Test numer 9


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  W świetle Kodeksu Drogowego nie jest pieszym osoba, która:
   pcha rower,
   pcha wózek inwalidzki,
   wykonuje czynności przewidziane odrębnymi przepisami - np. kieruje ruchem na skrzyżowaniu, lub przeprowadza dzieci przez jezdnię.

2)  Ten znak:
   zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności po jego minięciu,
   to nakaz skrętu w prawo,
   oznacza zakaz skrętu w prawo.
niebezpieczny zakręt w prawo

3)  Ten znak zakazu:
   dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
   dotyczy rowerów jedno i wielośladowych,
   obowiązuje tylko na jezdni.
zakaz wjazdu rowerów

4)  Znak ten nakazuje jazdę:
   w prawo lub w lewo za znakiem,
   tylko w lewo za znakiem,
   w prawo lub w lewo przed znakiem.
nakaz jazdy

5)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   może poruszać się wyłącznie poboczem tak oznaczonej drogi,
   czasami, wyjątkowo może jechać jezdnią tej drogi, ale jak najbliżej jej krawędzi,
   nie może wjechać na drogę oznaczoną tym znakiem.
droga ekspresowa

6)  Pieszy idący po poboczu lub po jezdni, zobowiązany jest iść:
   prawą stroną drogi,
   jak mu wygodniej,
   lewą stroną drogi.

piesza na jezdni

7)  Na deskorolce bez napędu:
   wolno jest przejechać po przejściu dla pieszych,
   nie wolno jeździć po chodniku,
   nie wolno jeździć po drodze dla rowerów.

jedzie na deskorolce

8)  W tej sytuacji rowerzysta:
   musi jechać wyłącznie po drodze dla pieszych,
   może poruszać się po jezdni, lub po drodze dla pieszych,
   jadąc po drodze dla pieszych, ma przed pieszymi pierwszeństwo.

droga dla pieszych, nie dotyczy rowerów

9)  Przejeżdżanie przez linię przerywaną, wyznaczającą oś jezdni lub pas ruchu, jest:
   dozwolone,
   dozwolone, ale wyłącznie przy wyprzedzaniu,
   zabronione.

10)  Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
   światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
   migające światło mijania barwy białej umieszczone z przodu,
   przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec.

11)  Rowerzysta, zbliżając się do przejazdu kolejowego, oraz przejeżdżając przez przejazd:
   zawsze musi się zatrzymać,
   jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
   przed wjechaniem na przejazd strzeżony może nie sprawdzać czy nadjeżdża pociąg - jest przecież dróżnik.

przejazd kolejowy jednotorowy

12)  Który znak wskazuje Ci drogę dla rowerów?
 a)
 b)  c)
przejazd dla rowerzystów zakaz wjazdu rowerów droga dla rowerów

  REKLAMY

13)  Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką (na którym stoi tramwaj), rowerzysta:
   musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę,
   może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
   powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego.

przystanek tramwajowy z wysepką

14)  Ten sygnalizator kierunkowy:
   obowiązuje pieszych,
   obowiązuje tylko rowerzystów,
   dotyczy kierujących pojazdami, którzy chcą na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo.

sygnalizator kierunkowy

15)  Nie wolno wyprzedzać:
   na wszystkich skrzyżowaniach dróg i bezpośrednio przed nimi,
   na skrzyżowaniach typu rondo,
   na przejazdach kolejowych i tramwajowych, oraz bezpośrednio przed nimi.

16)  Rowerzyście nie wolno:
   przewozić zakupy na bagażniku,
   kierować rowerem wieloosobowym, nie mając ukończonych 17 lat,
   trzymać w pewnych sytuacjach kierownicę tylko jedną ręką.

17)  Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
   jedynie kiedy brak jest chodnika lub pobocza, albo nie da się z nich korzystać, musi przy tym ustępować rowerzystom,
   zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami.,
   tylko kiedy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści.


18)  Dla kierującego pojazdem, dojeżdżającego do skrzyżowania, najważniejsze są:
   pionowe znaki drogowe,
   wyświetlane sygnały świetlne,
   polecenia wydawane przez kierującego ruchem policjanta.


19)  Czy rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania, może poruszać się środkiem zajmowanego pasa ruchu?
   nie, bo popełnia wykroczenie,
   tak, wtedy, kiedy ten pas ruchu umożliwia jazdę w co najmniej dwóch kierunkach,
   tak, zawsze, w każdej sytuacji.

na środku pasa

20)  Hulajnogą elektryczną nie wolno jeździć:
   we dwójkę,
   po ścieżce rowerowej,
   po jezdni za innym uczestnikiem ruchu.

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   pojedzie ostatni, bo włącza się do ruchu.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta z nr 1 musi ustąpić pojazdowi nr 3,
   samochód z nr 2 pojedzie ostatni,
   kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:
   ostatni,
   drugi,
   pierwszy.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji:
   wszystkich obowiązuje zasada prawej strony,
   kolejność przejazdu to 3 - 2 - 1,
   rowerzysta pojedzie jako drugi.

skrzyżowanie typu rondo
25)  W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są ofiary, rowerzysta powinien:
   usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
   udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
   odjechać - nie wolno opatrywać rannych bez uprawnień.