Etap powiatowy 2015
w Jaćmierzu

1)  Bezwzględnie zabrania się pieszemu:
   przebiegania przez jezdnię, chyba, że jest to droga zamknięta dla ruchu pojazdów,
   poruszania się po jezdni w strefie zamieszkania,
   przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych.


reklama


2)  Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
   jest zawsze zabronione,
   jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich, pod warunkiem ustępowania miejsca kierującemu rowerem,
   jest dozwolone tylko na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych, w razie braku chodnika lub pobocza.
3)  Kierującemu rowerem zabrania się w każdej sytuacji:
   używania sygnału dźwiękowego,
   poruszania się po chodniku,
   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd.4)  Osoba w wieku do 10 lat, jadąca rowerem po chodniku to:
 pieszy,
 kierujący,
 kierowca.


5)  Który z przedstawionych znaków nie dotyczy rowerzystów: :
   a,
   b,
   c.

znaki zakazu

6)  Znak ten:
   wyznacza przejście dla pieszych,
   ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez pieszych, lub o bliskości takiego miejsca,
   ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych.

przejście dla pieszych

7)  Który znak oznacza jezdnię jednokierunkową:
   a,
   b,
   c.

znaki do wyboru

8)  Znak D-5 oznacza:
   pierwszeństwo dla wjeżdżających od strony znaku,
   pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
   początek drogi o ruchu dwukierunkowym.

pierwszeństwo na zwężeniu


9)  Znak C-16 "droga dla pieszych":
   oznacza drogę dla pieszych i rowerzystów,
   zabrania wstępu na tę drogę pieszym,
   oznacza obowiązek korzystania z tej drogi przez pieszych.
droga dla pieszych

10)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   oznacza przejście dla pieszych, które jest szczególnie uczęszczane przez dzieci idące do szkoły,
   informuje o przejściu dla pieszych - oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
przejście dla pieszych

11)  Zabrania się wyprzedzania innego pojazdu jadącego po jezdni:
   na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
   na obszarze zabudowanym,
   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.


12)  Rowerzysta włącza się do ruchu podczas wjeżdżania:
   na drogę z pierwszeństwem z drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem A-7,
   na jezdnię z chodnika,
   na drogę gruntową z drogi twardej.


13)  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone:
   w odległości większej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych,
   w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych,
   w dowolnym miejscu.


14)  Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:
   zatrzymać się tylko w przypadku, gdy drogą poprzeczną zbliża się inny pojazd,
   zatrzymać się przed znakiem,
   zatrzymać się w każdym przypadku, bez względu na ruch pojazdów.

STOP

15)  Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany:
   korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów,
   jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi,
   korzystać z dowolnego pasa ruchu.


16)  Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
   schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,
   przemyciu rany spirytusem,
   posmarowaniu rany tłustym kremem.


17)  Dzwoniąc pod numer ratunkowy, podajemy:
   informujemy o wysokości temperatury ciała osoby poszkodowanej i ilości gapiów,
   imię, nazwisko, numer telefonu, rodzaj wypadku, miejsce, liczbę rannych,
   tylko miejsce wypadku.


18)  Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
   nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
   natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
   udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.

19)  Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadków jest:
   utrata przytomności,
   skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
   zapadający się na dno gardła język.

20)  W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego, należy:
   jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha, niezwłocznie rozpocząć czynności reanimacyjne,
   przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć,
   odgiąć głowę ku tyłowi celem usprawnienia oddychania.


SKRZYŻOWANIA


21)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 i nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

wyjazd ze strefy zamieszkania

22)  Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1,
   2 - 3 - 1.

skrzyżowanie ze znakami

23)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta z nr 1:
   ma obowiązek zatrzymania się,
   przejeżdża ostatni,
   ma pierwszeństwo przed rowerzystą z nr 4.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

24)  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu i pojazdowi nr 2,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2.

skrzyżowanie zrównorzędne

25)  Podaj kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:
   3 - 2 - 1 - 4,
   2 - 1 - 4 - 3,
   3 i 4 - 2 - 1.

skrzyżowanie równorzędne

26)  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   przejeżdża jako pierwszy.

skrzyżowanie ze znakiem STOP i łamanym pierwszeństwem

27)  Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   musi włączyć się do ruchu.

skrzyżowanie równorzędne

28)  Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem numer:
   3,
   2,
   1.

skrzyżowanie ze znakami

29)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta z nr 1:
   przejeżdża ostatni,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie równorzędne

30)  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta z nr 1:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 2.

skrzyżowanie ze znakamiTest nadesłał: jorekplatek@poczta.onet.pl


   


Wstecz