Test numer 3

15 pytań

  REKLAMY
1)  Rowerzysta stwarza zagrożenie w ruchu, kiedy:
   jedzie nieoświetlonym rowerem w nocy,
   wyprzedza w terenie zabudowanym,
   trzyma kierownicę tylko jedną ręką podczas sygnalizowania zmiany kierunku jazdy.

2)  Rowerzysta ma obowiązek:
   ustępować pierwszeństwa przejazdu kierującym samochodami na skrzyżowaniach,
   jechać obok innego uczestnika ruchu,
   przestrzegać zasady ruchu prawostronnego.

jazda obok na rowerzach

3)  Rowerzysta, kóry ukończył 17 lat, może:
   nie trzymać w rękach kierownicy podczas jazdy,
   przewozić inną osobę,
   jeździć po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych.

4)  Rowerzysta widząc ten znak, nie może:
   zawrócić na odcinku od ustawienia tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu włącznie,
   zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
zakaz zawracania

5)  Ten znak ostrzega o:
   miejscu, gdzie często są wypadki,
   skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
   przejeździe kolejowym z zaporami.
skrzyżowanie dróg

6)  Widząc ten znak poziomy namalowany na jezdni, rowerzysta:
   może nadal jechać tym pasem, bo ten znak go nie obowiązuje,
   zmieniając pas ruchu ma pierwszeństwo przed pojazdami, które poruszają się lewym pasem,
   musi zmienić pas ruchu, ale po wcześniejszym ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom, które już jadą tym pasem.

strzałka naprowadzająca

7)  Rowerzyście zabrania się:
   przejeżdżać w poprzek przez przejście dla pieszych,
   włączać się do ruchu bez wcześniejszego zasygnalizowania zamiaru,
   zmieniać pasy ruchu na jezdni.

8)  Który z tych znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?
 a)
 b)  c)
przejazd kolejowy bez zapór zakaz ruchu w obu kierunkach krzyż św. Andrzeja

  REKLAMY

9)  Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
   jedynie kiedy brak jest chodnika lub pobocza, albo nie można z nich korzystać, musi przy tym ustępować rowerzystom,
   tylko kiedy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści,
   zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami.

10)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przejazdu przed pieszym na najbliższym przejściu dla pieszych,
   w odległości nie większej niż 10 metrów od znaku może spodziewać się przekraczania jezdni przez pieszych,
   jest ostrzegany o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
przejście da pieszych

11)  Dziecko w wieku do lat 7, może przewozić na rowerze w specjalnym siodełku osoba, która:
   ukończyła 15 lat i posiada kartę rowerową, lub prawo jazdy AM,
   ukończyła 17 lat i posiada kartę rowerową, lub prawo jazdy,
   wystarczy, że ukończyła szkołę podstawową.

12)  W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
   3 - 2 - 1 - 4,
   3 - 4 - 1 - 2,
   2 - 1 - 4 - 3.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem


13)  W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
   3 - 1 - 2,
   2 - 3 - 1,
   1 - 2 - 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji, rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi numer 2,
   pojedzie ostatni.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  Żeby zatamować krwotok tętniczy z przedramienia trzeba:
   mocno ucisnąć tętnicę doprowadzającą krew,
   nałożyć na zranione miejsce dużą ilość waty lub ligniny,
   zgiąć kończynę w stawie łokciowym.   


Wstecz