Test numer 13


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Zabrania się zawracania (rowerzyście również):
   wszędzie,
   na skrzyżowaniu dróg,
   w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze, lub ruch ten utrudnić.

2)  Znak ten ostrzega:
   przed tramwajem,
   o przejeździe kolejowym bez zapór,
   o przejeździe kolejowym bez półzapór.
tramwaj

3)  Ten znak oznacza:
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju,
   że rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie dopiero po przepuszczeniu wszystkich innych pojazdów,
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, oraz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą główną.
STOP

4)  Na skrzyżowaniu oznakowanym tylko przy pomocy takiego znaku, pierwszeństwo przejazdu mają:
   pojazdy nadjeżdżające z Twojej prawej strony,
   pojazdy samochodowe,
   pojazdy które już są na tym skrzyżowaniu.
ruch okrężny

5)  Czy rowerzysta może przejeżdżać wzdłuż po przejściu dla pieszych:
   tak, zawsze,
   nie, rower należy przez przejście przeprowadzić,
   tak, ale tylko wtedy, kiedy na tym przejściu nie ma pieszych.
przejście dla pieszych

6)  Przechodzenie przez jezdnię jest zabronione:
   w miejscach oddalonych o ponad 100 metrów od przejścia dla pieszych,
   na wszystkich skrzyżowaniach,
   bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych.

pieszy przechodzi na skrzyżowaniu

7)  Jazda na wrotkach:
   jest dozwolona wyłącznie po alejkach parkowych,
   jest dozwolona po drodze dla pieszych, ale za pisemną zgodą rodziców,
   jest dozwolona po chodniku.

jedzie na wrotkach

8)  Ten znak zakazu nie dotyczy rowerzystów:
   skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem że zachowają szczególną ostrożność,
   skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla rowerzystów, tzw. kontrapas,
   kierujących rowerami wielośladowymi o szerokości powyżej 0.9 metra.

zakaz skrętu w prawo nie dotyczy rowerów

9)  Przejazd dla rowerzystów to:
   droga lub ścieżka oznaczona znakami nakazu,
   skrzyżowanie dróg oznaczone dodatkowo znakami,
   powierzchnia jezdni lub torowiska oznaczona znakami, przeznaczona do przejeżdżania rowerów.
przejazd rowerowy

10)  Rower nie musi być wyposażony w:
   bagażnik,
   światło pozycyjne z przodu,
   przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec.

11)  O tym, kto pierwszy pojedzie na skrzyżowaniu na którym nie ma żadnych znaków drogowych, decyduje:
   szerokość jezdni po których jadą pojazdy,
   prędkość pojazdu,
   zasada prawej strony.

skrzyżowanie równorzędne

12)  Po minięciu którego znaku, trzeba ograniczyć prędkość do 20 km/h?
 a)
 b)  c)
uwaga przejście dla pieszych obszar zabudowany strefa zamieszkania

  REKLAMY

13)  Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
   przez każdy przejazd kolejowy,
   tylko przez przejazd kolejowy, który nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające,
   tyko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP".

przejazd z zaporami

14)  Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   jest ważniejsza od poleceń kierującego ruchem,
   pozwala (jak jest na tyle miejsca), wyprzedzać na takim skrzyżowaniu.

sygnalizator na skrzyżowaniu

15)  Wyjeżdżając z boiska szkolnego na drogę, rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z jego lewej strony,
   włącza się do ruchu,
   ma pierwszeństwo przed innym rowerzystą nadjeżdżającym z jego prawej strony.

16)  Rowerzyście zabrania się:
   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu w każdej sytuacji,
   jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
   wyprzedzania na przejściach dla pieszych, z wyjątkiem przejść o ruchu kierowanym.

17)  Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
   na drodze gdzie nie ma pobocza,
   kiedy traktor ciągnie przyczepę,
   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

podwójna linia ciągła

18)  Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant, zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty oznacza:
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie,
   zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie,
   uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału.

19)  Karta rowerowa uprawnia do kierowania:
   rowerem i motorowerem,
   quadem lekkim, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 30 km/h,
   rowerem.

20)  Jadąc na hulajnodze elektrycznej:
   nie wolno przejeżdżać przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
   nie wolno jeździć po chodnikach,
   można rozwijać prędkość do 30 km/h.

przejeżdża po przejściu

21)  W przedstawionej sytuacji:
   pojazd nr 3 musi ustąpić rowerzyście,
   pojazd nr 2 musi ustąpić rowerzyście,
   rowerzysta i pojazd nr 3 są na drodze głównej.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   3 - 2 - 1,
   1 - 3 - 2,
   1 - 2 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu:
   o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe pionowe,
   kolejność przejazdu to 3 - 1 - 2,
   rowerzysta musi ustąpić wszystkim pierwszeństwa przejazdu.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 2,
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   o pierwszeństwie decyduje zasada ruchu prawostronnego.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
   ugaszenie płonącej odzieży,
   unikanie chłodzenia oparzonej skóry,
   wezwanie na pomoc lekarza.   


Wstecz