Test numer 6

15 pytań

  REKLAMY


1)  Czy rowerzysta może korzystać z ronda, na którym są dwa lub więcej pasów ruchu:
   nie,
   tak, ale tylko z takiego, na którym ruch jest kierowany,
   tak.

2)  Dopuszcza się zawracanie na:
   autostradzie,
   skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym,
   moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej.

pas ruchu dp zawracania

3)  Rowerzysta nie może wjechać:
   na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
   do strefy zamieszkania,
   na drogę ekspresową.

4)  Ten znak namalowany na jezdni:
   rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
   bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
   rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
linia podwójna ciągła

5)  Ten znak oznacza że:
   trzeba ustąpić pierwszeństwa,
   jedziesz drogą z pierwszeństwem,
   dojeżdżasz do skrzyżowania.
skrzyżowanie dróg

6)  Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest:
   dozwolone wyłącznie na przejściach z sygnalizacją świetlną,
   dozwolone w dowolnym miejscu, najkrótszą drogą pod warunkiem, że nie zbliża się pojazd szynowy,
   dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych.

przechodzenie przez torowisko

7)  Osoba dorosła i dziecko do lat 10, jadące na rowerach:
   powinni jechać jezdnią przy jej prawej stronie,
   mogą poruszać się po jezdni, ale pod warunkiem, że osoba dorosła ma kartę rowerową,
   powinni w pierwszej kolejności jechać chodnikiem.

8)  Który znak wskazuje, że pierwszeństwo mają nadjeżdżający z przeciwka?
 a)
 b)  c)
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym droga jednokierunkowa

  REKLAMY

9)  Piesi nie mogą wchodzić na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
   podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
   opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte,
   za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu.

10)  Z drogi oznaczonej takim znakiem:
   są obowiązani korzystać kierujący rowerami,
   są obowiązani korzystać wyłącznie kierujący rowerami wielośladowymi o szerokości ponad 0,9 metra,
   nie mogą korzystać użytkownicy elektrycznych hulajnóg.
droga dla rowerów

11)  Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to:
   oznakowanie białą barwą jest ważniejsze przed oznakowaniem barwą żółtą,
   oznakowanie barwą żółtą jest ważniejsze przed oznakowaniem barwą białą,
   oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów.

12)  Skręcający w lewo rowerzysta:
   musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pieszym przechodzącym przez jezdnię,
   pojedzie przed pojazdem nr 2.

pieszy i pojazdy

13)  Tutaj kolejność przejazdu jest następująca:
   3 - 2 - 1,
   1 - 2 - 3,
   2 - 1 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
   pojedzie ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  Krwotoki zewnętrzne należy tamować:
   uciskiem na ranę,
   nie należy tamować,
   opaską uciskową.   


Wstecz