Test numer 28

15 pytań

  REKLAMY


1)  Przejeżdżanie obok innego rowerzysty jadącego się w drugą stronę to:
   wymijanie,
   omijanie,
   wyprzedzanie.

2)  W zorganizowanej kolumnie rowerowej nie może jechać więcej niż:
   15 rowerów,
   10 rowerów,
   20 rowerów.

rowerzyści w kolumnie

3)  Rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, przez którą przechodzą piesi:
   musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, nawet gdy nie ma tam wyznaczonego przejścia,
   musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko kiedy przechodzą po przejściu dla pieszych,
   ma przed nimi pierwszeństwo.

4)  Znak ten oznacza:
 koniec drogi dwukierunkowej,
 wjazd na drogę jednokierunkową,
 obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie.
nakaz jazdy prosto

5)  Znak ten oznacza, że:
   droga jest zamknięta dla ruchu,
   na drogę nie można wjechać tylko od strony umieszczenia znaku,
   zakaz ruchu dotyczy tylko rowerów jednośladowych.
zakaz ruchu w obu kierunkach

6)  Pas ruchu na jezdni jest przeznaczony do:
   przekraczania jezdni przez pieszych,
   poruszania się jednego rzędu pojazdów,
   jazdy wyłącznie rowerami jednośladowymi.

pasy ruchu

7)  Kierujący stwarza zagrożenie w ruchu:
   ciągnąc za pojazdem sanki z dziećmi,
   wyprzedzając na ulicy jednokierunkowej,
   wymijając się z innym pojazdem w strefie zamieszkania.

8)  Który ze znaków nie należy do znaków nakazu?
 a)
 b)  c)
nakaz jazdy prosto przejście dla pieszych droga dla rowerów

  REKLAMY

9)  Droga jest przeznaczona do ruchu:
   tylko pojazdów,
   tylko pieszych,
   pojazdów i pieszych.

10)  Rowerzysta mijając ten znak:
   może zawrócić jeszcze przed skrzyżowaniem,
   nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
   może skręcić w lewo na skrzyżowaniu.
zakaz zawracania

11)  Szczególna ostrożność dotyczy:
   tylko kierujących pojazdami,
   w równym stopniu pieszych i kierujących pojazdami,
   tylko pieszych przekraczających jezdnię.

12)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ustępuje pojazdowi z numerem 2,
   ustępuje pojazdowi z numerem 3,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

13)  Tutaj rowerzysta:
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem z numerem 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
   jedzie pierwszy.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
   2 - 4 - 1 - 3,
   2 - 1 - 3 - 4,
   4 - 2 - 1 - 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku:
   nie, bo pomocy mogą udzielać tylko osoby z przygotowaniem medycznym,
   tak,
   nie, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.   


Wstecz