Test numer 21


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Skrzyżowanie na którym nie ma znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, nazywamy skrzyżowaniem:
   dróg prostopadłych,
   dróg równorzędnych,
   dróg równoległych.

2)  Znak ten:
   oznacza, że zbliżamy się do drogi głównej,
   pozwala skręcać na najbliższym skrzyżowaniu w lewo,
   oznacza skrzyżowanie - wlot drogi jednokierunkowej.
wlot drogi jednokierunkowej

3)  Znak ten:
   nakazuje jazdę w lewo,
   zabrania skręcania w lewo,
   nie dotyczy rowerzystów.
zakaz skrętu w lewo

4)  Ten znak:
   ogranicza prędkość jazdy do 30 km/h,
   nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 30 km/h,
   nakazuje jazdę z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h.
prędkość minimalna

5)  Znak ten oznacza:
   koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu,
   koniec strefy zamieszkania,
   koniec strefy ograniczonego postoju.
koniec pierwszeństwa

6)  Przewożenie innej osoby na rowerze jednośladowym, jest dozwolone:
   na specjalnie przystosowanym siodełku,
   na specjalnie przystosowanym (wzmocnionym) bagażniku,
   tylko kiedy przewożący ukończył 15 rok życia i ma prawo jazdy kategorii AM.

przewożenie na ramie

7)  Ktoś, kto jedzie takim pojazdem po chodniku:
   popełnia wykroczenie, bo po chodniku jeździć nie wolno,
   dojeżdżając do przejścia dla pieszych, musi jazdę przerwać i kontynuować dopiero za przejściem,
   może jeździć po chodniku, ale wyłącznie w strefie zamieszkania.

jedzie na jednokołowcu

8)  Te znaki oznaczają, że:
   pierwszy zakręt będzie w odległości 100 metrów od znaków,
   na odcinku 100 metrów napotkasz oba zakręty,
   za 100 metrów będzie zakręt w prawo, a za kolejne 100 metrów zakręt w lewo.

niebezpieczne zakręty

9)  Takie linie namalowane na jezdni to:
   tzw. powierzchnia wyłączona z ruchu,
   śluza rowerowa,
   miejsce przeznaczone do parkowania dla rowerzystów.

powierzchnia wyłączona

10)  Rower powinien obowiązkowo posiadać:
   dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
   lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie,
   krzesełko umocowane z tyłu, przeznaczone do przewozu innej osoby.

11)  Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu drogowym:
   wyprzedzając na jezdni jednokierunkowej,
   wyprzedzając przed wierzchołkiem wzniesienia,
   jadąc po jezdni.

rowerzysta chce wyprzedzić

12)  Który ze znaków dotyczy drogi (ścieżki) dla pieszych?
 a)
 b)  c)
droga dla pieszych zakaz ruchu pieszych przejście dla pieszych

  REKLAMY

13)  W tej sytuacji:
   rozpoczyna się droga dla rowerów,
   pierwszeństwo przejazdu mają tutaj tylko rowerzyści,
   kierujący pojazdami są ostrzegani przed przejazdem dla rowerzystów.

droga główna i ostrzeżenie przed rowerzystami

14)  W tej sytuacji:
   żeby skręcić w prawo, trzeba się najpierw zatrzymać,
   koniecznie choć na chwilę trzeba zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,
   zielone światło zezwala na wjazd za sygnalizator.

zielone światło

15)  Włączanie się do ruchu następuje:
   przy rozpoczynaniu jazdy po przepuszczeniu niewidomego pieszego, który wszedł na jezdnię nie na pasach,
   przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się,
   przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.

16)  Piesi idący po jezdni są zobowiązani iść:
   pojedynczo, lub (wyjątkowo) dwóch pieszych może iść obok siebie, po lewej stronie jezdni,
   tylko prawą stroną jezdni,
   dowolną stroną jezdni.

piesi na poboczu

17)  Na jakim skrzyżowaniu nie wolno wyprzedzać?
   na którym jest działająca sygnalizacja świetlna,
   na którym ruch jest kierowany,
   na skrzyżowaniu równorzędnym.

18)  Policjant który tak stoi:
   zabrania pieszym wejścia na przejścia dla pieszych,
   ostrzega przed niebezpieczeństwem które jest po jego prawej ręce,
   to odpowiednik światła zielonego z żółtym na sygnalizatorze.

policjant stoi przodem

19)  W tej sytuacji, rowerzysta:
   ma bezwzględne pierwszeństwo przed pieszymi,
   zanim przejedzie dalej, ma obowiązek użyć sygnału dźwiękowego,
   musi pieszych przepuścić.

przejście na ścieżce rowerowej

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jeździć z tylko jednym sprawnym hamulcem,
   jeździć z włączonym oświetleniem przednim i tylnym zapewniającym odpowiednią widoczność,
   używać sygnału dźwiękowego.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 3.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   musi ustąpić tylko pojazdowi nr 2,
   musi ustąpić obu pojazdom,
   pojedzie pierwszy.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   rowerzysta musi ustąpić obu pojazdom,
   wskazania znaków są najważniejsze,
   rowerzysta pojedzie drugi, bo jest na drodze głównej.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie jako pierwszy,
   pojazd nr 2 pojedzie ostatni,
   kolejność przejazdu to 2 - 3 - 1.

skrzyżowanie typu rondo
25)  Silne krwawienie z tętnicy szyjnej:
   tamujemy opaską uciskową,
   tamujemy, dociskając tętnicę palcami w kierunku kręgosłupa,
   dezynfekujemy wodą utlenioną.