Test numer 9

15 pytań

  REKLAMY


1)  Osoba niepełnosprawna o widcznym kalectwie, która idzie po drodze dla rowerów:
   nie może z niej korzystać - popełnia wykroczenie,
   ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
   może z niej korzystać, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzystom.

2)  Czy rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania, może poruszać się środkiem zajmowanego pasa ruchu?
   nie, bo popełnia wykroczenie,
   tylko wtedy, kiedy pas ruchu po którym jedzie, umożliwia przejazd przez skrzyżowanie w co najmniej dwóch kierunkach,
   tak, zawsze, w każdej sytuacji.

rowerzystka na środku pasa ruchu

3)  Skrzyżowanie, to przecięcie się:
   dróg na różnych poziomach,
   drogi twardej z drogą gruntową,
   w jednym poziomie dróg mających jezdnie.

4)  Rowerzysto widzisz ten znak i jedziesz z prędkością mniejszą niż 30 km/h. Którym pasem pojedziesz?
 prawym,
 lewym,
 obojętne, bo i tak pojazdy jadące szybciej mogą mnie wyprzedzać z dowolnej strony.
początek pasa ruchu powolnego

5)  Znak oznacza, że jest to:
   powierzchnia wyłączona z ruchu wszelkich pojazdów,
   miejsce parkingowe,
   linia oznaczająca przystanek komunikacji publicznej.
linia przystankowa

6)  Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
   przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec,
   światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
   migające światło mijania barwy białej umieszczone z przodu.

rower

7)  Tramwaj może być wyprzedzany:
   tylko z jego prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie, lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej,
   tylko z jego lewej strony,
   rowerzyście nie wolno wyprzedzać pojazdu szynowego.

8)  Który znak wskazuje Ci drogę dla rowerów?
 a)
 b)  c)
przejazd dla rowerzystów zakaz wjazdu rowerów droga dla rowerów

  REKLAMY

9)  Rowerzysta, zbliżając się do przejazdu kolejowego, oraz przejeżdżając przez przejazd:
   zawsze musi się zatrzymać,
   jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
   przed wjechaniem na przejazd strzeżony może nie sprawdzać czy nadjeżdża pociąg - jest przecież dróżnik.

10)  Rowerzysta widząc taki znak namalowany na jezdni:
   powinien być przygotowany do wjechania na sąsiedni, lewy pas ruchu,
   powinien być przygotowany do skręcenia na skrzyżowaniu w lewo,
   może bez obawy jechać nadal tym pasem ruchu, ponieważ rowerzystów on nie dotyczy.
strzałka naprowadzająca

11)  Nie wolno wyprzedzać:
   na wszystkich skrzyżowaniach dróg i bezpośrednio przed nimi,
   na przejazdach kolejowych i tramwajowych, oraz bezpośrednio przed nimi,
   na skrzyżowaniach typu rondo.

12)  Tutaj kolejność przejazdu będzie następująca:
   2 - 3 - 1,
   2 - 1 - 3,
   3 - 1 - 2.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  W tej sytuacji rowerzysta:
   pojedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3.

skrzyżowanie ze znakami

14)  Tutaj rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
   pojedzie jako pierwszy.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są ofiary, rowerzysta powinien:
   usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
   udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
   odjechać - nie wolno opatrywać rannych bez uprawnień.   


Wstecz