Test numer 15


25 pytań

  REKLAMY


1)  Szczególna ostrożność obowiązuje:
   wszystkich kierujących pojazdami przy zmianie kierunku jazdy,
   rowerzystę, który jest wyprzedzany przez inny pojazd,
   tylko pieszych idących poboczem wzdłuż jezdni.

2)  Widząc ten znak, kierujący rowerem:
   jest ostrzegany o zbliżaniu się do zwężenia drogi,
   wie, że zwężenie drogi jest na odcinku o długości 100 metrów,
   po przejechaniu 100 metrów, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi z przeciwka.
zwężenie dróg

3)  Znak ten:
   dotyczy tylko jezdni,
   dotyczy jezdni i pobocza,
   dotyczy tylko rowerów wielośladowych.
zakaz wjazdu rowerów

4)  Znak ten oznacza:
   niebezpieczną zmianę kierunku jazdy,
   nakaz wjazdu na prawą jezdnię,
   nakaz skrętu w prawo przed znakiem.
nakaz skrętu w prawo

5)  Ten znak oznacza:
   wjazd na drogę jednokierunkową,
   obowiązujący kierunek jazdy cały czas prosto,
   nakaz jazdy na wprost przez najbliższe skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa

6)  Poza obszarem zabudowanym, rowerzysta powinien:
   w miarę możliwości jechać poboczem,
   jechać wyłącznie jezdnią,
   powstrzymać się od wymijania innych.

jedzie po poboczu

7)  Jadąc na rolkach:
   nie wolno wjeżdżać na pas ruchu dla rowerów na jezdni,
   w strefie zamieszkania masz pierwszeństwo przed pieszymi,
   nie wolno jeździć po ścieżkach dla pieszych.

jedzie na rolkach

8)  Te znaki:
   nakazują jazdę prosto,
   wskazują drogę do najbliższej miejscowości,
   ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, wskazując układ dróg na skrzyżowaniu.
układ dróg podporządkowanych

9)  Ten namalowany na jezdni znak oznacza:
   przejście dla pieszych,
   wyznaczone miejsce przeznaczone do zawracania dla wszystkich pojazdów,
   przejazd przez jezdnię dla rowerzystów.
przejazd dla rowerzystów

10)  W warunkach normalnej przejrzystości powietrza, rowerzysta musi używać świateł podczas jazdy:
   przez całą dobę, w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego,
   przez całą dobę w ciągu całego roku,
   w tunelu.

11)  Rowerzyście zabrania się wyprzedzania innego pojazdu jadącego po jezdni:
   na drodze jednokierunkowej,
   na zakręcie, który nie jest oznaczony znakiem ostrzegawczym,
   bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

12)  Który z tych znaków informuje o przejeździe dla rowerzystów?
 a)
 b)  c)
uwaga rowerzyści przejazd dla rowerów droga dla rowerów

  REKLAMY

13)  Taki znak jest ustawiany:
   przed przejazdem kolejowym jednotorowym,
   przed przejazdami tramwajowymi poza obszarem zabudowanym,
   celem ostrzeżenia przed rowerzystami w strefie zamieszkania.
przejazd kolejowy

14)  Jeśli sygnalizator ustawiony z prawej strony jezdni pokazuje sygnał czerwony, to zatrzymanie powinno nastąpić:
   za linią zatrzymania,
   na środku drogi poprzecznej,
   przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

sygnalizator na skrzyżowaniu

15)  Wyprzedzanie z prawej strony innego pojazdu, jest:
   zawsze dozwolone,
   możliwe, ale tylko w określonych warunkach,
   zawsze zabronione.

16)  Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
   zawsze, kiedy ma na to ochotę,
   tylko wtedy, kiedy nie poruszają się po tej drodze rowerzyści,
   kiedy brak jest chodnika lub pobocza.

wysepka

17)  Odległość między kolumnami rowerzystów:
   nie jest ustalona,
   nie może być mniejsza niż 200 metrów,
   powinna wynosić co najmniej 100 metrów.

18)  Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem, jest odpowiednikiem sygnału:
   czerwonego z żółtym - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
   żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
   żółtego - dla wszystkich kierujących.

policjant stoi tyłem

19)  Podczas jazdy po poboczu rowerzysta może:
   czepiać się innych pojazdów (ułatwia i uprzyjemnia to jazdę),
    jeździć dowolną stroną drogi - jak mu wygodniej,
   używać sygnału dźwiękowego, żeby ostrzec innych uczestników ruchu drogowego.

czepia się pojazdu

20)  Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
   jechać po pasie ruchu dla rowerów,
   jeździć po chodniku,
   przewozić innej osoby.

na hulajnodze

21)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi przepuścić tylko pojazd 4,
   pojazd numer 2 musi przepuścić rowerzystę,
   najpierw muszą pojechać pojazdy, które jadą prosto.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   pojazd numer 3 pojedzie ostatni,
    kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2,
   rowerzysta musi przepuścić pojazd numer 2, bo ma znak STOP.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta ma znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, więc musi przepuścić pojazd numer 3,
   kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1 - 4,
   sygnalizacja świetlna jest ważniejsza od znaków drogowych.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W tej sytuacji:
   najpierw pojadą pojazdy, które już są na rondzie,
   o pierwszeństwie decyduje zasada prawej ręki,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed tramwajem numer 4.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Czy osobę ranną można zostawić na miejscu wypadku drogowego samą?
   tak, jeśli trzeba udać się po środki opatrunkowe,
   jeśli nie zemdlał, można go zostawić samego,
   rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką, bo jego stan w każdej chwili może się pogorszyć.   


Wstecz