Etap powiatowy 2017
w Wadowicach

1)  Obowiązek używania elementów odblaskowych w okersie od zmierzchu do świtu dotyczy:
   wszystkich pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym,
   wszystkich pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym z wyjątkiem osób poruszających się po drodze dla pieszych,
   wszystkich pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym w wieku do lat 15.


reklama


2)  Do uczestników ruchu drogowego zaliczamy:
   tylko osobę pchającą rower po poboczu,
   osobę pchającą rower po poboczu oraz policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu,
   żołnierza żandarmerii wojskowej zabezpieczającego przemarsz kolumny wojskowej.
3)  Rowerzyście zabrania się zawracania:
   tylko na odcinku oznaczonym znakiem "zakaz zawracania",
   na drodze publicznej,
   w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.4)  Jeżeli na krawędzi jezdni wyznaczona jest linia przerywana, to:
 dopuszcza się zatrzymanie pojazdu na jezdni,
 dopuszcza się postój na poboczu,
 zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni i na poboczu.


5)  Czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa własna nie przekracza:
   350 kg,
   400 kg,
   450 kg.

6)  Osoba poruszająca się samodzielnie na wózku inwalidzkim jest:
   pieszym,
   kierującym,
   kierowcą .


7)  Kierujący to osoba, która:
   prowadzi kolumnę pieszych,
   jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie,
   obie odpowiedzi są prawidłowe.


8)  Poruszanie się czterokołowcem po drodze ekspresowej jest:
   dozwolone,
   zabronione,
   dozwolone z wyjątkiem czterokołowców lekkich.9)  Pieszy przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować:
   ostrożność,
   szczególną ostrożność,
   zwiększoną ostrożność.

10)  Zmianą kierunku jazdy nazwiemy:
   tylko manewr skrętu w prawo lub w lewo,
   manewr skrętu w prawo lub w lewo oraz zawracanie,
   tylko zawracanie.

11)  Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe wyznaczają:
   barwy czerwonej prawą krawędź jezdni a barwy białej lewą krawędź jezdni,
   barwy żółtej prawą krawędź jezdni a barwy białej lewą krawędź jezdni,
   barwy czerwonej prawą krawędź jezdni a barwy żółtej lewą krawędź jezdni.


12)  Rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon:
   popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę,
   nie popełnia wykroczenia, bo wolno mu przecież jechać trzymając kierownicę jedną ręką,
   nie popełnia wykroczenia, ale tylko podczas jazdy ścieżką rowerową.


13)  Kierujący rowerem jednośladowym:
   może jeździć dowolną częścią drogi,
   w obszarze zabudowanym powinien poruszać się wyłącznie po jezdni,
   jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.


14)  Przedstawiony znak drogowy informuje o:
   ruchu pieszych wzdłuż jezdni,
   przejściu dla pieszych bezpośrednio za znakiem,
   przejściu dla pieszych w odległości od 50 do 100 metrów w obszarza zabudowanym, i od 150 do 300 m poza obszarem zabudowanym .

przejście dla pieszych

15)  Przejeżdżając obok pieszego, idącego wzdłuż drogi po poboczu, kierujący pojazdem powinien:
   zachować bezpieczny odstęp,
   użyć sygnału ostrzegawczego,
   w nocy, w obszarze zabudowanym, zmienić światła mijania na pozycyjne.


16)  Zatrzymanie pojazdu, to jego unieruchomienie:
   na czas nie dłuższy niż 1 minuta,
   niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego na dowolnie długi czas,
   najwyżej na 5 minut, nawet jeżeli wynika to z warunków ruchu.


17)  Pieszemu nie wolno:
   przechodzć przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
   przebiegać przez jezdnię,
   obie odpowiedzi są prawidłowe.


18)  Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest:
   zabronione na terenie zabudowanym,
   zawsze zabronione,
   żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.


19)  Który ze znaków zezwala na cofanie?
 a)
 b)  c)
droga jednokierunkowa droga ekspresowa tunel

20)  Po minięciu którego z tych znaków, nie wolno Ci będzie skręcić w lewo:
 a)
 b)  c)
zakaz zawracania dnakaz jazdy prosto lub w prawo droga jednokierunkowa

21)  Znak "koniec zakazów" odwołuje:
   znak "zakaz wyprzedzania",
   znak "zakaz postoju",
   wszystkie znaki zakazu.

koniec zakazów

22)  Znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów:
   tylko na jezdni,
   tylko na poboczu,
   na jezdni i na poboczu.

zakaz wjazdu rowerów

23)  Przekraczanie jezdni przez pieszego poza wyznaczonym przejściem jest zawsze zabronione na drodze:
   dwujezdniowej znajdującej się na obszarze zabudowanym,
   bez poboczy,
   wzdłuż której znajduje się droga dla rowerów.


24)  Za tym znakiem nie mogą jechać:
   wózki ręczne,
   pojazdy z przyczepami,
   wózki rowerowe.

zakaz wjazdu wózków rowerowych

25)  Nie zabrania się zatrzymania roweru:
   tylko na pasie dla rowerów,
   na pasie ruchu dla rowerów,
   tylko w śluzie rowerowej.

SKRZYŻOWANIA


26)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   1 - 3 - 2,
   3 - 2 - 1,
   3 - 1 - 2.

skrzyżowanie typu T

27)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   3 - 1 - 2,
   1 - 2 - 3,
   1 - 3 - 2.

skrzyżowanie ze znakami

28)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   3 - 1 - 2,
   2 - 3 - 1,
   2 - 1 - 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

29)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1,
   2 - 3 - 1.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

30)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   4 - 2 - 1 - 3,
   4 - 1 - 3 - 2,
   4 - 1 - 2 - 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

31)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   3 - 2 - 1,
   1 - 2 - 3,
   1 - 3 - 2.

skrzyżowanie równorzędne

32)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   3 - 2 - 1 - 4,
   2 - 3 - 1 - 4,
   2 - 3 - 4 - 1.

skrzyżowanie ze znakami

33)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   2 - 3 - 1,
   3 - 2 - 1,
   3 - 1 - 2.

skrzyżowanie typu rondo

34)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1,
   1 - 3 - 2.

skrzyżowanie z sygnalizacją

35)  Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:
   1 - 3 - 2,
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1.

skrzyżowanie typu rondoNadesłał:   galuszka.andrzej@gmail.com


   


Wstecz