Test numer 17


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Który pojazd nie jest włączającym się do ruchu?
   wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem "STOP",
   wyjeżdżający ze strefy zamieszkania,
   wyjeżdżający z pobocza na jezdnię.

2)  Ten znak drogowy:
   jeśli jest w obrębie skrzyżowania - to dotyczy wszystkich jezdni na tym skrzyżowaniu,
   dotyczy również tramwaju,
   ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.
ustąp pierwszeństwa

3)  Ten znak zakazu:
   obowiązuje przez całą dobę,
   obowiązuje rowerzystów tylko na obszarze zabudowanym,
   zabrania ruchu i dotyczy tylko pieszych i rowerzystów.
zakaz ruchu w obu kierunkach

4)  W którym kierunku może jechać rowerzysta, jeżeli na drodze znajduje się ten znak:
   w prawo lub w lewo, skręcając za znakiem,
   w prawo a następnie w lewo, skręcając za znakiem,
   w prawo lub w lewo, skręcając przed znakiem.
nakaz skrętu w prawo lub w lewo

5)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   dotyczy tylko obszaru zabudowanego,
   wskazuje miejsce, gdzie pieszy powinien (zachowując ostrożność) przekraczać jezdnię.
przejście dla pieszych

6)  Rowerzystka, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce:
   nie narusza przepisów, bo zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy tylko kierujących samochodami,
   nie narusza przepisów, bo przecież trzyma jedną rękę na kierownicy,
   postępuje niezgodnie z przepisami.

rowerzystka w trakcie jazdy rozmawia przez telefon

7)  Jadąc na takiej hulajnodze:
   w strefie zamieszkania masz pierwszeństwo przed pojazdami,
   przez przejście dla pieszych należy hulajnogę przenieść,
   nie wolno korzystać z przejazdu dla rowerzystów.

hulajnogą przed pasami

8)  Te znaki:
   ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, które zaczną się po przejechaniu 3,5 kilometra,
   nakazują jazdę najpierw w prawo, a zaraz potem w lewo,
   ostrzegają o wielu niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo.

znak ostrzegawczy z tabliczką T-2

9)  Na przejeździe dla rowerów, rowerzyście zabrania się:
   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
   jakiejkolwiek zmiany kierunku jazdy,
   wymijania się z innym rowerzystą.

na przejeździe rowerowym

10)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy m.in.:
   tylny błotnik,
   światło odblaskowe zamocowane w szprychach koła,
   sygnał dźwiękowy.

11)  W tej sytuacji, widoczny na zdjęciu rowerzysta:
   powinien dojechać do osi jezdni zanim skręci w lewo,
   zanim skręci w lewo, powinien zbliżyć się maksymalnie do prawej krawędzi jezdni,
   ma pierwszeństwo przed pieszym, który chce przejść przez drogę w którą rowerzysta zamierza skręcić.

skręt w lewo z ulicy dwukierunkowej

12)  Który znak ostrzega o utrudnieniu w ruchu?
 a)
 b)  c)
zwężenie dróg droga główna droga jednokierunkowa

  REKLAMY

13)  Taka jazda jest:
   dozwolona, o ile kierujący rowerem ma ukończone 15 lat,
   dopuszczalna, pod warunkiem, że odbywać się będzie wyłącznie po poboczu,
   zabroniona.

kilka osób na rowerze

14)  Widząc ten sygnał, kierujący:
   nie może skręcić w prawo,
   może skręcić w prawo po wcześniejszym zatrzymaniu się i upewnieniu, że nie spowoduje utrudnienia ruchu,
   może skręcić w lewo.
czerwone światło i strzałka warunkowa w prawo

15)  Omijanie to przejeżdżanie obok uczestnika ruchu:
   który się nie porusza,
   poruszającego się w przeciwnym kierunku,
   poruszającego się w tym samym kierunku.

16)  Wyprzedzany rowerzysta:
   może przyspieszyć w trakcie manewru,
   zawsze musi zatrzymać, się aby ułatwić wyprzedzanie,
   może zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.

wyprzedzanie

17)  Odległość między rowerzystami jadącymi w kolumnie:
   musi wynosić co najmniej 5 metrów,
   nie jest ustalona, ale musi być bezpieczna,
   wystarczy jak wynosi nie więcej niż 1 metr.

rowerzyści w kolumnie

18)  Policjant który tak stoi na skrzyżowaniu:
   pozwala pieszym na przechodzenie po przejściu dla pieszych,
   zabrania wszystkim wjazdu na skrzyżowanie i pieszym wchodzenia na przejście,
   to odpowiednik żółtego światła na sygnalizatorze.
policjant stoi tyłem

19)  Ten rowerzysta:
   jedzie kontrapasem, więc jedzie zgodnie z przepisami,
   powinien w tej sytuacji jechać jezdnią jednokierunkową, która jest zaraz obok,
   może jechać albo kontrapasem, albo drogą jednokierunkową.

rowerzysta na kontrapasie

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po chodniku, nawet z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
   przewozić drugą osobę lub ładunek, np. dużą torbę,
   jeździć w strefie zamieszkania.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszy pojedzie pojazd nr 3,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
   pierwszeństwo ma pojazd nr 2, bo jedzie prosto.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi nr 3,
   kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
   najpierw pojedzie pojazd nr 2, bo jedzie prosto.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   wskazania znaków pionowych są ważniejsze od sygnalizacji świetlnej,
   rowerzysta musi przepuścić pojazd nr 3, bo ma go po swojej prawej stronie,
   rowerzysta pojedzie pierwszy.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:
   po tym, jak przejedzie tramwaj,
   pierwszy,
   jako drugi.

skrzyżowanie typu rondo
25)  Jesteś pierwszą osobą na miejscu wypadku. Co robisz?
   nic, bo dzieci nie mogą udzielać pomocy,
   tamuję krwotoki, usztywniam złamane kończyny itp.,
   oznaczam miejsce wypadku, wzywam pomoc.