Test numer 26

15 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzysta jadąc po chodniku, ma obowiązek:
   zawsze używać sygnału dźwiękowego,
   zsiąść z roweru i go przeprowadzić,
   jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym.

2)  Rowerzyście zabrania się:
   jazdy bez trzymania jednej ręki na kierownicy,
   rozdzielania kolumn pieszych,
   jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach.

rowerzysta przejeżdża po pasach

3)  Przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu, to:
   omijanie,
   wymijanie,
   wyprzedzanie.

4)  Znak ten oznacza:
   koniec strefy ograniczonego postoju,
   drogę z pierwszeństwem przejazdu,
   koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu.
koniec drogi z pierwszeństwem

5)  Przedstawiony znak informuje kierującego pojazdem, że:
   po wykonaniu manewru skrętu w prawo, nie będzie mu wolno zawracać,
   po wykonaniu skrętu w prawo, kierujący napotka drogę bez przejazdu,
   po wykonaniu manewru skrętu w prawo, zabronione jest cofanie.
ślepa uliczka

6)  Dorosłemu rowerzyście zezwala się na:
   jazdę obok innego uczestnika ruchu po jezdni,
   czepianie się szybszych pojazdów,
   przewożenie na rowerze w specjalnym siodełku dziecka do lat 9.

przewozi dziecko w siodełku

7)  Kierujący rowerem musi:
   korzystać z jezdni tylko pod nadzorem i opieką osób dorosłych,
   przestrzegać przepisów ruchu drogowego,
   korzystać wyłącznie ze ścieżek dla rowerów.

8)  Który z tych znaków wskazuje drogę dla pieszych?
 a)
 b)  c)
zakaz ruchu pieszych uwaga dzieci droga dla pieszych

  REKLAMY

9)  Wyprzedzanie rowerzysty na skrzyżowaniu jest:
   dozwolone, ale tylko na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym,
   całkowicie zabronione,
   dozwolone, bo rower to nie jest pojazd silnikowy.

10)  Znak ten zabrania rowerzyście:
   jazdy rowerem tylko po jezdni,
   jazdy rowerem tylko po poboczu,
   jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu.
zakaz jazdy rowerem

11)  Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant, zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty oznacza:
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie,
   zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie,
   uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału.

12)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
   ustępuje tylko pojazdowi z numerem 2,
   ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3,
   pojedzie ostatni.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
   pojedzie ostatni,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4.

skrzyżowanie ze znakami typu T z tramwajem

14)  Tutaj rowerzysta:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
   pojedzie jako trzeci,
   ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z numerem 2.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  Pierwszą czynnością, zanim udzielisz pomocy ofiarom wypadku, powinno być:
   zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
   wezwanie policji,
   wezwanie pogotowia ratunkowego.   


Wstecz