Test numer 10


25 pytań

aktualizacja: styczeń 2024
  REKLAMY


1)  Kiedy rowerzysta, jedzie w strefie zamieszkania, to ma obowiązek:
   poruszać się z prędkością 20 km na godzinę,
   utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania, lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
   jeździć środkiem jezdni.

2)  Jeśli widzisz ten znak, to oznacza, że:
   poruszasz się drogą podporządkowaną,
   musisz zatrzymać się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku,
   poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.
ustąp pierwszeństwa przejazdu

3)  Rowerzysta widząc ten znak, wie, że nie wolno:
   zawrócić na odcinku od ustawienia tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu włącznie,
   zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
zakaz zawracania

4)  Z drogi oznaczonej takim znakiem:
   są obowiązani korzystać kierujący rowerami,
   muszą korzystać wyłącznie kierujący rowerami wielośladowymi o szerokości ponad 0,9 metra,
   nie mogą korzystać użytkownicy elektrycznych hulajnóg.
droga dla rowerów

5)  Rowerzysta nie może wjechać:
   na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
   do strefy zamieszkania,
   na drogę ekspresową.
droga ekspresowa

6)  Rowerzysta ma obowiązek:
   ustępować na skrzyżowaniach pierwszeństwa przejazdu kierującym samochodami,
   jechać obok innego uczestnika ruchu,
   przestrzegać zasady ruchu prawostronnego.

rowerzystki obok siebie na jezdni

7)  Na takiej elektrycznej deskorolce:
   wolno jest przejechać wzdłuż po przejściu dla pieszych,
   nie wolno jeździć po chodniku,
   wolno jeździć po drodze dla rowerów.

na deskorolce elektrycznej

8)  Połączone razem znaki oznaczają:
   zakaz wjazdu od strony znaku, z wyjątkiem rowerzystów wjeżdżających na tzw. kontrapas,
   nakaz jazdy dla rowerów wielośladowych,
   zakaz wjazdu rowerów jednośladowych.
zakaz wjazdu, nie dotyczy rowerów

9)  Znak ten (w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32), oznacza:
   że nie wolno wjechać na skrzyżowanie bez wcześniejszego zatrzymania się choć na chwilę,
   miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu,
   wyznaczone miejsce parkingowe.
linia STOP

10)  Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze:
   światło pozycyjne z przodu roweru,
   dwa sprawnie działające hamulce,
   dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku.

11)  Holowanie roweru przez innego rowerzystę:
   jest zabronione,
   jest dozwolone wyjątkowo, kiedy holowany rower jest niesprawny technicznie, np. ma zerwany łańcuch,
   jest dozwolone, pod warunkiem, że kierujący rowerem holowanym ma ukończone 13 lat.

12)  Który ze znaków zabrania wjazdu rowerem?
 a)
 b)  c)
zakaz wjazdu rowerem uwaga rowerzyści droga dla rowerów

  REKLAMY

13)  Piesi nie mogą wchodzić na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
   podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
   opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte,
   za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu.

szlaban

14)  Taki sygnalizator oznacza, że:
   za chwilę zapali się światło czerwone z żółtym,
   jest zakaz wjazdu za sygnalizator,
   za chwilę będzie zmiana na zielone światło.

sygnalizator S-1

15)  Włączaniem się do ruchu jest:
   wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła,
   dalsza jazda po wcześniejszym przepuszczeniu pieszych,
   wyjazd z podwórka na jezdnię.

16)  Rowerzysta ma obowiązek:
   jeśli tylko są wyznaczone, to korzystać ze ścieżek dla rowerów,
   podczas skrętu cały czas sygnalizować manewr wyciągniętą ręką,
   jeździć rowerem tylko w obszarze zabudowanym.

17)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   na najbliższym przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przejazdu przed pieszym,
   może spodziewać się przekraczania jezdni przez pieszych w odległości nie dalej niż 10 metrów od znaku,
   jest ostrzegany o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
piesi

18)  W takiej sytuacji:
   zanim przejedziesz przez skrzyżowanie, na chwilę musisz się zatrzymać,
   wyświetlane sygnały świetlne są tak samo ważne jak wskazania policjanta,
   możesz teraz przejechać przez skrzyżowanie.

policjant kieruje ruchem

19)  Rowerzyście nie wolno:
   wyprzedzać innych pojazdów,
   ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach,
   jechać w kolumnie rowerowej.

rowerzysta ciągnie sanki

20)  Jadąc hulajnogą elektryczną nie wolno:
   wyprzedzać rowerzystów na drodze dla rowerów,
   przewozić dużych ładunków,
   wymijać się z innym pojazdem na przejściu dla pieszych.

21)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem:
   nr 2,
   nr 3,
   nr 4.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta nr 1, musi ustąpić pojazdowi nr 3,
   samochód nr 2 pojedzie ostatni,
   kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.

skrzyżowanie ze znakami

23)  W tej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie ostatni,
   kolejność przejazdu to 2 - 4 - 1 - 3,
   pojazd numer 4 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

24)  W takiej sytuacji:
   rowerzysta pojedzie jako drugi,
   kolejność przejazdu to 3 - 2 - 1,
   wszystkich obowiązuje zasada prawej strony.

skrzyżowanie typu rondo

25)  Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
   opatrunek uciskowy z gazy, lub płótna i bandaża,
   jodynę lub wodę utlenioną,
   wyłącznie jałową gazę.   


Wstecz