Test numer 4


25 pytań

  REKLAMY


1)  Rower to pojazd:
   wyłącznie jednośladowy,
   przeznaczony tylko dla jednej osoby,
   jednośladowy lub wielośladowy, o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra.

2)  Ten znak oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu:
    możesz skręcić w prawo,
   masz pierwszeństwo przejazdu,
   wolno Ci skręcić w lewo.
wlot drogi jednokierunkowej

3)  Po minięciu tego znaku:
   obowiązuje zakaz skrętu w lewo na wszystkich ulicach,
   przez skrzyżowanie można przejechać tylko na wprost,
   na najbliższym skrzyżowaniu nie wolno skręcać w lewo.
zakaz skrętu w lewo

4)  Ten znak oznacza że:
   musisz (jeszcze przed znakiem), skręcić w prawo,
   po jego minięciu obowiązuje nakaz skrętu w prawo,
   obowiązuje nakaz jazdy z prawej strony znaku.
nakaz jazdy w prawo przed znakiem

5)  Ten znak to:
   droga z pierwszeństwem,
   ustąp pierwszeństwa przejazdu,
   droga jednokierunkowa.
droga z pierwszeństwem

6)  Czy piesi mogą chodzić brzegiem jezdni?
   piesi nigdy nie mogą chodzić po jezdni,
   mogą, ale wtedy są obowiązani iść lewą stroną drogi,
   tak, a kierujący nadjeżdżającymi samochodami mają obowiązek ich omijać.

7)  Jazda na wrotkach:
   jest dozwolona dopiero po ukończeniu 10 roku życia,
   jest zabroniona po drodze dla rowerów,
   nie wymaga żadnych uprawnień.

jedzie na wrotkach

8)  Taka tabliczka umieszczona pod znakiem zakazu oznacza, że:
   zakaz nie dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
   zakaz nie dotyczy wszystkich rowerów,
   zakaz nie dotyczy rowerów wielośladowych.
nie dotyczy rowerów jednośladowych

9)  Taki znak namalowany na jezdni:
   oznacza przystanek np. autobusowy,
   to powierzchnia wyłączona z ruchu,
   to wydłużona śluza rowerowa.
linia przystankowa

10)  Rower nie musi być obowiązkowo wyposażony w:
   dwa niezależnie działające hamulce,
   czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru, które może być migające,
   dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku.

11)  Taka jazda opiekunki i dziecka na rowerze jest:
   niedozwolona, bo chodnik jest na to za wąski,
   dozwolona, ale tylko na ścieżce rowerowej,
   dozwolona, bo dziecko uczy się jeździć na rowerze i jest traktowane jak pieszy.

jedzie na rowerze

12)  Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?
 a)
 b)  c)
zwężenie drogi zakaz wjazdu pierwszeństwo na zwężeniu

  REKLAMY

13)  W tej sytuacji:
   rowerzyści mogą tutaj przejeżdżać po przejściu dla pieszych,
   jesteś na drodze głównej,
   tylko rowerzyści mogą na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo.

droga główna i ostrzeżenie przed rowerzystami

14)  Taki sygnalizator:
   dotyczy wszystkich kierujących na skrzyżowaniu,
   zezwala jedynie na skręt w lewo,
   pozwala warunkowo skręcić w lewo, po wcześniejszym przepuszczeniu jadących na wprost.

sygnalizator

15)  Manewr skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej jest:
   zabroniony dla rowerzystów,
   dozwolony, pod warunkiem, że kierujący będzie skręcał od prawej krawędzi jezdni,
   dozwolony tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

16)  Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
   20 metrów,
   30 metrów,
   50 metrów.

17)  Ten znak oznacza dla rowerzysty, że:
   jest włączającym się do ruchu,
   musi zsiąść z roweru i przez jezdnię go przeprowadzić,
   w tym miejscu jest wyznaczony przejazd dla rowerzystów przez jezdnię.
przejazd dla rowerzystów

18)  Policjant stojący do Ciebie tyłem z podniesioną ręką na skrzyżowaniu, oznacza:
   to samo, co na sygnalizatorze światło czerwone z żółtym jednocześnie,
   że wolno wjechać na skrzyżowanie,
   że wolno skręcić na skrzyżowaniu jedynie w stronę podniesionej ręki (w tym wypadku w prawo).

policjant stoi tyłem

19)  Korzystanie z telefonu komórkowego w taki sposób jak na ilustracji, jest:
   zabronione,
   dozwolone, bo rowerzystka trzyma przecież kierownicę jedną ręką,
   zabronione w obszarze zabudowanym, ale dozwolone w strefie zamieszkania.

rowerzystka z telefonem

20)  Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku jest:
   zabroniona,
   dozwolona, ale tylko dla osób które mają ukończone 18 lat,
   dozwolona, ale pod warunkiem, że wolno jechać najwyżej z prędkością pieszego.

21)  W tej sytuacji:
   rowerzysta musi poczekać aż przejadą oba pojazdy silnikowe,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 2,
   pojazd numer 3 może pojechać razem z rowerzystą.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta pojedzie jako:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji, rowerzysta pojedzie:
   pierwszy, bo ma zielone światło i cały czas jest na drodze z pierwszeństwem,
   ostatni,
   jako drugi.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W tej sytuacji, rowerzysta:
   zanim wjedzie na skrzyżowanie, powinien się zatrzymać,
   ma pierwszeństwo przejazdu,
   musi przepuścić pojazd numer 2.

skrzyżowanie typu rondo

25)  W razie urazu oka należy:
   wyłącznie przemyć oko wodą,
   wpuścić do oka krople dezynfekujące,
   nałożyć na oko jałowy opatrunek.   


Wstecz