Test numer 30

15 pytań

  REKLAMY


1)  Na przejeździe dla rowerów, rowerzyście zabrania się:
   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
   jakiejkolwiek zmiany kierunku jazdy,
   wymijania się z innym rowerzystą.

2)  Rowerzysta:
   nie może wyprzedzać wolno jadących pojazdów w korku z ich prawej strony,
   wyjątkowo może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych w ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do 10 lat,
   powinien jeździć wyłącznie po poboczu.

rowerzyści do 10 lat jadą lewą stroną jezdni

3)  Przechodzenie przez drogę z dwoma jezdniami, jest:
   dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeśli do najbliższego przejścia jest powyżej 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
   dozwolone zawsze, kiedy tylko odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów,
   dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych.

4)  Ten znak obowiązuje:
   na najbliższym skrzyżowaniu, oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania,
   na najbliższym skrzyżowaniu, a w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje,
   na wszystkich jezdniach na najbliższym skrzyżowaniu.
zakaz skrętu w lewo

5)  Ten namalowany na jezdni znak oznacza:
   przejście dla pieszych,
   przejazd dla rowerzystów,
   przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.
przejazd dla rowerzystów

6)  Wymijanie to między innymi przejeżdżanie obok pojazdu:
   poruszającego się w kierunku przeciwnym,
   nie poruszającego się,
   poruszającego się w tym samym kierunku.

wymijanie

7)  Wyjeżdżając z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa:
   rowerzyście nadjeżdżającemu tylko z lewej strony,
   nadjeżdżającemu motorowerzyście, ale tylko kiedy nadjeżdża z prawej strony,
   wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z obu stron oraz pieszym.

8)  Który z tych znaków informuje o pierwszeństwie przejazdu?
 a)
 b)  c)
droga jednokierunkowa ustąp na zwężeniu dróg droga z pierwszeństwem

  REKLAMY

9)  Rowerzyście zabrania się:
   jazdy po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych,
   korzystać z dróg w strefie zamieszkania,
   przewozić niewielkie pakunki.

10)  Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, rowerzysta:
   jest ostrzegany o nieokreślonej liczbie zakrętów,
   jest ostrzegany o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo, a drugi w prawo,
   powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu co najmniej 150 metrów.
niebezpieczne zakręty

11)  Piesi idący po jezdni są zobowiązani iść:
   pojedynczo, lub (wyjątkowo) dwóch pieszych może iść obok siebie, po lewej stronie jezdni,
   tylko prawą stroną jezdni,
   dowolną stroną jezdni.

12)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
   ma pierwszeństwo przed tramwajem numer 2,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem


13)  W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
   2 - 3 - 4 - 1,
   3 - 2 - 1 - 4,
   2 - 3 - 4 - 1.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji rowerzysta:
   jedzie ostatni,
   ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z numerem 2,
   jedzie pierwszy.

skrzyżowanie zsygnalizacją i tramwajem

15)  W przypadku poparzenia dłoni należy:
   polać miejsce oparzone, najlepiej alkoholem,
   posmarować dłoń tłuszczem albo białkiem,
   najpierw zdjąć biżuterię, a potem polewać chłodną wodą.   


Wstecz