Test numer 4

15 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzysta jadący jezdnią jednokierunkową, który chce skręcić w lewo na skrzyżowaniu, powinien:
   zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni,
   zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni,
   jechać środkiem jezdni.

2)  W tej sytuacji rowerzysta:
   może poruszać się po jezdni, lub po drodze dla pieszych,
   musi jechać wyłącznie po drodze dla pieszych,
   jadąc po drodze dla pieszych ma pierwszeństwo przed pieszymi.

rowerzysta może jechać po drodze dla pieszych

3)  Rowerzysta w wieku 15 lat, ma obowiązek:
   jechać obok innego uczestnika ruchu,
   wszelkie pakunki przewozić wózkiem rowerowym,
   mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie policjanta.

4)  Znak ten ostrzega:
   przed tramwajem,
   o przejeździe kolejowym bez zapór,
   o przejeździe kolejowym bez półzapór.
tramwaj

5)  Znak ten oznacza:
   zakaz skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
   skrzyżowanie z drogą główną,
   skrzyżowanie z drogą podporządkowaną dwukierunkową, po Twojej prawej stronie.
wlot drogi jednokierunkowej

6)  Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze:
   dwa sprawnie działające hamulce,
   dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku,
   światło pozycyjne z przodu i z tyłu roweru.

ilustracja roweru

7)  Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:
   może po takim przejściu przebiegać,
   zawsze powinien się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd,
   może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło.

8)  Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?
 a)
 b)  c)
zwężenie drogi zakaz wjazdu pierwszeństwo na zwężeniu

  REKLAMY

9)  Przejeżdżanie rowerem wzdłuż po przejściu dla pieszych, jest:
   zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
   zabronione,
   dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

10)  Widząc ten znak i jadący z przeciwka pojazd, rowerzysta:
   może jechać dalej, niezależnie od szerokości nadjeżdżającego pojazdu,
   może jechać, jeśli tylko jest możliwość jego bezpiecznego wyminięcia,
   musi zawsze zatrzymać się, jeżeli tylko z przeciwka zbliża się jakiś pojazd.
ustąp pierwszeństwa na zwężeniu

11)  Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką (na którym stoi tramwaj), rowerzysta:
   musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę,
   może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
   powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego.

12)  W tej sytuacji, rowerzysta:
   pojedzie jako pierwszy,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

skrzyżowanie równorzędne typu T

13)  W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
   2 - 1 - 3,
   2 - 3 - 1,
   1 - 2 - 3.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z numerem 2,
   pojedzie ostatni.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  W razie urazu oka należy:
   wyłącznie przemyć oko wodą,
   wpuścić do oka krople dezynfekujące,
   nałożyć na oko jałowy opatrunek.   


Wstecz