Test numer 25


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Szczególna ostrożność dotyczy:
   tylko kierujących pojazdami,
   w równym stopniu pieszych i kierujących pojazdami,
   tylko pieszych przekraczających jezdnię.

2)  Kierujący widząc ten znak:
   nie może skręcić w prawo,
   może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
wlot drogi jednokierunkowej

3)  Rowerzysta mijając ten znak:
   może zawrócić jeszcze przed skrzyżowaniem,
   nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
   może skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
zakaz zawracania

4)  Za tym znakiem:
   trzeba jechać prosto przez wszystkie skrzyżowania aż do odwołania,
   jest nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie,
   zaczyna się droga jednokierunkowa.
nakaz jazdy prosto

5)  Znak ten informuje o:
   jednym pasie ruchu,
   jednym kierunku ruchu,
   obowiązku jazdy prosto przez skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa

6)  Rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, przez którą przechodzą piesi:
   musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, nawet gdy nie ma tam wyznaczonego przejścia,
   musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko kiedy przechodzą po przejściu dla pieszych,
   ma pierwszeństwo przed pieszymi.

skręca na rowerze w prawo

7)  Jadąc na tradycyjnej deskorolce:
   na mało uczęszczanych drogach wolno poruszać się po jezdni,
   można przejeżdżać przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
   w strefie zamieszkania trzeba ustępować i pieszym i pojazdom.

jedzie na deskorolce

8)  Taki zestaw znaków oznacza, że:
   wkrótce zaczną się niebezpieczne zakręty na odcinku 3,5 kilometra,
   dwa zakręty: pierwszy w prawo a drugi w lewo będą się ciągnęły na długości 3,5 kilometra,
   do pierwszego z niebezpiecznych zakrętów jest 3,5 kilometra.
niebezpieczne zakręty na odcinku 3,5 kilometra

9)  Taki znak namalowany na jezdni:
   zakazuje wjazdu na taką linię,
   wyznacza miejsca parkingowe wzdłuż chodnika,
   oznacza linię przystankową.
linia przystankowa

10)  Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
   światła odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczone z tyłu,
   co najmniej jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające),
   światło odblaskowe barwy białej skierowane do tyłu.

11)  Jak powinien zachować się uczestnik ruchu, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany?
   nie zwiększać prędkości,
   koniecznie zatrzymać się,
   obowiązkowo ułatwić przejazd, a w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi i w razie potrzeby zatrzymać się.

pojazd uprzywilejowany

12)  Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?
 a)
 b)  c)
uwaga rowerzyści STOP zakaz wjazdu rowerów

  REKLAMY

13)  Te znaki oznaczają, że:
   do przejazdu kolejowego bez zapór jest co najmniej 30 metrów,
   po minięciu skrzyżowania obowiązuje prędkość minimalna 30 km/h,
   wjeżdżasz do strefy ograniczonej prędkości.

skrzyżowanie równorzędne

14)  Kolejnym światłem wyświetlanym przez ten sygnalizator będzie światło:
   czerwone migające,
   czerwone z żółtym,
   zielone.

sygnalizator kierunkowy

15)  Wymijanie to:
   jazda obok pojazdu jadącego w przeciwnym kierunku,
   manewr zabroniony na przejściach dla pieszych o ruchu niekierowanym,
   jazda obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku tylko szybciej.

16)  Osoba niepełnosprawna, idąca drogą dla rowerów:
   jest obowiązana ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
   nie musi ustępować pierwszeństwa rowerowi,
   osoba niepełnosprawna nie może korzystać z drogi dla rowerów.

niewidomy z psem

17)  Jazda na rowerze w kasku, jest:
   wskazana, ale nie jest obowiązkowa,
   zabroniona,
   wymagana do ukończenia 12 roku życia.

rowerzystka w kasku

18)  Kierujący ruchem, który stoi w takiej pozycji oznacza, że:
   na skrzyżowanie mogą wjechać jedynie jadący drogą poprzeczną,
   wszyscy kierujący mogą teraz wjechać na skrzyżowanie,
   wolno Ci wjechać na skrzyżowanie, jeśli chcesz skręcić w prawo.

policjant stoi przodem

19)  W zorganizowanej kolumnie rowerowej nie może jechać więcej niż:
   15 rowerzystów,
   10 rowerzystów,
   20 rowerzystów.

rowerzyści w kolumnie

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jeździć w strefie zamieszkania po jezdni,
   przewozić drugiej osoby,
   jeździć po chodniku bez prawa jazdy.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 4,
   pojazd nr 2 pojedzie pierwszy,
   pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed rowerzystą.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   2 - 4 - 3 - 1,
   2 - 3 - 1 - 4,
   3 - 1 - 2 - 4.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji:
   tramwaj pojedzie pierwszy,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
   kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Bezpośrednio na ranę można przyłożyć:
   chusteczkę higieniczną,
   watę,
   gazę.   


Wstecz