Test numer 22

15 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzyście całkowicie zabrania się:
   korzystania z chodnika w każdych okolicznościach,
   jazdy po jezdni obok innego rowerzysty,
   czepiania się innych pojazdów.

2)  Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
   przez każdy przejazd kolejowy,
   tylko przez przejazd kolejowy, który nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające,
   tyko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP".

przejazd z zaporami

3)  Zawracanie jest dozwolone:
   w tunelach, na mostach, wiaduktach i drogach jednokierunkowych,
   na skrzyżowaniu,
   na autostradzie.

4)  Umieszczony obok znak oznacza:
   koniec drogi dwukierunkowej,
   obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie,
   wjazd na drogę jednokierunkową.
nakaz jazdy prosto

5)  Co musi zrobić rowerzysta, który widzi ten znak:
   zawsze zatrzymać się tuż przed tym znakiem,
   nie zwracać uwagi i jechać dalej, jeśli na skrzyżowaniu nie ma żadnego pojazdu,
   ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną.
STOP

6)  Kierujący rowerem przed rozpoczęciem jazdy:
   powinien sprawdzić, czy poprawnie działa hamulec,
   może jechać bez uprzedniego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu,
   powinien sprawdzić ustawienie lusterka bocznego.

zdjęcie roweru

7)  Rowerzysta wjeżdżając z drogi żwirowej na drogę twardą:
   musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
   jest włączającym się do ruchu,
   ma obowiązek zawsze się zatrzymać.

8)  Który z przedstawionych znaków zezwala na poruszanie się rowerem?
 a)
 b)  c)
droga ekspresowa droga dla pieszych droga dla rowerów

  REKLAMY

9)  Przewożenie innej osoby na rowerze jest dozwolone:
   na specjalnie przystosowanym siodełku,
   na specjalnie przystosowanym (wzmocnionym) bagażniku,
   tylko kiedy przewożący ukończył 15 rok życia i ma prawo jazdy kategorii AM.

10)  Widząc ten sygnał, kierujący rowerem:
   nie może skręcić w prawo,
   może skręcić w prawo po wcześniejszym zatrzymaniu się i upewnieniu, że nie spowoduje utrudnienia ruchu,
   może skręcić w lewo.
czerwone światło i strzałka warunkowa w prawo

11)  Rowerzysta, który skręca w bramę wjazdową na podwórko lub do domu:
   musi ustąpić pierwszeństwa przechodzącemu pieszemu,
   ma pierwszeństwo przed nadchodzącym pieszym,
   ustępuje pierwszeństwa pieszemu tylko wtedy, gdy pieszy przechodzący przez chodnik nie widzi nadjeżdżającego pojazdu.

12)  W tej sytuacji:
   ostatni opuści skrzyżowanie pojazd nr 3,
   rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto i znajduje się po prawej stronie tramwaju,
   kolejność będzie następująca: 2 - 3 - 1.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   kolejność będzie następująca: 3 - 2 - 1,
   najpierw pojedzie tramwaj, bo ma zawsze pierwszeństwo.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji ostatni pojedzie:
   rowerzysta z nr 1,
   samochód z nr 2,
   tramwaj z nr 3.

rondo ze światłami

15)  W razie uczestnictwa w wypadku drogowym gdzie są poszkodowani, rowerzysta powinien:
   usunąć od razu pojazdy z jezdni,
   zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
   odjechać, bo bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.   


Wstecz