Test numer 16


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Zasada ruchu prawostronnego obowiązuje:
   wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i rowerów,
   wszystkich kierujących pojazdami,
   tylko kierujących pojazdami silnikowymi.

2)  Widzisz przed sobą ten znak ustawiony przed skrzyżowaniem, to:
   oznacza że na tym skrzyżowaniu musisz ustąpić wszystkim pojazdom silnikowym,
   bezwzględnie zabrania wymijania na takim skrzyżowaniu,
   oznacza że jedziesz drogą podporządkowaną.
ustąp pierwszeństwa

3)  Znak ten oznacza zakaz:
   skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo aż do odwołania znakiem "koniec zakazu".
zakaz skrętu w prawo

4)  Widząc ten znak:
   musisz skręcić w lewo przed znakiem,
   możesz (jako rowerzysta), z zachowaniem szczególnej ostrożności skręcić w prawo,
   musisz zmienić zajmowany do tej pory pas ruchu.
nakaz skrętu w prawo

5)  W strefie zamieszkania, rowerzysta:
   jest obowiązany ostrzegać wszystkich pieszych przy pomocy sygnału dźwiękowego,
   musi pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo nawet na jezdni,
   powinien jeździć z prędkością nie większą niż średnia prędkość pieszych.
strefa zamieszkania

6)  Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez inny pojazd, zabrania się:
   zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,
   trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
   zwalniania.

wyprzedzanie

7)  Tradycyjną deskorolką (bez napędu):
   nie wolno jeździć po ścieżkach dla pieszych,
   wolno jechać po pasie ruchu dla rowerów wyznaczonym na jezdni,
   nie wolno jeździć po jezdni.

jedzie na deskorolce

8)  Te znaki:
   ostrzegają o 4 niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
   informują, że pierwszy zakręt jest w prawo, a drugi w lewo,
   ostrzegają w sumie o sześciu zakrętach.
cztery niebezpieczne zakręty

9)  Ten namalowany na jezdni znak:
   oznacza, że nie wolno wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
   zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drogą główną nie poruszają się inne pojazdy,
   wyznacza śluzę rowerową.
linia warunkowego zatrzymania

10)  Obowiązkowe wyposażenie roweru powinno obejmować:
   lusterko wsteczne,
   z tyłu - jeden czerwony odblask o kształcie innym niż trójkąt, i jedno światło pozycyjne czerwone, które może migać,
   bagażnik.

11)  Rowerzysta w tej sytuacji:
   ma bezwzględne pierwszeństwo przed pieszą,
   powinien użyć sygnału dźwiękowego,
   nie może pieszej "poganiać", bo to ona ma tutaj pierwszeństwo.

piesza w strefie zamieszkania

12)  Który znak oznacza drogę jednokierunkową?
 a)
 b)  c)
nakaz jazdy prosto ustąp pierwszństwa na zwężeniu droga jednokierunkowa

  REKLAMY

13)  W tej sytuacji, przy takim ograniczeniu prędkości:
   rowerzysta może jechać tylko po chodniku i ma pierwszeństwo przed pieszymi,
   rowerzysta może jechać po jezdni lub po chodniku,
   pieszy musi iść jak najbliżej prawej krawędzi chodnika.

znak ograniczenia prędkości

14)  Uszkodzona (lub wyłączona) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu,
   oznacza, że o pierwszeństwie przejazdu decydują teraz wskazania znaków drogowych i przepisy ruchu drogowego.

sygnalizator na skrzyżowaniu

15)  Pierwszą czynnością, zanim wykonasz skręt w lewo, jest:
   upewnienie się, czy wolno to zrobić i czy manewr będzie bezpieczny,
   wyciągnięcie lewej ręki,
   zbliżenie się do środka jezdni.

16)  Rowerzyście nie wolno:
   rozmawiać przez telefon podczas jazdy, jeśli wymaga to trzymania aparatu w ręce,
   wykonywać na drodze manewru wyprzedzania czy omijania,
   jechać na rowerze trzymając kierownicę tylko jedną ręką.

rozmawia przez komórkę

17)  Na jezdni o małym natężeniu ruchu, przy dobrej widoczności:
   dwóch rowerzystów może jechać obok siebie,
   rowerzyści muszą jechać jeden za drugim, w odległości 5 metrów od siebie,
   grupa rowerzystów może zająć całą szerokość jezdni.

18)  Policjant stojący do Ciebie bokiem na skrzyżowaniu:
   wspomaga w ten sposób wskazania sygnalizacji świetlnej,
   oznacza, że ruch jest otwarty dla pojazdów skręcających w lewo,
   to odpowiednik zielonego światła na sygnalizatorze.

policjant stoi bokiem

19)  Wolno jest czasem jechać na rowerze po chodniku:
   kiedy chodnik ma co najmniej 1,5 metra szerokości,
   podczas dużych opadów deszczu lub śnieżycy,
   kiedy tuż obok chodnika jest wyznaczona ścieżka rowerowa.

duży deszcz

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   ciągnąć innej osoby jadącej np. na wrotkach,
   jechać po jezdni, kiedy dopuszczalna prędkość na danym jej odcinku wynosi 20 km/h,
   jechać po drodze dla rowerów.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu:
   pierwszeństwo ma pojazd nr 3, bo jedzie prosto,
   kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1,
   rowerzysta pojedzie pierwszy.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić pojazdowi nr 2,
   kolejność przejazdu to: 4 - 3 - 2 - 1,
   najpierw pojadą pojazd nr 1 i 4, bo jadą prosto.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   pierwszeństwo mają tramwaj i pojazd nr 4,
   kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1 - 4,
   rowerzysta musi ustąpić tylko pojazdowi nr 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:
   ostatni,
   zaraz po tramwajach, które mogą jechać równocześnie,
   jako drugi.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
   utrata przytomności,
   skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
   zapadający się na dno gardła język.   


Wstecz