Test numer 5

15 pytań

  REKLAMY


1)  Kiedy rowerzysta, jedzie w strefie zamieszkania, to ma obowiązek:
   poruszać się z prędkością 20 km na godzinę,
   utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania, lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
   jeździć środkiem jezdni.

2)  Postój pojazdu jest zabroniony:
   na moście, wiadukcie, w tunelu,
   w obszarze zabudowanym, na wszystkich drogach z pierwszeństwem przejazdu,
   na ulicy jednokierunkowej.

parking na ulicy jednokierunkowej

3)  Rowerzysta zanim zacznie wyprzedzać, powinien upewnić się, że:
   wyprzedzany pojazd zjechał jak najbardziej na prawo,
   nadjeżdżający z przeciwka pojazd ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu,
   nie utrudni ruchu innym pojazdom.

4)  Połączone razem znaki oznaczają:
 nakaz jazdy dla rowerów wielośladowych,
 zakaz wjazdu rowerów jednośladowych,
 zakaz wjazdu od strony znaku, z wyjątkiem rowerzystów wjeżdżających na tzw. kontrapas.
obszar zabudowany

5)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   nie może wjechać na drogę oznaczoną tym znakiem,
   ma obowiązek poruszać się wyłącznie poboczem tak oznaczonej drogi,
   wyjątkowo może jechać jezdnią, ale jak najbliżej jej krawędzi.
droga ekspresowa

6)  Wymijanie nie jest możliwe na:
   przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym,
   ulicy jednokierunkowej,
   zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.

wymijanie

7)  Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
   dyrektor szkoły,
   egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego,
   nauczyciel wychowania komunikacyjnego.

8)  Który znak informuje o zakazie skrętu w prawo?
 a)
 b)  c)
zakaz skrętu w prawo niebezpieczny zakręt w prawo nakaz skrętu w prawo

  REKLAMY

9)  Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać:
   po prawej jezdni,
   możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
   środkiem prawej strony jezdni.

10)  Znak ten oznacza:
   szlak rowerowy krajowy,
   ścieżkę (drogę) dla rowerów,
   zakaz wjazdu rowerów na teren rezerwatu przyrody.
szlak rowerowy krajowy

11)  Rowerzysta może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo:
   tylko z jego lewej strony,
   z jego prawej lub lewej strony,
   tylko z jego prawej strony.

12)  W tej sytuacji rowerzysta:
   pojedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  Tutaj kolejność przejazdu jest następująca:
   3 - 1 - 2 - 4,
   2 - 3 - 1 - 4,
   3 - 2 - 1 - 4.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   przejeżdża przed pojazdem z numerem 2,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie ze znakami

15)  Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:
   dowiązanie do niej prostej gałęzi,
   pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej,
   dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału.   


Wstecz