Test numer 29

15 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzyście zabrania się:
   rozdzielania kolumny pieszych,
   jazdy po chodniku w każdych warunkach,
   jazdy po drogach głównych.

2)  Rower powinien być wyposażony w:
   dwa skutecznie działające hamulce,
   światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
   światło pozycyjne barwy białej, umieszczone z przodu.

zdjecie roweru

3)  Poruszając się w strefie zamieszkania, kierujący:
   może zatrzymywać się tylko w wyznaczonych miejscach,
   powinien liczyć się z tym, że piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi,
   ma pierwszeństwo przed pieszymi.

4)  Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
 być przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym z zaporami,
 ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
 zachować szczególną ostrożność.
skrzyżowanie równorzędne

5)  Znak ten:
   ogranicza prędkość jazdy do 30 km/h,
   nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 30 km/h,
   nakazuje jazdę z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h.
prędkość minimalna

6)  W świetle kodeksu drogowego nie jest pieszym:
   osoba poruszająca się po chodniku na wózku inwalidzkim,
   osoba w wieku do 10 lat poruszająca się na rowerze pod opieką osoby dorosłej,
   policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu.

policjant kieruje ruchem

7)  Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu drogowym:
   wyprzedzając na jezdni jednokierunkowej,
   wyprzedzając przed wierzchołkiem wzniesienia,
   jadąc wzdłuż po jezdni i przejeżdżając po przejściu dla pieszych.

8)  Który z tych znaków informuje o miejscu przejścia dla pieszych?
 a)
 b)  c)
miejsce przejścia dla pieszych uwaga przejście dla pieszych droga dla pieszych

  REKLAMY

9)  Autostrada to droga dwujezdniowa, na której:
   nie dopuszcza się ruchu rowerów,
   dopuszcza się ruch poprzeczny,
   piesi mogą poruszać się wyłącznie poboczem.

10)  Znak ten informuje o:
   jednym pasie ruchu,
   jednym kierunku ruchu,
   obowiązku jazdy prosto przez skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa

11)  "Prawo o ruchu drogowym" obowiązuje:
   tylko posiadaczy praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych,
   tylko osoby kierujące pojazdami,
   wszystkich uczestników ruchu drogowego.

12)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
   ustępuje tramwajowi z numerem 2,
   musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  W tej sytuacji:
   pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
   rowerzysta jedzie ostatni,
   pojazd nr 2 jedzie przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 4,
   przepuszcza tylko tramwaj,
   może jechać równocześnie z pojazdem nr 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
   pozostawić w ranie,
   natychmiast wyjąć,
   docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania.   


Wstecz