Test numer 22


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Ruch jednokierunkowy:
   dotyczy tylko i wyłącznie rowerów,
   dotyczy pieszych na chodnikach,
   jest określony odpowiednim znakiem i dotyczy tylko pojazdów.

2)  Znak ten:
   wyznacza przejazd dla rowerzystów,
   ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają,
   uprzedza o wzmożonym ruchu rowerzystów na jezdni, od znaku do najbliższego skrzyżowania.
uwaga rowerzyści

3)  Znak ten zabrania rowerzyście:
   jazdy rowerem tylko po jezdni,
   jazdy rowerem tylko po poboczu,
   jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu.
zakaz wjazdu rowerów

4)  Ten znak:
   oznacza obowiązek korzystania z tej drogi przez pieszych,
   oznacza drogę dla pieszych i rowerzystów,
   zabrania wstępu dorosłych pieszych, którzy opiekują się dziećmi.
droga dla pieszych

5)  Przedstawiony znak informuje kierującego pojazdem, że:
   po wykonaniu manewru skrętu w prawo, nie wolno zawracać,
   po wykonaniu skrętu w prawo, kierujący napotka drogę bez przejazdu,
   po wykonaniu manewru skrętu w prawo, nie wolno cofać.
ślepa uliczka

6)  Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
   5,
   10,
   15.

kolumna rowerzystów

7)  W tej sytuacji, osoby jadące na rolkach:
   mogą tak jak dotychczas kontynuować jazdę, jak im wygodniej,
   wszyscy powinni poruszać się tą szerszą częścią drogi,
   mają pierwszeństwo przed pieszymi na wyznaczonej drodze dla pieszych.

jadą na rolkach

8)  Te znaki oznaczają, że:
   zakaz ruchu w obu kierunkach na tej ulicy nie dotyczy rowerzystów,
   ten zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych,
   zakaz postoju po stronie umieszczenia znaku nie dotyczy rowerzystów.

nie dotyczy rowerów jednośladowych

9)  Taka linia namalowana na jezdni oznacza:
   powierzchnię wyłączoną z ruchu,
   śluzę rowerową,
   linię przystankową.

linia przystankowa

10)  Rower powinien obowiązkowo posiadać:
   bagażnik do mocowania ładunków,
   przynajmniej jeden sprawny hamulec,
   pompkę do pompowania opon.

11)  Rowerzysta:
   nie może wyprzedzać wolno jadących pojazdów w korku z ich prawej strony,
   wyjątkowo może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych w ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do 10 lat,
   musi jeździć wyłącznie po poboczu.

rowerzyści do 10 lat jadą lewą stroną jezdni

12)  Który z przedstawionych znaków zezwala na poruszanie się rowerem?
 a)
 b)  c)
droga ekspresowa droga dla pieszych droga dla rowerów

  REKLAMY

13)  Ten znak:
   zakazuje ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której jest ustawiony,
   zakazuje wjazdu rowerzystów i ruchu pieszych,
   zakazuje ruchu pieszych na całej szerokości ulicy.

zakaz ruchu pieszych

14)  Takie światło na sygnalizatorze:
   zabrania zawracania na tym skrzyżowaniu,
   zezwala na skręt i zawracanie na tym skrzyżowaniu,
   pozwala na skręt w lewo, po wcześniejszym przepuszczeniu innych pojazdów.

sygnalizator

15)  Zawracanie jest dozwolone:
   w tunelach, na mostach, wiaduktach i drogach jednokierunkowych,
   na skrzyżowaniu,
   na autostradzie.

16)  Bezwzględnie zabrania się pieszemu:
   przebiegania przez jezdnię, chyba, że jest to droga zamknięta dla ruchu pojazdów,
   poruszania się po jezdni w strefie zamieszkania,
   przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych.

17)  Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany:
   używać dzwonka w odstępach 5 sekund,
   ustępować miejsca pieszym,
   jechać lewą stroną.

18)  Dla kierującego pojazdem, dojeżdżającego do skrzyżowania, najważniejsze są:
   kierujący ruchem, sygnalizacja świetlna, znaki, przepisy,
   kierujący ruchem, przepisy, znaki, sygnalizacja świetlna,
   sygnalizacja świetlna, kierujący ruchem, przepisy, znaki.

19)  Kierujący rowerem:
   jest zobowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
   może jechać dowolnym pasem ruchu - jak mu wygodniej,
   może zajmować więcej niż jeden pas ruchu.

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jeździć bez sygnalizowania zamiaru skrętu przez wyciągnięcie ręki lub użycie kierunkowskazu,
   wymijać innych pojazdów na przejściach dla pieszych,
   wyprzedzać innego uczestnika ruchu zachowując odstęp co najmniej 1 metra.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie najszerszą drogą,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   musi ustąpić obu pojazdom,
   pojedzie pierwszy, bo nie ma nikogo po swojej prawej stronie,
   musi ustąpić tylko pojazdowi nr 3.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   pierwszeństwo mają pojazdy nr 3 i 4,
   kolejność przejazdu to: 2 - 4 - 1 - 3,
   rowerzysta może jechać od razu, bo ma zieloną strzałkę.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji:
   pojazdy powinny jechać wokół wyspy zgodnie z ruchem wskazówk zegara,
   pojazd nr 2 pojedzie ostatni,
   rowerzysta pojedzie ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

25)  W razie uczestnictwa w wypadku drogowym gdzie są poszkodowani, rowerzysta powinien:
   zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
   usunąć od razu pojazdy z jezdni,
   odjechać, bo bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.   


Wstecz