Test numer 24


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Droga jest przeznaczona do ruchu:
   pojazdów i pieszych,
   tylko pieszych,
   tylko pojazdów.

2)  Ten znak:
   nakazuje jazdę w prawo,
   ostrzega o innym niebezpieczeństwie za zakrętem,
   ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo.
niebezpieczny zakręt w prawo

3)  Znak ten oznacza, że:
   zakaz wjazdu dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
   obowiązuje zakaz wjazdu od strony ustawienia znaku,
   droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych.
zakaz wjazdu

4)  Znak ten oznacza:
   obowiązek jazdy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   zakaz jazdy z prawej strony znaku,
   nakaz jazdy z prawej strony znaku.
nakaz jazdy z prawej strony znaku

5)  Poruszając się w strefie zamieszkania, kierujący:
   tylko na jezdni ma pierwszeństwo przed pieszymi,
   musi ustępować pierwszeństwa jadącym na hulajnodze, deskorolce czy rolkach,
   może zatrzymywać się tylko w wyznaczonych miejscach.

strefa zamieszkania

6)  Rowerzysta jest zobowiązany:
   przestrzegać zasady ruchu prawostronnego,
   jechać obok innego uczestnika ruchu,
   na skrzyżowaniach ustępować pierwszeństwa kierującym samochodami.

7)  Na takiej deskorolce elektrycznej:
   wolno jeździć w każdym wieku i bez uprawnień,
   można jeździć z prędkością do 20 km/h,
   można korzystać z pasa dla rowerów, wyznaczonego na jezdni.

jedzie na deskorolce

8)  Przy takich znakach:
   tylko rowerzyści muszą choć na chwilę się zatrzymać,
   piesi zanim przekroczą jezdnię, mają obowiązek zatrzymać się przed pasami,
   jadąc po jezdni, trzeba zatrzymać pojazd przed wjazdem na skrzyżowanie.

znak STOP i przejście dla pieszych

9)  Taki znak namalowany na jezdni to:
   podpowiada rowerzystom którą częścią jezdni należy jechać,
   wyznacza pas ruchu dla rowerzystów,
   oznacza ścieżkę rowerową wytyczoną na drodze dwujezdniowej.

sierżant rowerowy

10)  Który z wymienionych elementów stanowi nieprawidłowe wyposażenie roweru:
   z tyłu czerwone światło odblaskowe,
   z przodu białe lub żółte światło odblaskowe,
   dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

11)  Rowerzyście który jest wyprzedzany przez inny pojazd, zabrania się:
   zwalniania w czasie wyprzedzania,
   trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
   zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania.

wyprzedzanie

12)  Który znak ostrzega przed przejściem dla pieszych?
 a)
 b)  c)
uwaga przejście dla pieszych droga dla pieszych miejsce przejścia dla pieszych

  REKLAMY

13)  W tej sytuacji:
   nie musisz zatrzymywać się przed przejazdem kolejowym, jeśli nie świecą się czerwone światła,
   dojeżdżasz do przejazdu kolejowego wielotorowego,
   musisz zsiąść z roweru.

przejazd kolejowy wielotorowy

14)  Zielone światło nadawane teraz przez ten sygnalizator kierunkowy:
   zezwala tylko pojazdom silnikowym na zawracanie,
   oznacza, że kolejnym będzie światło czerwone,
   zezwala na skręt w lewo.
sygnalizator kierunkowy

15)  Rowerzysta, który skręca w bramę wjazdową na podwórko, lub do domu:
   musi ustąpić pierwszeństwa przechodzącemu chodnikiem pieszemu,
   ma pierwszeństwo przed nadchodzącym pieszym,
   ustępuje pierwszeństwa pieszemu tylko wtedy, gdy pieszy przechodzący przez chodnik nie widzi nadjeżdżającego pojazdu.

rowerzysta skręca w lewo

16)  Pieszemu nie wolno:
   przechodzć przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
   przebiegać przez jezdnię,
   obie odpowiedzi są prawidłowe.

piesza przebiega przez jezdnię

17)  W przedstawionej sytuacji, kiedy dziecko uczy się jeździć:
   dorosły powinien jechać za dzieckiem,
   dorosły powinien jechać przed dzieckiem,
   dorosły i dziecko powinni zjechać z jezdni na chodnik.

rowerzyści na jezdni

18)  Widzisz kierującego ruchem, który stoi w takiej pozycji, to oznacza, że:
   na skrzyżowanie mogą wjechać jedynie jadący z naprzeciwka, skręcający w swoją lewą stronę,
   wszyscy kierujący którzy jadą drogą poprzeczną, mogą jechać,
   wolno Ci wjechać na skrzyżowanie.

policjant stoi tyłem

19)  Rowerzysta, w pierwszej kolejności powinien jechać po:
   ścieżce dla pieszych,
   jezdni,
   poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

ścieżka dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów

20)  Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku jest:
   dozwolona jedynie dla dzieci w wieku do 10 lat,
   całkowicie zabroniona,
   dopuszczalna, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 4,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 i 3.

skrzyżowanie równorzędne

22)  W tej sytuacji kolejność jest następująca:
   2 - 1 - 3,
   3 - 2 - 1,
   3 i 1 - 2.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu:
   samochód z napisem POLICJA ma pierwszeństwo przejazdu,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
   rowerzysta musi przepuścić pojazd nr 2, który jest po jego prawej stronie.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie ostatni,
   oba tramwaje mogą jechać jednocześnie,
   kolejność przejazdu to: 4 i 2 - 1 - 3.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:
   wezwanie pogotowia ratunkowego,
   wezwanie policji,
   zadbanie o bezpieczeństwo na miejscu wypadku.   


Wstecz