Test numer 30


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Jadąc na rowerze, trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym:
   na jezdni jednokierunkowej,
   w czasie jazdy po chodniku,
   na jezdni w strefie ruchu.

2)  Ten znak ostrzega o:
   miejscu, gdzie często są wypadki,
   skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
   przejeździe kolejowym z zaporami.
skrzyżowanie

3)  Znak obok:
   oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której jest umieszczony,
   oznacza zakaz ruchu pieszych na całej szerokości drogi,
   oznacza zakaz ruchu pieszych tylko po chodniku.
zakaz ruchu pieszych

4)  Rowerzysta widząc ten znak:
   powinien jechać prosto przez skrzyżowanie,
   może (z zachowaniem szczególnej ostrożności), skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
   po jego minięciu wjedzie na drogę jednokierunkową.
nakaz jazdy prosto

5)  Za tym znakiem rowerzysta:
   ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym,
   może jechać z prędkością do 20km/h i ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
   nie może przekraczać prędkości 20km/h i ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym.

strefa zamieszkania

6)  Pieszy, który chce przejść przez jezdnię na pasach:
   może wejść na przejście bez sprawdzania czy coś nadjeżdża,
   może wejść tuż przed nadjeżdżający pojazd, bo ma przecież pierwszeństwo,
   nie może przez przejście przebiegać.


7)  Jadąc na wrotkach:
   wolno jeździć wzdłuż po jezdni,
   wolno przejechać przez jezdnię po pasach,
   wolno poruszać się tylko po parkowych alejkach, albo po chodniku w strefie zamieszkania.

jedzie na wrotkach

8)  Jeżeli na drodze umieszczone są te znaki, to:
   rowerzysta ma obowiązek jechać przez skrzyżowanie prosto,
   rowerzysta może zatrzymać rower przed znakiem,
   właśnie zaczyna się droga jednokierunkowa dla rowerzystów.

zakaz zatrzymywania

9)  Przejeżdżanie przez linię przerywaną, wyznaczającą oś jezdni lub pas ruchu, jest:
   zabronione,
   dozwolone, ale wyłącznie przy wyprzedzaniu,
   dozwolone.

10)  Rower nie musi być obowiązkowo wyposażony w:
   światło odblaskowe barwy białej umieszczone z przodu,
   światło odblaskowe barwy czerwonej, umieszczone z tyłu,
   przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec.

11)  W tej sytuacji, kobieta jadąca na hulajnodze:
   nie może przewozić drugiej osoby,
   popełnia aż dwa wykroczenia,
   może w ten sposób przewozić dziecko, pod warunkiem, że nie ukończyło ono 5 lat.

jedzie na hulajnodze po przejściu

12)  Który z tych znaków informuje o pierwszeństwie przejazdu?
 a)
 b)  c)
droga jednokierunkowa ustąp na zwężeniu dróg droga z pierwszeństwem

  REKLAMY

13)  Ten sygnalizator kierunkowy nie dotyczy:
   skręcających w lewo,
   jadących prosto,
   skręcających w prawo.

kierunek na wprost i w prawo

14)  Uszkodzona (lub wyłączona) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zabrania wjazdu na takie skrzyżowanie,
   nie zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu.

15)  Przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym co Ty kierunku (tylko wolniej), to:
   wymijanie,
   omijanie,
   wyprzedzanie.

16)  Rowerzysta nie może wjechać:
   na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
   na drogę ekspresową,
   do strefy zamieszkania.

17)  W przedstawionej sytuacji, osoba prowadząca rower:
   powinna przejść na chodnik,
   może nadal iść ścieżką dla rowerów,
   może jechać po jezdni.

prowadzi rower

18)  Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant, zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty, oznacza:
   uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału,
   zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie,
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie.

19)  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta:
   popełnia aż dwa wykroczenia,
   może jechać po pasach, ale musi poczekać na zmianę świateł,
   może przejechać po pasach, bo nie ma żadnego pieszego.

rowerzysta na pasach

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po chodniku, nawet z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
   jeździć bez sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy,
   jeździć po jezdni w strefie zamieszkania.

jedzie na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4,
   pojedzie ostatni,
   musi ustąpić tylko pojazdowi nr 2.

skrzyżowanie równorzędne

22)  W tej sytuacji:
   tylko rowerzysta jest na drodze głównej,
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi nr 3, który jedzie prosto,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   pojazd z nr 3 ma teraz pierwszeństwo przejazdu,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1 - 4.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Na tym skrzyżowaniu:
   ostatni pojedzie rowerzysta,
   drugi pojedzie pojazd nr 2,
   pierwszy pojedzie tramwaj.

skrzyżowanie typu rondo

25)  W przypadku poparzenia dłoni należy:
   polać miejsce oparzone, najlepiej alkoholem,
   posmarować dłoń tłuszczem albo białkiem,
   najpierw zdjąć biżuterię, a potem polewać chłodną wodą.   


Wstecz