Test numer 23

15 pytań

  REKLAMY


1)  Czy dziecko w wieku do 7 lat, w strefie zamieszkania może korzystać z drogi bez opieki:
   tak,
   tak, ale pod warunkiem, że nie oddala się zbytnio od domu,
   nie, musi pozostawać pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

2)  Jadąc na hulajnodze elektrycznej:
   nie wolno przejeżdżać przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
   nie wolno jeździć po chodnikach,
   można rozwijać prędkość do 30 km/h.

przejeżdża po przejściu

3)  Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
   5,
   15,
   10.

4)  Ten znak ostrzega przed:
   silnym bocznym wiatrem,
   bliskością lotniska,
   lądowiskiem balonów.
boczny wiatr

5)  Ten znak (namalowany np. na drzewie czy głazie) oznacza:
   drogę rowerową poza miastem,
   zakaz wjazdu rowerów jednośladowych,
   szlak rowerowy międzynarodowy.
szlak rowerowy

6)  Skrzyżowanie na którym nie ma znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, nazywamy:
   skrzyżowaniem dróg prostopadłych,
   skrzyżowaniem dróg równorzędnych,
   skrzyżowaniem dróg równoległych.

skrzyżowanie równorzędne

7)  Rowerzyście zabrania się:
   poruszania się po drodze o zmierzchu,
   przejeżdżania przez jezdnię wdłuż po przejściu dla pieszych - rower należy przeprowadzić,
   jazdy z tylko jednym sprawnym hamulcem.

8)  Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?
 a)
 b)  c)
zakaz wjazdu rowerów droga dla rowerów uwaga rowerzyści

  REKLAMY

9)  Pieszy, poruszający się po zmierzchu jest obowiązany:
   używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, na drogach poza obszarem zabudowanym,
   używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, na wszystkich drogach,
   używać latarki ze światłem białym skierowanym do przodu, niezależnie od elementów odblaskowych, jeżeli porusza się po jezdni poza obszarem zabudowanym.

10)  Ten znak zakazu nie dotyczy rowerzystów:
   skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez nich szczególnej ostrożności,
   skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla rowerzystów,
   kierujących rowerami wielośladowymi o szerokości powyżej 0.9 metra, i skręcających na drogę dla rowerów.
zakaz skrętu w prawo nie dotyczy rowerów

11)  Rowerzyście zabrania się wyprzedzania innego pojazdu jadącego po jezdni:
   na drodze jednokierunkowej,
   na zakręcie nie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,
   bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

12)  W tej sytuacji:
   ostatni opuści skrzyżowanie samochód nr 3,
   rowerzysta jadący prosto pojedzie pierwszy,
   tramwaj z nr 2 pojedzie ostatni.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem


13)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie:
   pierwszy,
   drugi,
   ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

14)  W tej sytuacji:
   ostatnie pojedzie auto z nr 3,
   tramwaj z nr 2 pojedzie drugi,
   kolejność będzie następująca: 2 - 4 - 3 - 1.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  W razie stwierdzenia złamania otwartego należy:
   jedynie założyć opatrunek osłaniający,
   unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy,
   natychmiast mocno naciągnąć kończynę.   


Wstecz