Etap powiatowy 2018
w Świeciu

reklama

1)  Znak ten oznacza:
   zakaz jazdy z prawej strony znaku,
   nakaz jazdy z prawej strony znaku,
   obowiązek jazdy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.
nakaz jazdy z prawej strony znaku

2)  Jadący rowerem ustępuje pierwszeństwa pieszym:
   na jezdni jednokierunkowej,
   w czasie jazdy po chodniku,
   na jezdni w strefie ruchu.


3)  Co to jest zatrzymanie pojazdu:
   unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,
   zatrzymanie pojazdu i wyłączenie silnika na co najmniej jedną minutę,
   unieruchomienie pojazdu na co najmniej 5 minut i opuszczenie pojazdu przez kierującego.


4)  Ten znak zabrania:
 wjazdu wózków rowerowych,
 ruchu rowerów tylko po jezdni,
 ruchu rowerów po jezdni i po poboczu.

zakaz wjazdu rowerów

5)  Pieszy to:
   osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem po chodniku pod opieką osoby pełnoletniej,
   dziecko do lat 7 pozostające pod opieką osoby co najmniej ośmioletniej,
   osoba kierująca ruchem na skrzyżowaniu.

6)  Zabrania sie postoju:
   na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni,
   przed znakiem "zakaz postoju",
   w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.


7)  Widząc ten znak, kierujący:
   musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony,
   może skręcić w prawo.
wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

8)  Na jakim skrzyżowaniu nie wolno wyprzedzać?
   na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną,
   na którym ruch jest kierowany przez policjanta,
   równorzędnym.


9)  Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi (poza strefą zamieszkania):
   tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
   pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat,
   samodzielnie pod warunkiem, że jest uczniem szkoły podstawowej.

10)  Za tym znakiem:
   należy jechać prosto przez wszystkie skrzyżowania,
   należy jechać prosto przez skrzyżowanie,
   jest droga jednokierunkowa.
nakaz jazdy prosto

11)  Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
   podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
   opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte,
   za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu.


12)  Wyprzedzanie uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, może odbywać się:
   z dowolnej strony,
   tylko z jego prawej strony,
   tylko z jego lewej strony.


13)  Który z wymienionych elementów stanowi nieprawidłowe wyposażenie roweru:
   z przodu białe kub żółte światło odblaskowe,
   z tyłu czerwone światło odblaskowe,
   dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


14)  Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem, jest odpowiednikiem sygnału:
   czerwonego i żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
   żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
   żółtego - dla wszystkich kierujących.


15)  Kierującemu motorowerem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie:
   gdy kierujący ruchem na skrzyżowaniu stoi bokiem do kierującego motorowerem,
   jeżeli jest podawany żółty migający sygnał świetlny,
   jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim, nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


16)  Wymijanie to:
   przejeżdżanie obok nieruchomej przeszkody,
   przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku, tylko z mniejszą prędkością,
   przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w kierunku przeciwnym.


17)  Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
   na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
   na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi na drodze jednokierunkowej.


18)  Za tym znakiem jest:
   obszar zabudowany,
   koniec obszaru zabudowanego,
   początek strefy zamieszkania.

zakaz ruchu pieszych

19)  Kierujący rowerem nie może:
   poruszać się w kolumnie nie przekraczającej liczby 15 rowerów jednośladowych,
   poruszać się w kolumnie liczącej 20 rowerów jednośladowych,
   jechać trzymając wyłącznie jedną rękę na kierownicy, oraz nogi na pedałach.


20)  Włączenie się do ruchu następuje:
   przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego,
   przy wjeździe na jezdnię z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów,
   przy ruszaniu w momencie zapalenia się zielonego światła.


21)  Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych, kierujący rowerem ma obowiązek:
   ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi Policji,
   ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej,
   ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony.


22)  Zabrania się zatrzymania motoroweru:
   na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni,
   przed znakiem "zakaz zatrzymywania się",
   na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym, na drodze jednokierunkowej, lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu.


23)  Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
   światła odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczone z tyłu,
   co najmniej jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające),
   światło odblaskowe barwy białej skierowane do tyłu.


24)  Znak ten:
   rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
   bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
   rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.

linia podwójna ciągła

25)  Co to jest kolumna pieszych?
   zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę,
   grupa osób poruszająca się po jezdni,
   grupa ponad 20 dzieci.

SKRZYŻOWANIA


26)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 4,
   przejeżdża ostatni.

skrzyżowanie ze znakami

27)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie ze znakiem STOP

28)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża przez skrzyżowanie po pasie ruchu dla rowerów przed pojazdami nr 2 i 3,
   nie ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom nr 1 i 2, gdyż znajduje się na pasie ruchu dla rowerów.

skrzyżowanie   z pasem dla rowerów

29)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:
   ustępuje pierwszeństwa zółtemu samochodowi z nr 2,
   ustępuje pierwszeństwa rowerzyście z nr 4,
   przejeżdża jako pierwszy.

skrzyżowanie z sygnalizacją

30)  W przedstawionej sytuacji:
   kierujący rowerem nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą z nr 1,
   kierujący rowerem nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4.

skrzyżowanie ze znakami

31)  Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4.

skrzyżowanie - wyjazd ze strefy zamieszkania

32)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
   pojedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
   ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z nr 3.

skrzyżowanie typu T z tramwajem

33)  W tej sytuacji kierujący rowerem z nr 1:
   ma pierwszeństwo przed tramwajem z nr 2,
   musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z nr 3,
   jedzie jako drugi.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

34)  W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
   1 - 4 - 2 - 3,
   4 - 1 - 2 - 3,
   4 - 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

35)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
   powinien zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie, tuż przed poziomą linią wyznaczającą miejsce zatrzymania,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony z nr 3.

skrzyżowanie ze znakiem STOPNadesłał:   Wojciech W.


   


Wstecz