Etap wojewódzki 2015
w Sukowie

1)  Obowiązkowym wyposażeniem roweru jest światło:
   odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż kwadrat, umieszczone z przodu roweru,
   odblaskowe żółte, umieszczone w pedałach roweru,
   odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu roweru.


reklama


2)  Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej:
   17 lat,
   14 lat,
   10 lat.
3)  Jak powinien zachować się uczestnik ruchu, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany?
   nie zwiększać prędkości,
   koniecznie zatrzymać się,
   obowiązkowo ułatwić przejazd, a w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi i w razie potrzeby zatrzymać się.4)  Pieszym jest:
 policjant kierujący ruchem drogowym,
 dziecko do lat 13 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej,
 osoba prowadząca rower.


5)  W przedstawionej sytuacji, rowerzystka:
   może przejechać po przejściu dla pieszych, ponieważ obok nie ma przejazdu dla rowerzystów,
   powinna zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych,
   może przejechać po przejściu, ponieważ nie przeszkadza to pieszym.

rowerzystka na pasach

6)  Znak ten oznacza:
   drogę dla rowerów,
   zakaz wjazdu rowerów,
   uwaga rowerzyści .

ścieżka rowerowa

7)  Gdy rowerzysta zbliżając się do skrzyżowania zobaczy na nim policjanta stojącego tyłem lub przodem to wie, że odpowiada to na sygnalizatorze świetlnym:
   sygnałowi czerwonemu,
   sygnałowi żółtemu,
   sygnałowi zielonemu.

policjant stoi przodem

8)  Znak ten oznacza:
   drogę ekspresową,
   śliską jezdnię,
   zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

droga ekspresowa


9)  Znak ten oznacza:
   drogę dla rowerów,
   ostrzeżenie przed możliwością napotkania rowerzystów wjeżdżających na jezdnię,
   przejazd dla rowerów.
rowerzyści

10)  W przedstawionej sytuacji rowerzysta wjeżdżający na jezdnię z posesji:
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi,
   ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
   ma pierwszeństwo przed pieszym.
rowerzysta włącza się do ruchu

11)  Sygnał ten oznacza:
   zakaz wjazdu motorowerem za sygnalizator,
   zakaz wjazdu rowerem za sygnalizator,
   zezwolenie na wjazd rowerem za sygnalizator.

sygnalizator dla rowerzystów

12)  Znak ten oznacza zakaz wjazdu:
   rowerów i motorowerów,
   rowerów,
   motorowerów.

zakaz wjazdu motorowerów

13)  Na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania się:
   omijania pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych,
   jazdy rowerem,
   przekraczania prędkości 90 km/h przez samochody osobowe bez przyczep.


14)  Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych:
   może iść obok siebie,
   są obowiązani zawsze iść jeden za drugim,
   nie może iść obok siebie .

rowerzysta włącza się do ruchu

15)  Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni, obowiązana jest między innymi:
   poruszać się prawą stroną jezdni,
   iść po chodniku,
   iść lewą stroną drogi.


16)  Przechodzenie przez jezdnię w innych miejscach niż wyznaczone, jest:
   zawsze zabronione,
   dozwolone tylko wtedy, gdy odległość od przejścia jest większa niż 200 metrów,
   dozwolone, gdy odległość od przejścia jest większa niż 100 metrów.


17)  Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:
   na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
   na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.


18)  Za tym znakiem rowerzysta:
   może jechać dalej bez zwracania uwagi na stan drogi, ponieważ znak ten dotyczy tylko pojazdów samochodowych,
   powinien zachować szczególną ostrożność i miarę potrzeby zejść z roweru i prowadzić go przez oszroniony odcinek drogi,
   nie może jechać dalej.

oszronienie jezdni

19)  Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
   10,
   5,
   15.

kolumna rowerzystów

20)  Kierujący rowerem korzystając z chodnika jest obowiązany:
   jechać tuż przy krawędzi chodnika,
   ostrzegać pieszych dzwonkiem,
   zachować szczególną ostrożność.


SKRZYŻOWANIA


21)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta kierujący pojazdem nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 i 3.

skrzyżowanie równorzędne

22)  Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   przejeżdża ostatni,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

skrzyżowanie równorzędne ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4,
   ma pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 i 3,
   ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom.

skrzyżowanie typu rondo

24)  Kierujący pojazdem nr 1 na takim skrzyżowaniu:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4.

skrzyżowanie zrównorzędne

25)  Na tym skrzyżowaniu:
   kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
   kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża ostatni,
   kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 i 3.

skrzyżowanie z wjazdem do strefy zamieszkania

26)  Kierujący pojazdem nr 2 na takim skrzyżowaniu:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
   przejeżdża jako pierwszy.

skrzyżowanie ze znakiem STOP i łamanym pierwszeństwem

27)  W przedstawionej na rysunku poniżej sytuacji:
   kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
   kolejność przejazdu to 3 - 2 - 1,
   rowerzysta z nr 1 musi się zatrzymać.

skrzyżowanie ze znakami

28)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta kierujący pojazdem nr 1:
   przejeżdża przed pojazdem uprzywilejowanym,
   przejeżdża przed pojazdem nr 2,
   przejeżdża pierwszy.

skrzyżowanie z sygnalizacją

29)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta kierujący pojazdem nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   przejeżdża ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją

30)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta kierujący pojazdem nr 1:
   przejedzie przed pojazdem nr 2,
   przejedzie przed pojazdem nr 3,
   przejedzie jako ostatni.

skrzyżowanie ze znakami STOPTest rozwiązujesz dzięki uprzejmości KWP Kielce


   


Wstecz