Test numer 19


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Chodnik lub ścieżka dla pieszych, to część składowa:
   drogi,
   jezdni,
   nie określa się.

2)  Rowerzysta widząc ten znak:
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi ze swojej prawej strony,
   ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z prawej strony,
   nie może skręcić w prawo.
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

3)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   może skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
   może zawrócić na skrzyżowaniu,
   nie może jechać prosto przez skrzyżowanie.
zakaz skrętu w lewo

4)  Umieszczony tutaj znak:
   oznacza drogę jednokierunkową,
   zabrania rowerzyście skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
   ostrzega o stromym wzniesieniu.
nakaz jazdy prosto

5)  W całej strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do:
   20 km/h,
   30 km/h,
   50 km/h.

strefa zamieszkania

6)  12-letniemu rowerzyście zabrania się:
   wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
   jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
   jazdy bez trzymania rąk na kierownicy.

7)  Jadąc na wrotkach:
   trzeba mieć przy sobie kartę rowerową,
   wolno przejechać przez jezdnię po pasach,
   wolno jeździć wzdłuż po jezdni.

jedzie na wrotkach

8)  W tej sytuacji:
   srebrny pojazd wyjeżdżający z drogi gruntowej ma przed Tobą pierwszeństwo,
   na odcinku 200 metrów musisz ustępować pierwszeństwa wszystkim,
   po przejechaniu 200 metrów kończy się droga z pierwszeństwem.

ustąp pierwszeństwa

9)  Ten namalowany na jezdni znak:
   rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
   bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
   rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
linia podwójna ciągła

10)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru zalicza się:
   czerwone światło pozycyjne umieszczone z tyłu,
   dwa żółte odblaski umieszczone w kołach roweru,
   czerwony trójkątny odblask umieszczony z tyłu.

11)  Wyprzedzanie rowerzysty na skrzyżowaniu jest:
   dozwolone, ale tylko na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym,
   całkowicie zabronione,
   dozwolone, bo rower to nie jest pojazd silnikowy.

rowerzysta na skrzyżowaniu

12)  Który znak informuje o tym, że masz pierwszeństwo?
 a)
 b)  c)
niebezpieczne zakręty pierwszeństwo na zwężeniu ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

13)  Przy takich znakach:
   możesz jechać dalej tylko wyznaczonym kontrapasem,
   możesz poruszać się dalej dowolną częścią drogi,
   możesz poruszać się dalej tą drogą wyłącznie jako pieszy, prowadząc rower.

znak B-2 i D-40

14)  Sygnał ten oznacza:
   nakaz wjazdu rowerem za sygnalizator,
   zakaz wjazdu rowerem za sygnalizator,
   zezwolenie na wjazd rowerem za sygnalizator.
sygnalizator dla rowerzystów

15)  Żeby bezpiecznie skręcić na tym skrzyżowaniu w lewo (po wcześniejszym upewnieniu się, że można), rowerzysta musi:
   zatrzymać się najpierw przy prawej krawędzi jezdni,
   w trakcie wykonywania manewru cały czas sygnalizować lewą ręką,
   na ulicy jednokierunkowej zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni.

skręt w lewo

16)  Przechodzenie przez drogę, która ma dwie jezdnie, jest:
   możliwe poza obszarem zabudowanym, jeśli do najbliższego przejścia jest więcej niż 50 metrów, i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
   dozwolone zawsze, kiedy tylko odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów,
   dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych.

droga dwujezdniowa

17)  Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:
   zawsze, kiedy ma na to ochotę,
   kiedy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 jadącą na rowerze,
   tylko wtedy, kiedy musi dojechać do swojego domu.

18)  Policjant stojący na skrzyżowaniu przodem do Ciebie:
   zezwala Ci na wjazd, ale tylko wtedy, kiedy chcesz skręcić w prawo,
   zabrania wszystkim uczestnikom ruchu wjazdu na skrzyżowanie,
   to odpowiednik czerwonego światła na sygnalizatorze.

policjant stoi przodem

19)  W tej sytuacji, rowerzystka:
   musi włączyć się do ruchu,
   ma pierwszeństwo przed pojazdami, bo skończyła się droga rowerowa,
   powinna zejść z roweru i dalszą drogę przebyć pieszo.

koniec ścieżki rowerowej

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po chodniku, kiedy obok nie ma ścieżki rowerowej,
   dzieciom w wieku do 10 lat jeździć po ścieżkach rowerowych,
   jeździć bez kasku.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 3.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić tylko pojazdowi nr 2,
   rowerzysta musi ustąpić obu pojazdom,
   rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   rowerzysta musi ustąpić wszystkim pojazdom,
   tramwaj pojedzie pierwszy,
   rowerzysta pojedzie drugi.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji rowerzysta pojedzie jako:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Przy podejrzeniu złamania nogi należy:
   poruszyć nogą w celu sprawdzenia czy jest złamana,
   sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
   unieruchomić nogę.   


Wstecz