Test numer 2


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Droga to:
   inaczej nazwa ulicy wraz z chodnikiem,
   inna nazwa jezdni,
    wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych.

2)  Ten znak oznacza:
   przejazd kolejowy z zaporami,
   zakaz wjazdu,
   skrzyżowanie dróg.
skrzyżowanie

3)  Ten znak oznacza:
   koniec ścieżki dla pieszych,
   zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której jest umieszczony,
   zakaz ruchu pieszych na tak oznaczonej drodze.
zakaz ruchu pieszych

4)  Ten znak to:
   nakaz wjazdu rowerów,
   nakaz ruchu jednokierunkowego po minięciu skrzyżowania,
   nakaz jazdy prosto w miejscu, gdzie możliwa jest zmiana kierunku jazdy.
nakaz jazdy prosto

5)  Ten znak oznacza:
   koniec drogi z pierwszeństwem,
   kontynuację drogi z pierwszeństwem,
   że na najbliższym skrzyżowaniu trzeba będzie ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom.
koniec drogi z pierwszeństwem

6)  Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
   30 metrów,
   50 metrów,
   100 metrów.

7)  Na takiej elektrycznej deskorolce nie wolno jeździć po:
   chodniku,
   drodze dla pieszych,
   wyznaczonym na jezdni pasie ruchu dla rowerów.

jedzie na doskorolce

8)  Taka tabliczka jak na ilustracji:
   występuje w połączeniu ze znakiem podporządkowania,
   występuje w połączeniu ze znakiem pierwszeństwa,
   może występować samodzielnie.
przebieg drogi z pierwszeństwem

9)  Taki znak namalowany na jezdni oznacza:
   przejście dla pieszych,
   linię przystankową,
   przejazd dla rowerzystów.
przejście dla pieszych

10)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy:
   czerwony odblask w kształcie trójkąta z tyłu roweru,
   dzwonek,
   żółte odblaski umieszczone w kołach roweru.

11)  Na takim skrzyżowaniu, gdzie nie ma żadnych znaków drogowych:
   pierwszeństwo ma samochód z napisem Policja,
   rowerzyści muszą przepuścić wszystkie pojazdy silnikowe,
   obowiązuje zasada prawej strony.

skrzyżowanie równorzędne

12)  Który z tych znaków zobowiązuje rowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu?
 a)
 b)  c)
pierwszeństwo na zwężeniu rondo ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

13)  Przy takim ograniczeniu prędkości:
   nie wolno jeździć po jezdni na hulajnodze elektrycznej,
   wolno jechać jezdnią na hulajnodze z prędkością wskazaną na znaku,
   wolno jechać po jezdni na hulajnodze, ale z prędkością nie wyższą niż 20 km/h.

ograniczenie prędkości

14)  W tej sytuacji:
   można od razu przejechać przez skrzyżowanie,
   zielone światło zwalnia z zakazu skrętu w prawo,
   wolno przejechać przez skrzyżowanie, ale trzeba wcześniej na chwilę się zatrzymać przed linią STOP.

sygnalizator

15)  Wyprzedzanie jest zabronione na:
   drodze jednokierunkowej,
   przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym,
   skrzyżowaniu dróg równorzędnych.

16)  Pieszym nie jest:
   12-latek jadący rowerem po szerokim chodniku,
   8-latek jadący na rowerze pod opieką osoby dorosłej,
   osoba która pcha wózek dziecięcy.

17)  Ten znak oznacza:
   ostrzeżenie przed rowerzystami,
   drogę dla rowerów,
   przejazd dla rowerzystów.
droga dla rowerzystów

18)  Policjant stojący do Ciebie tyłem na skrzyżowaniu, to odpowiednik światła:
   zielonego,
   żółtego,
   czerwonego.

19)  Jazda rowerem po chodniku jest:
   całkowicie zabroniona,
   zawsze dozwolona dla wszystkich tych, którzy nie mają karty rowerowej,
   dozwolona w pewnych warunkach - np. gdy pada ulewny deszcz.

20)  Na hulajnodze elektrycznej mogą jeździć osoby, które:
   mają ukończone 13 lat,
   mają kartę rowerową,
   przewożą inną osobę.

21)  W tej sytuacji, rowerzysta pojedzie jako:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta:
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2, który jest po jego prawej stronie,
   pojedzie jako drugi,
   pojedzie pierwszy.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na takim skrzyżowaniu, rowerzysta:
   musi poczekać na zmianę światła na sygnalizatorze,
   jest na drodze podporządkowanej, więc pojedzie ostatni,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z nr 2.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Rowerzysta w tej sytuacji pojedzie:
   pierwszy,
   drugi,
   trzeci.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Jeśli trzeba unieruchomić złamaną kończynę, to należy usztywnić:
   miejsce złamania i najbliższe stawy,
   wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
   jedynie samo miejsce złamania.   


Wstecz