Test numer 21

15 pytań

  REKLAMY


1)  Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
   zawsze,
   tylko wtedy, kiedy nie poruszają się po tej drodze rowerzyści,
   w razie braku chodnika lub pobocza.

2)  Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:
   jazdy, trzymając tylko jedną rękę na kierownicy,
   zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny,
   wymijania się z innym rowerzystą.

rowerzysta na przejeździe dla rowerów

3)  Chodnik lub scieżka dla pieszych, to część składowa:
   drogi,
   jezdni,
   nie określa się.

4)  Jeżeli na drodze umieszczone są te znaki, to:
 rowerzysta ma obowiązek jechać przez skrzyżowanie prosto,
 zatrzymanie roweru jest dozwolone przed znakiem,
 właśnie zaczyna się droga jednokierunkowa dla rowerzystów.
początek zakazu zatrzymywania

5)  W którym kierunku może jechać rowerzysta, jeżeli na drodze znajduje się ten znak:
   w prawo lub w lewo, skręcając za znakiem,
   w prawo a następnie w lewo, skręcając za znakiem,
   w prawo lub w lewo, skręcając przed znakiem.
nakaz jazdy w prawo lub w lewo

6)  Pieszy to osoba, która:
   porusza się tylko po chodniku lub poboczu,
   znajduje się poza pojazdem na drodze, a również jadąca na wrotkach czy deskorolce,
   jest przewożona pojazdem.

piesi idą poboczem lewą stroną jezdni

7)  Kiedy rowerzysta wjeżdża z drogi rowerowej na pobocze, to:
   ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami,
   ma pierwszeństwo przed pieszymi idącymi tym poboczem,
   musi ustąpić znajdującym się tam pieszym i rowerzystom.

8)  Który ze znaków dotyczy drogi (ścieżki) dla pieszych?
 a)
 b)  c)
droga dla pieszych zakaz ruchu pieszych przejście dla pieszych

  REKLAMY

9)  Włączanie się do ruchu następuje:
   przy rozpoczynaniu jazdy po przepuszczeniu niewidomego pieszego, który wszedł na jezdnię nie na pasach,
   przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się,
   przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.

10)  Znak ostrzega o przejeździe kolejowym, który:
   który jest wyłącznie przejazdem jednotorowym,
   znajduje się zawsze w odległości 500 metrów od znaku,
   nie jest wyposażony ani w zapory, ani w półzapory.
przejazd kolejowy bez zapór

11)  Uszkodzona (lub wyłączona) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu,
   oznacza, że o pierwszeństwie przejazdu decydują teraz wskazania znaków drogowych i przepisy ruchu drogowego.

12)  W tej sytuacji:
   kierujący pojazdem nr 3 musi ustąpić rowerzyście,
   rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
   rowerzysta musi przejść na chodnik, bo inaczej nie da się ustalić pierwszeństwa.

skrzyżowanie równorzędne typu T

13)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   kolejność będzie następująca: 3 - 2 - 1,
   najpierw pojedzie samochód z nr 2.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji:
   ostatni pojedzie tramwaj z nr 3,
   ostatni pojedzie samochód z nr 2,
   kolejność będzie następująca: 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie typu rondo

15)  Silne krwawienie z tętnicy szyjnej:
   tamujemy opaską uciskową,
   tamujemy, dociskając tętnicę palcami w kierunku kręgosłupa,
   dezynfekujemy wodą utlenioną.   


Wstecz