Test numer 27

15 pytań

  REKLAMY


1)  Dojeżdżając do przejścia dla pieszych na którym ruch jest kierowany i otwarty dla pojazdów, a mimo to na przejściu znajduje się pieszy, rowerzysta powinien:
   kontynuować jazdę,
   pośpieszyć pieszego sygnałem dźwiękowym,
   zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

2)  W strefie zamieszkania, kierujący każdym pojazdem, w tym także rowerem:
   może jechać z prędkością 15 km/h,
   może przekroczyć prędkość 20 km/h,
   może parkować w miejscach dowolnie wybranych.

strefa zamieszkania

3)  Rowerzysta jest zobowiązany:
   jechać obok innego uczestnika ruchu,
   na skrzyżowaniach ustępować pierwszeństwa kierującym samochodami,
   przestrzegać zasady ruchu prawostronnego.

4)  Rowerzysta widząc ten znak:
   ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
   nie może skręcić w prawo,
   może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.
wlot drogi jednokierunkowej

5)  Znak ten:
   oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
   zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drogą główną nie poruszają się inne pojazdy,
   oznacza obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.
linia warunkowego zatrzymania

6)  Ruch jednokierunkowy:
   jest określony odpowiednim znakiem i dotyczy tylko pojazdów,
   dotyczy pieszych na chodnikach,
   dotyczy tylko i wyłącznie rowerów.

droga jednokierunkowa

7)  Rowerzyście zabrania się:
   jazdy, trzymając kierownicę tylko jedną ręką,
   omijać pojazdy,
   zmieniać kierunek jazdy bez uprzedniego sygnalizowania tego zamiaru.

8)  Który znak wymaga bezwzględnego zatrzymania się?
 a)
 b)  c)
ustąp pierwszeństwa STOP droga główna

  REKLAMY

9)  Rower powinien obowiązkowo posiadać:
   bagażnik do mocowania ładunków,
   przynajmniej jeden sprawny hamulec,
   pompkę do pompowania opon.

10)  Znak ten oznacza, że:
   na drogę nie można wjechać od strony umieszczenia tego znaku,
   droga jest całkowicie zamknięta dla ruchu,
   droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych.
zakaz wjazdu

11)  Rowerzysta, w pierwszej kolejności powinien jechać po:
   ścieżce dla pieszych,
   jezdni,
   poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

12)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ustępuje pojazdowi z numerem 3,
   ustępuje tramwajowi z numerem 2,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  Rowerzysta w tej sytuacji:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
   jedzie pierwszy.

skrzyżowanie ze znakami

14)  Tutaj rowerzysta:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
   jedzie jako pierwszy,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  Którą z wymienionych czynności należy wykonać przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku:
   zatamowanie krwotoków i opatrzenie ran,
   nastawienie i unieruchomienie kości,
   podanie środków przeciwbólowych poszkodowanym.   


Wstecz