Test numer 7

15 pytań

  REKLAMY


1)  Gdy wzdłuż drogi nie ma ścieżki rowerowej, to rowerzysta powinien poruszać się po:
   lewej stronie jezdni,
   dowolnej stronie jezdni,
   poboczu.

2)  Jadąc wzdłuż po chodniku, rowerzysta:
   musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszym,
   może poruszać się z dowolną prędkością,
   powinien ustąpić pierwszeństwa, ale tylko osobom z widocznym kalectwem.

szybka jazda po chodniku

3)  Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
   tylko do ukończenia 10 roku życia,
   w każdym wieku,
   tylko do chwili ukończenia 15 lat.

4)  Rowerzysta widząc ten znak:
   powinien jechać prosto przez skrzyżowanie,
   może (z zachowaniem szczególnej ostrożności), skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
   po jego minięciu wjedzie na drogę jednokierunkową.
nakaz jazdy prosto

5)  Ten znak informuje, że wyznaczone na jezdni miejsce przejścia dla pieszych znajduje się:
   w odległości do 100 metrów od znaku,
   w odległości 10 metrów od znaku,
   bezpośrednio za znakiem.
przejście dla pieszych

6)  Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody z ich prawej strony:
   zawsze, kiedy tylko jest taka okazja,
   nigdy, w żadnym wypadku,
   tylko kiedy samochody wolno jadą w korku.

rowerzysta wyprzedza z prawej strony

7)  Wyjeżdżając z boiska szkolnego na drogę, rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z jego lewej strony,
   włącza się do ruchu,
   ma pierwszeństwo przed innym rowerzystą nadjeżdżającym z jego prawej strony.

8)  Który z tych znaków ostrzega przed rowerzystami?
 a)
 b)  c)
droga dla rowerów zakaz wjazdu rowerów uwaga rowerzyści

  REKLAMY

9)  Kiedy rowerzysta jest wyprzedzany, to:
   nie może zwiększać prędkości w trakcie wyprzedzania,
   powinien się zatrzymać,
   powinien zawsze zmniejszyć prędkość.

10)  Ten znak informuje o:
   zakazie jazdy na wprost dla pojazdów jednośladowych,
   nakazie jazdy prosto lub w prawo na skrzyżowaniu,
   zakazie jazdy prosto i w prawo.
nakaz jazdy prosto lub w prawo

11)  Obowiązkowe czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru, nie może mieć kształtu:
   koła,
   kwadratu,
   trójkąta.

12)  W tej sytuacji rowerzysta:
   pojedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3.

skrzyżowanie równorzędne

13)  Tutaj kolejność przejazdu będzie następująca:
   2 - 1 - 3,
   1 - 2 - 3,
   2 - 3 - 1.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
   jedzie jako drugi.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
   udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
   natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
   nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.   


Wstecz