Test numer 26


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  W świetle kodeksu drogowego nie jest pieszym:
   policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu,
   osoba poruszająca się po chodniku na wózku inwalidzkim,
   osoba w wieku do 10 lat poruszająca się na rowerze pod opieką osoby dorosłej.

2)  Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
   być przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym z zaporami,
   ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
   zachować szczególną ostrożność.
skrzyżowanie równorzędne

3)  Ten znak obowiązuje:
   na wszystkich jezdniach na najbliższym skrzyżowaniu,
   na najbliższym skrzyżowaniu, oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania,
   na najbliższym skrzyżowaniu, a w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje.
zakaz skrętu w lewo

4)  Ten znak oznacza:
   pierwszeństwo pieszych przed rowerzystami na wspólnej ścieżce,
   podział drogi na dwie części: osobno dla pieszych i dla rowerzystów,
   że ścieżka dla pieszych i rowerzystów przebiega na różnych poziomach.
droga dla pieszych i rowerzystów

5)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   oznacza przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci idące do szkoły,
   oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
przejście dla pieszych

6)  Rowerzysta, który porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
   włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
   gdy nie ma pobocza, prowadzić na piechotę rower jak najbliżej krawędzi jezdni,
   wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe.

7)  Ta dziewczyna jadąca na tradycyjnej hulajnodze:
   powinna ją przeprowadzić na drogą stronę jezdni,
   musi mieć ukończone 10 lat, żeby móc na niej jeździć,
   na ścieżce dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi - gdyby się tam pojawili.

jedzie na hulajnodze

8)  Taki znak:
   wskazuje, jaką trasą musisz jechać na najbliższych skrzyżowaniach,
   występuje jako pomoc przy znaku zakazującym skrętu,
   dotyczy skrętu w lewo wyłącznie na najbliższym skrzyżowaniu.

znak F-7

9)  Taki znak namalowany na jezdni:
   zakazuje wjazdu na tak oznaczone miejsce,
   wyznacza miejsca parkingowe wzdłuż chodnika,
   oznacza linię przystankową.
powierzchnia wyłączona z ruchu

10)  Jeśli jedziesz rowerem w ciągu dnia, to:
   rower i tak musi być wyposażony w kompletne wymagane oświetlenie,
   wystarczy jeśli z przodu roweru będzie zamotowane białe światełko odblaskowe,
   rower musi mieć z tyłu zamontowane czerwone światło odblaskowe.

11)  W tej sytuacji, rowerzyści:
   nie mogą ustawiać się w śluzie jeden obok drugiego,
   po zmianie światła na zielone, muszą opuścić śluzę rowerową,
   po zmianie świateł, mogą jechać jedynie prosto przez skrzyżowanie.

rowerzyści w śluzie

12)  Który z tych znaków wskazuje drogę dla pieszych?
 a)
 b)  c)
zakaz ruchu pieszych uwaga dzieci droga dla pieszych

  REKLAMY

13)  Te znaki oznaczają, że po ich minięciu:
   wjeżdżasz w ślepą uliczkę,
   nie wolno jest zawracać,
   wymijanie innych pojazdów będzie zabronione.

ślepa uliczka

14)  W tej sytuacji:
   następnym światłem na sygnalizatorze będzie kolor czerwony,
   to skrzyżowanie jest szczególnie uczęszczane przed dzieci,
   dozwolona jest jedynie jazda na wprost przez skrzyżowanie.

sygnalizator i przejście dla pieszych

15)  Przy wymijaniu trzeba:
   zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
   zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
   przyspieszyć w trakcie manewru.


16)  Pieszy może przechodzić przez jezdnię:
   wyłącznie na wyznaczonym przejściu dla pieszych,
   na skrzyżowaniu, nawet jeśli nie ma tam wyznaczonego przejścia dla pieszych,
   poza obszarem zabudowanym może to być dowolnie wybrane miejsce.

piesi prawie przeszli przez pasy

17)  Jazda na rowerze ze słuchawkami na uszach:
   jest dozwolona, ale pod warunkiem, że muzyka jest odtwarzana bardzo cicho,
   jest zabroniona,
   nie jest zabroniona, ale może utrudniać orientację w sytuacji na drodze.

rowerzystka ze słuchawkami

18)  Kiedy pada gęsty śnieg:
   nie wolno jechać na rowerze,
   rowerzysta może jechać po drodze dla pieszych,
   rowerzysta może jechać po chodniku, pod warunkiem ustępowania pieszym.

pada śnieg

19)  Podniesiona ręka do góry, przez osobę kierującą ruchem:
   jest odpowiednikiem sygnału żółtego dla wszystkich kierujących,
   zabrania pieszym wejścia, a pojazdom wjazdu na skrzyżowanie,
   jest odpowiednikiem sygnału żółtego dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty.

kieruje ruchem

20)  Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu, musi ustąpić pierwszeństwa:
   wszystkim pieszym i kierującym, którzy poruszają się tym poboczem,
   tylko motorowerzystom,
   tylko pieszym i rowerzystom.

jazda po poboczu

21)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie najszerszą drogą,
   obowiązuje zasada ruchu prawostronnego,
   kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
   o pierwszeństwie decyduje zasada prawej strony,
   pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed rowerzystą.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu:
   wskazania sygnalizacji świetlnej są ważniejsze od znaków drogowych,
   kolejność przejazdu to: 2 - 4 - 3 - 1,
   rowerzysta pojedzie ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Pierwszą czynnością, zanim udzielisz pomocy ofiarom wypadku, powinno być:
   zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
   wezwanie policji,
   wezwanie pogotowia ratunkowego.   


Wstecz