Test numer 28


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Osoba w wieku do 10 lat, jadąca rowerem po chodniku to w świetle przepisów:
   kierujący,
   pieszy,
   kierowca.

2)  Znak ten oznacza:
   drogę dla rowerów,
   ostrzeżenie przed możliwością napotkania rowerzystów wjeżdżających na jezdnię,
   wyznaczony przejazd dla rowerów.
rowerzyści

3)  Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
   zatrzymać się, bez względu na ruch pojazdów,
   zatrzymać się tylko w przypadku, gdy drogą poprzeczną zbliża się inny pojazd,
   koniecznie zatrzymać się przed znakiem.
STOP

4)  Ten znak oznacza nakaz:
   nakaz jazdy prosto, a potem w lewo,
   zakaz jazdy prosto i zawracania,
   nakaz jazdy prosto lub w lewo.
nakaz jazdy prosto lub w lewo

5)  Znak ten oznacza:
   pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
   pierwszeństwo na zwężeniu dla wjeżdżających od strony znaku,
   początek drogi o ruchu dwukierunkowym.

pierwszeństwo na zwężeniu

6)  Kierujący rowerem jednośladowym:
   musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub chce skręcić,
   może jeździć dowolną częścią drogi,
   w obszarze zabudowanym powinien poruszać się wyłącznie po jezdni.

7)  Na rolkach nie wolno jeździć po:
   drodze dla rowerów,
   drodze dla pieszych,
   jezdni.

jedzie na rolkach

8)  Te dwa znaki oznaczają, że:
   wkrótce kończy Ci się droga z pierwszeństwem,
   zaraz będziesz mieć pierwszeństwo przejazdu,
   na tym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa, ale na kolejnym skrzyżowaniu to Ty będziesz mieć pierwszeństwo.

kończy się droga główna

9)  Przejazd dla rowerzystów to:
   droga lub ścieżka oznaczona znakami nakazu,
   powierzchnia jezdni lub torowiska oznaczona znakami, przeznaczona do przejeżdżania rowerów,
   skrzyżowanie dróg oznaczone dodatkowo znakami.

przejazd dla rowerzystów

10)  Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
   odblaski barwy żółtej umieszczone w kołach roweru,
   dwa, niezależnie od siebie działające hamulce,
   światło odblaskowe barwy czerwonej, umieszczone z tyłu.

11)  Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, musi:
   zająć miejsce przy osi jezdni, jeśli chce skręcić w prawo,
   zawsze zatrzymać się przed wjechaniem na drogę główną,
   jeśli skręca w lewo, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z kierunku przeciwnego na wprost, lub skręcającym w prawo.

skrzyżowanie

12)  Który ze znaków nie należy do znaków nakazu?
 a)
 b)  c)
nakaz jazdy prosto przejście dla pieszych droga dla rowerów

  REKLAMY

13)  Piesi nie mogą wchodzić na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
   za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu,
   podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
   opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte.

przejazd kolejowy

14)  Sygnał ten oznacza:
   zakaz wjazdu za sygnalizator,
   zezwolenie na ruch,
   że za chwilę zapali się sygnał zielony.

żółte światło na sygnalizatorze

15)  Przejeżdżanie obok innego rowerzysty jadącego się w drugą stronę to:
   wymijanie,
   omijanie,
   wyprzedzanie.

16)  W tej sytuacji:
   piesi powinni iść jeden za drugim,
   tak oznaczona powierzchnia jezdni, to wspólna droga dla pieszych i dla rowerzystów,
   piesi powinni zejść z przejazdu rowerowego na przejście dla pieszych.

piesi na przejeździe

17)  Jeśli na tym skrzyżowaniu chcesz skręcić w lewo, to musisz ustawić się przy:
   osi jezdni,
   lewej krawędzi jezdni,
   prawej krawędzi jezdni.

na drodze jednokierunkowej

18)  W tej sytuacji:
   nikt nie powinien wjeżdżać na skrzyżowanie,
   wolno jechać tylko tym, do których policjant stoi bokiem,
   policjant stojący tyłem z podniesioną ręką, to odpowiednik żółtego światła.

policjant stoi z podniesioną ręką

19)  Kierujący rowerem, korzystając z chodnika jest obowiązany:
   jechać tuż przy krawędzi chodnika,
   ostrzegać pieszych dzwonkiem,
   zachować szczególną ostrożność.

jedzie po chodniku

20)  Hulajnogą elektryczną wolno jeździć po:
   jezdni poza obszarem zabudowanym,
   chodniku,
   ścieżkach dla pieszych, pod warunkiem ustępowania pieszym.

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto przez skrzyżowanie,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie równorzędne

22)  W tej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie drugi,
   kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1,
   pojazd nr 3 musi ustąpić rowerzyście.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na takim skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie ostatni,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszy pojedzie pojazd który jest większy,
   rowerzysta musi ustępować pojazdom silnikowym,
   o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada prawej strony.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku:
   nie, bo pomocy mogą udzielać tylko osoby z przygotowaniem medycznym,
   tak,
   nie, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.   


Wstecz