Etap wojewódzki 2017
w Nidzicy

1)  Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem, jest odpowiednikiem sygnału:
   czerwonego i żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
   żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
   żółtego - dla wszystkich kierujących.


reklama


2)  Liczba wózków rowerowych w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
   5,
   10,
   15.
3)  Przewozić wózkiem rowerowym inną osobę może osoba, która ukończyła:
   15 lat,
   16 lat,
   17 lat.4)  Kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego może osoba, która ma ukończone co najmniej:
 12 lat,
 13 lat,
 15 lat.


5)  Za tym znakiem rowerzysta na najbliższym skrzyżowaniu:
   musi ustąpić rowerzyście wjeżdżającemu z lewej strony,
   może skręcić w lewo,
   ma pierwszeństwo przed rowerzystą wjeżdżającym z lewej strony.

wlot drogi jednokierunkowej

6)  Znak ten:
   wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania pojazdu,
   uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
   wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu .

linia warunkowego zatrzymania pojazdu

7)  Za tym sygnalizatorem rowerzysta może:
   zawrócić,
   skręcić w prawo,
   tylko skręcić w lewo.

zielona strzałka w lewo

8)  Ten znak oznacza:
   odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
   pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
   pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.

pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi


9)  Który znak zobowiązuje kierującego rowerem do zatrzymania pojazdu?
   a i b,
   b i c,
   a i c.
znaki zakazu

10)  Kierującemu rowerem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych z wyjątkiem:
   jeżeli na jezdni dozwolona jest prędkość ponad 50 km/h,
   dziecka siedmioletniego kierującego rowerem pod opieką osoby dorosłej,
   dziecka do lat 11 kierującego rowerem.

11)  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu:
   na wprost po jezdni,
   w prawo,
   w lewo.

12)  Kierującemu rowerem zabrania się:
   wyprzedzania na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
   wyprzedzania na przejściach, na których ruch jest kierowany,
   omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

13)  Wyprzedzanie z prawej strony na jezdni dwukierunkowej, jeśli poza obszarem zabudowanym są trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku jest dozwolone:
   zawsze,
   tylko na drogach o dopuszczalnej prędkości ponad 90km/h,
   z wyjątkiem jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi.

14)  Pieszy idący po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym:
   musi iść z latarką ze światłem białym, jeżeli nie używa elementów odblaskowych,
   nie musi używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
   jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

15)  Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat z wyjątkiem:
   strefy zamieszkania,
   nie ma wyjątków,
   drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerów.


16)  Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:
   wykonującą w kamizelce odblaskowej prace porządkowe na drodze,
   w wieku powyżej 10-tego roku życia jadącą na rowerze,
   pchającą wózek inwalidzki.


17)  Z drogi dla rowerów obowiązany jest korzystać:
   motorowerzysta przewożący dziecko do lat 7,
   uczestnik ruchu poruszający się na wózku inwalidzkim,
   rowerzysta na rowerze jednośladowym.


18)  Kierującemu rowerem zabrania się zawracania:
   na drodze dwujezdniowej,
   w tunelu,
   na odcinku jezdni wzdłuż linii przystankowej.

oszronienie jezdni

19)  W czasie mgły kierujący rowerem:
   nie może korzystać z drogi,
   ma zakaz wyprzedzania innego pojazdu,
   powinien umieścić dodatkowe elementy odblaskowe z tyłu roweru.


20)  W tej sytuacji rowerzysta:
   powinien jechać po prawej stronie jezdni,
   jedzie po przejeździe dla rowerzystów,
   naruszył przepisy ruchu drogowego: powinien prowadzić rower po przejściu dla pieszych.

kolumna rowerzystów

21)  Za tym znakiem rowerzysta:
   może jechać dalej bez zwracania uwagi na stan drogi, ponieważ znak ten dotyczy tylko pojazdów samochodowych,
   powinien zachować szczególną ostrożność i w miarę potrzeby zejść z roweru i prowadzić go przez oszroniony odcinek drogi,
   nie może jechać dalej.
oszronienie jezdni

22)  Za tym znakiem rowerzysta:
   nie może wyprzedzić rowerzysty,
   nie może wyprzedzić kolumny pieszych,
   może wyprzedzić rowerzystę.
zakaz wyprzedzania

23)  Za tym znakiem kierujący:
   musi jechać z prędkością 30km/h,
   musi jechać z prędkością mniejszą niż 30km/h,
   może jechać z dowolną (dopuszczalną) prędkością.
zakaz wyprzedzania

24)  Za tym znakiem rowerzysta:
   ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym,
   może jechać z prędkością do 20km/h i ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
   nie może przekraczać prędkości 20km/h i ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym.
strefa zamieszkania

25)  Co to jest postój pojazdu?
   każde zatrzymanie pojazdu i wyłączenie silnika,
   unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę,
   każde zatrzymanie pojazdu na dłużej niż jedna minuta.Test rozwiązujesz dzięki uprzejmości Pana M.S.


   

Przejdź do skrzyżowańWstecz