Test numer 5


25 pytań

  REKLAMY


1)  Strefa zamieszkania to oznaczony znakami drogowymi obszar, gdzie:
   obowiązuje prędkość maksymalna 20 km/h,
   piesi ustępują tylko pojazdom silnikowym,
   wolno wymijać innych rowerzystów wyłącznie na skrzyżowaniach.

2)  Ten znak ostrzega przed:
    przejazdem kolejowym z zaporami,
   torowiskiem tramwajowym,
   długim ogrodzeniem.
przejazd kolejowy z zaporami

3)  Ten znak zabrania:
   ruchu w obu kierunkach,
   wjazdu na ulicę (od strony umieszczenia znaku),
   parkowania na chodniku.
zakaz wjazdu

4)  Ten znak oznacza:
   niebezpieczny zakręt w prawo,
   zakaz skrętu w prawo,
   nakaz skrętu w prawo.
nakaz jazdy w prawo za znakiem

5)  Ten znak oznacza:
   miejsce w którym można się bezpiecznie wyminąć,
   że na zwężeniu dróg masz pierwszeństwo,
   że jadący z góry muszą ustąpić tym, którzy jadą pod górę.
pierwszeństwo na zwężeniu

6)  Przedstawiony obok znak to:
   ostrzeżenie przed dziećmi, którzy mogą nagle wbiec na jezdnię,
   miejsce przejścia dla pieszych,
   droga dla pieszych.
droga dla pieszych

7)  Osoba poruszająca się na elektrycznym jednokołowcu:
   ma zakaz korzystania z jezdni,
   może przejeżdżać przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
   może korzystać z pasa dla rowerów wydzielonego z jezdni.

jedzie na jednokołowcu

8)  Taka tabliczka:
   jest umieszczana pod znakiem ostrzegawczym,
   dotyczy tylko pojazdów szynowych,
   oznacza że długość odcinka niebezpiecznego wynosi 100 metrów.
odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

9)  Taki znak namalowany na jezdni to:
   wyznaczone na rondzie przejście dla pieszych,
   powierzchnia wyłączona z ruchu,
   przebiegający skośnie do krawędzi jezdni przejazd dla rowerzystów.
powierzchnia wyłączona z ruchu

10)  Z przodu rower powinien mieć:
   światło mijania barwy białej lub żółtej samochodowej,
   czerwone światło odblaskowe, które może być migające,
   białe światło pozycyjne.

11)  W tej sytuacji, kierujący hulajnogą elektryczną:
   ma zakaz przejeżdżania po przejściu dla pieszych,
   może przejechać, bo zezwala mu na to sygnalizator świetlny,
   może przejechać po przejściu, ale z prędkością najwyżej 6 km/h.

na hulajnodze po przejściu

12)  Który znak informuje o zakazie skrętu w prawo?
 a)
 b)  c)
zakaz skrętu w prawo niebezpieczny zakręt w prawo nakaz skrętu w prawo

  REKLAMY

13)  W tej sytuacji:
   piesi mają zakaz poruszania się tak oznaczoną ulicą,
   9-latek kierujący rowerem, może jechać po dowolnie wybranej części drogi,
   piesi, którzy idą lewą stroną ulicy idą zgodnie z przepisami.

zakaz ruchu pieszych

14)  Światła sygnalizatora świetlnego wyświetlają się w następującej kolejności:
   zielone, czerwone z żółtym, czerwone, żółte, zielone,
   zielone, żółte, czerwone, czerwone z żółtym, zielone,
   zielone, czerwone, żółte, czerwone z żółtym, zielone.

15)  Manewr zmiany pasa ruchu na jezdni o dwóch pasach ruchu, jest:
   dozwolony, pod warunkiem wcześniejszego zasygnalizowania zamiaru,
   dozwolony, pod warunkiem, że kierujący będzie to robił od prawej krawędzi jezdni,
   zabroniony dla rowerzystów.

16)  Pieszemu nie wolno:
   przechodzić przez jezdnię na skrzyżowaniu,
   wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
   przechodzić przez jezdnię, jeśli do najbliższego przejścia jest 150 metrów.

17)  Ten znak oznacza dla rowerzysty, że:
   dalej może rower najwyżej poprowadzić,
   właśnie skończyła się droga dla rowerów,
   po jego minięciu musi włączyć się do ruchu.
zakaz wjazdu rowerów

18)  Policjant stojący do Ciebie bokiem z podniesioną ręką na skrzyżowaniu:
   oznacza to samo, co nadawane na sygnalizatorze światło zielone,
   wskazuje, że zaraz nastąpi zmiana nadawanego sygnału,
   jest odpowiednikiem czerwonego światła na sygnalizatorze.

policjant stoi bokiem

19)  W tej sytuacji, rowerzysta który chce skręcić w prawo:
   nie może tego zrobić, bo jest na pasie do jazdy tylko prosto,
   może to zrobić dopiero na samym skrzyżowaniu,
   powinien wcześniej upewnić się czy mu wolno, zasygnalizować zamiar skrętu, a potem zmienić pas ruchu.

rowerzystka z telefonem

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   przewozić drugiej osoby,
   jeździć w strefie zamieszkania,
   jeździć bez prawa jazdy.

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta z numerem 1 pojedzie ostatni,
   rowerzysta z numerem 4 pojedzie pierwszy,
   kolejność przejazdu to: 2 - 4 - 1 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tak oznaczonym skrzyżowaniu:
   pojazd numer 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 4,
   rowerzysta musi przepuścić tylko pojazd numer 4,
   o pierwszeństwie przejazdu decyduje sygnalizacja świetlna.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
   obowiązuje zasada jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych,
   kolejność przejazdu to: 4 - 3 - 2 - 1,
   rowerzysta musi przepuścić pojazd numer 3.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:
   dowiązanie do niej prostej gałęzi,
   pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej,
   dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału.   


Wstecz