na rowerze

10)  Widząc ten sygnał, kierujący:
   nie może skręcić w prawo,
   może skręcić w prawo po wcześniejszym zatrzymaniu się i upewnieniu, że nie spowoduje utrudnienia ruchu,
   może skręcić w lewo.
czerwone światło i strzałka warunkowa w prawo

11)  Ten znak zakazu:
   obowiązuje przez całą dobę,
   obowiązuje rowerzystów tylko na obszarze zabudowanym,
   zabrania ruchu i dotyczy tylko pieszych i rowerzystów.
zakaz ruchu w obu kierunkach

12)  Wyprzedzany rowerzysta:
   może przyspieszyć w trakcie manewru,
   zawsze musi zatrzymać, się aby ułatwić wyprzedzanie,
   może zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.

wyprzedzanie

13)  Odległość między rowerzystami jadącymi w kolumnie:
   musi wynosić co najmniej 5 metrów,
   nie jest ustalona, ale musi być bezpieczna,
   wystarczy jak wynosi nie więcej niż 1 metr.

rowerzyści w kolumnie

14)  Policjant który tak stoi na skrzyżowaniu:
   pozwala pieszym na przechodzenie po przejściu dla pieszych,
   zabrania wszystkim wjazdu na skrzyżowanie i pieszym wchodzenia na przejście,
   to odpowiednik żółtego światła na sygnalizatorze.
policjant stoi tyłem

15)  Ten rowerzysta:
   jedzie kontrapasem, więc jedzie zgodnie z przepisami,
   powinien w tej sytuacji jechać jezdnią jednokierunkową,
   może jechać albo kontrapasem, albo drogą jednokierunkową.

rowerzysta na kontrapasie

16)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po chodniku, nawet z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
   przewozić ładunek, np. dużą torbę,
   jeździć w strefie zamieszkania.

na hulajnodze

17)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszy pojedzie pojazd numer 3,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
   pierwszeństwo ma pojazd numer 2, bo jedzie prosto.

skrzyżowanie równorzędne

18)  Ten znak drogowy:
   jeśli jest w obrębie skrzyżowania - to dotyczy wszystkich jezdni na tym skrzyżowaniu,
   dotyczy również tramwaju,
   ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.
ustąp pierwszeństwa

19)  W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:
   zaraz po tym, jak przejedzie tramwaj,
   pierwszy,
   jako drugi.

skrzyżowanie typu rondo
20)  Jesteś pierwszą osobą na miejscu wypadku. Co robisz?
   nic, bo udzielanie pomocy nie jest dla dzieci,
   tamuję krwotoki, usztywniam złamane kończyny itp.,
   oznaczam miejsce wypadku, wzywam pomoc.