Test numer 27


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  "Prawo o ruchu drogowym" obowiązuje:
   tylko posiadaczy praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych,
   tylko osoby kierujące pojazdami,
   wszystkich uczestników ruchu drogowego.

2)  Znak ten:
   wyznacza przejście dla pieszych,
   ostrzega o miejscu często uczęszczanym przez pieszych, lub o bliskości takiego miejsca,
   ostrzega kierującego pojazdem o dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych.
przejście dla pieszych

3)  Znak ten oznacza zakaz:
   skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo na kolejnych skrzyżowaniach aż do odwołania znakiem "koniec zakazu skrętu".
zakaz skrętu w prawo

4)  Ten znak oznacza:
   że na tym skrzyżowaniu można też zawracać,
   nakaz skrętu w prawo przed znakiem,
   nakaz jazdy z prawej strony znaku.
nakaz skrętu w prawo

5)  Kierujący rowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
   jeździć tylko po chodniku i ustępować miejsca pieszym,
   ustępować pierwszeństwa pieszym,
   jechać powoli, z prędkością nie większą niż prędkość pieszego.
przejście dla pieszych

6)  Pieszym jest:
   policjant kierujący ruchem drogowym,
   dziecko w wieku lat 11 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej,
   osoba prowadząca rower.

7)  Jeżdżąc na wrotkach:
   można korzystać z przejazdów dla rowerzystów,
   trzeba mieć kask na głowie,
   wolno poruszać się tylko po parkowych alejkach, albo po chodniku w strefie zamieszkania.

jedzie na wrotkach

8)  W tej sytuacji:
   na najbliższym skrzyżowaniu należy jechać prosto,
   rowerzysta może jechać ścieżką dla pieszych, ale musi im ustępować pierwszeństwa,
   jest zakaz wyprzedzania innych pojazdów.

rowerzysta może jechać po drodze dla pieszych

9)  Taki znak namalowany na jezdni:
   to oznaczone miejsce, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię,
   wyznacza miejsca parkingowe dla rowerów lub hulajnóg,
   oznacza linię przystankową.

przejazd dla rowerzystów

10)  Obowiązkowe czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru, nie może mieć kształtu:
   prostokąta,
   trójkąta,
   koła.

11)  W tej sytuacji rowerzysta:
   powinien jechać po prawej stronie jezdni, możliwie blisko prawej krawędzi,
   jedzie na drugą stronę jezdni po przejeździe dla rowerzystów,
   naruszył przepisy ruchu drogowego, bo powinien prowadzić rower po przejściu dla pieszych.

rowerzysta na przejściu

12)  Który znak wymaga bezwzględnego zatrzymania się?
 a)
 b)  c)
ustąp pierwszeństwa STOP droga główna

  REKLAMY

13)  Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką (na którym stoi tramwaj), rowerzysta:
   może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
   powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego,
   musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę.

tramwaj na przystanku z wysepką

14)  Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli:
   zapali się zielony sygnał dla jego kierunku ruchu,
   jedzie drogą oznaczoną jako droga z pierwszeństwem przejazdu,
   policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu.

skrzyżowanie

15)  Przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu, to:
   wymijanie,
   omijanie,
   wyprzedzanie.

16)  Pieszy przechodząc przez jezdnię:
   nie może korzystać z urządzeń które go rozpraszają, np. z telefonu komórkowego czy tabletu,
   może nie zwracać uwagi na nadjeżdżające pojazdy, bo ma na jezdni pierwszeństwo,
   może nagle zwolnić, albo nagle zacząć przez jezdnię przebiegać.

używa komórki na przejściu

17)  W przedstawionej sytuacji:
   wszystko jest w porządku - obaj rowerzyści jadą zgodnie z przepisami,
   rowerzysta w pomarańczowej bluzie powinien jechać ścieżką dla rowerów,
   rowerzysta w czarnej bluzie może również jechać po jezdni.

rowerzysta na jezdni

18)  W tej sytuacji kierujący srebrnym autem:
   może teraz skręcić w lewo,
   musi pojechać przez skrzyżowanie jedynie na wprost,
   musi poczekać, aż kierujący ruchem pozwoli mu skręcić w lewo.

policjant stoi bokiem

19)  Kierującemu rowerem zabrania się w każdej sytuacji:
   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
   poruszania się po chodniku,
   używania sygnału dźwiękowego.

wymuszenie

20)  Rowerzyści mogą jechać po chodniku, pod warunkiem, że:
   na chodniku nie ma akurat w tym momencie pieszych,
   szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry, a obok na jezdni prędkość dopuszczalna jest wyższa niż 50 km/h,
   rowerzysta nie ukończył jeszcze szkoły podstawowej.

jedzie po chodniku

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto przez skrzyżowanie,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie równorzędne

22)  W tej sytuacji:
   o tym, który z tych trzech pojazdów pojedzie pierwszy, decyduje zasada prawej strony,
   rowerzysta jest włączającym się do ruchu,
   pojazd nr 2 musi ustąpić rowerzyście.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   pojazd z nr 3 jest na drodze głównej,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszy pojedzie tramwaj,
   drugi pojedzie pojazd nr 2,
   ostatni pojedzie rowerzysta.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Którą z wymienionych czynności należy wykonać przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku:
   zatamowanie krwotoków i opatrzenie ran,
   nastawienie i unieruchomienie kości,
   podanie środków przeciwbólowych poszkodowanym.