Etap gminny 2018
w Łapanowie

1)  Znak ten ostrzega:
rowerzyści
   o możliwości napotkania kolumny rowerzystów,
   że za 150 metrów na jezdnię w każdym obszarze zabudowanym mogą wjeżdżać na jezdnię rowerzyści,
   o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają.


reklama


zakaz wjazdu
2)  Znak ten z tabliczką oznacza:
   że zakaz wjazdu nie dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
   zezwolenie na wjazd motorowerem,
   że zakaz nie dotyczy rowerów.
zakaz wyprzedzania
3)  Znak ten nie dotyczy:
   rowerzystów i motorowerzystów,
   kierowców samochodów ciężarowych,
   jadącego motocyklem.ograniczenie prędkości
4)  Znak ten nie dotyczy:
 motocyklisty,
 kierującego trolejbusem,
 motorowerzysty.


5)  Znak ten nie dotyczy:
   rowerów jednośladowych,
   rowerów wielośladowych,
   motorowerów.
droga dla rowerów

6)  W tej sytuacji rowerzysta (ma czerwone światło z zieloną strzałką w prawo):
   może skręcić w prawo bez dodatkowych warunków,
   nie może skręcić w prawo,
   ma pierwszeńswo przed nadjeżdżającym z przeciwka.

skrzyżowanie z sygnalizacją i zieloną strzałką

7)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy (ma zielone światło),
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony,
   przejeżdża ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją i pojazdem uprzywilejowanym

8)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża ostatni,
   przejeżdża pierwszy,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem


9)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony,
   ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom.
skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

10)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony,
   przejeżdża pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony.
skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

11)  Kierowca kieruje:
   dowolnym pojazdem,
   pojazdem zaopatrzonym w silnik,
   pojazdem silnikowym i motorowerem.


12)  Motorowerzysta włącza się do ruchu jeżeli wjeżdża:
   z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem,
   na jezdnię z pobocza,
   z drogi twardej na drogę gruntową.


13)  Kierujący motorowerem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany:
   ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
   ustąpić pierwszeństwa tylko pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych,
   zawsze zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.


14)  Dopuszczalna pędkość tandemu (roweru dwuosobowego) w strefie zamieszkania wynosi:
   30 km/h,
   20 km/h,
   nie jest określona w prawie o ruchu drogowym.


15)  Kierujący pojazdem wyprzedzanym, w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim:
   jest zobowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania, jeżeli jest to pojazd bez silnika,
   może zwiększać prędkość, jeżeli wyprzedzają się motorowerzyści,
   musi zmniejszyć prędkość.


16)  Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany:
   zająć miejsce przy osi jezdni, jeżeli zamierza skręcić w prawo,
   jeżeli skręca w lewo, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z kierunku przeciwnego na wprost, lub skręcającym w prawo,
   zatrzymać się przed wjechaniem na drogę z pierwszeństwem.


17)  Podczas wyprzedzania kolumny pieszych, motorowerzysta musi zachować odstęp nie mniejszy niż:
   pół metra,
   jeden metr,
   półtora metra.


18)  Osoba niepełnosprawna idąca drogą dla rowerów:
   jest obowiązana ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
   nie jest obowiązana ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
   osoba niepełnosprawna nie może korzystać z drogi dla rowerów.


19)  Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości, z wyjątkiem gdy:
   wolno jadący pojazd jest wyprzedzany z prawej strony przez rower,
   rowerzystę wyprzedza samochód osobowy,
   wolno jadący pojazd jest wyprzedzany z lewej strony przez rower.


20)  Rowerzysta nie włącza się do ruchu, jeżeli wjeżdża:
   na jezdnię z drogi dla rowerów,
   na jezdnię z pobocza,
   na przejazd dla rowerzystów, lub pas ruchu dla rowerów.


21)  Czterokołowiec jest:
   pojazdem samochodowym,
   pojazdem wolnobieżnym,
   samochodem osobowym.


22)  Czterokołowcem lekkim można jechać z maksymalną prędkością:
   45 km/h,
   50 km/h,
   60 km/h.


23)  Trzynastoletni rowerzysta może korzystać z chodnika:
   w każdej sytuacji,
   wyjątkowo podczas jazdy, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni,
   wyjątkowo, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 1,5 metra i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.


24)  Pieszy to:
   osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem po chodniku pod opieką osoby pełnoletniej,
   dziecko do lat 7 pozostające pod opieką osoby co najmniej ośmioletniej,
   osoba kierująca ruchem na skrzyżowaniu.


25)  Motorower nie jest pojazdem:
   wolnobieżnym,
   silnikowym,
   obie odpowiedzi a i b są prawidłowe.

SKRZYŻOWANIA


26)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4.

skrzyżowanie z sygnalizacją i pojazdem uprzywilejowanym

27)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.

skrzyżowanie z drogą gruntową

28)  Na tym skrzyżowaniu:
   kolejność przejazdu to 2 - 1 - 3,
   pierwszy pojedzie pojazd z nr 3,
   tramwaj pojedzie jako pierwszy.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

29)  Na tym skrzyżowaniu:
   kierujący rowerem z nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
   pierwszy pojedzie pojazd z nr 3,
   rowerzysta pojedzie ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją

30)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   4 i 2 - 1 - 3,
   4 i 2 - 3 - 1,
   4 - 3 - 2 - 1.

skrzyżowanie typu rondo

31)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   3 - 2 - 1,
   1 - 2 - 3,
   2 - 1 - 3.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

32)  W tej sytuacji kierujący rowerem z nr 1 pojedzie:
   pierwszy,
   drugi,
   trzeci.

skrzyżowanie ze znakami

33)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta musi ustąpić tylko pojazdowi szynowemu,
   pojazd nr 3 przejedzie drugi,
   ostatni pojedzie pojazd z numerem 4.

skrzyżowanie z tramwajem

34)  Podaj kolejność na tym skrzyżowaniu (pojazd nr 4 jest pojazdem uprzywilejowanym):
   1 - 3 - 2 i 4,
   4 i 2 - 1 - 3,
   4 - 1 - 3 - 2.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

35)  Podaj kolejność na tym skrzyżowaniu:
   4 i 2 - 1 - 3,
   4 - 3 - 2 - 1,
   4 i 2 - 3 - 1.

skrzyżowanie typu rondoNadesłał:   sebek344@interia.pl


   


Wstecz