Test numer 20

15 pytań

  REKLAMY


1)  Jadąc w kolumnie rowerzystów, pamiętaj, że odległość od roweru jadącego przed Tobą:
   nie jest określona, ale ma być bezpieczna,
   wynosi 3 metry,
   musi wynosić do 5 metrów.

2)  Odległość między kolumnami rowerzystów:
   nie jest ustalona,
   nie może być mniejsza niż 200 metrów,
   powinna wynosić co najmniej 100 metrów.

rowerzyści w kolumnie

3)  Nie wymaga się posiadania karty rowerowej od osoby, która ukończyła:
   13 lat,
   17 lat,
   18 lat.

4)  Widząc ten znak, rowerzysta:
   może skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
   może zawrócić na skrzyżowaniu,
   nie może jechać prosto przez skrzyżowanie.
zakaz skrętu w lewo

5)  Znak ten oznacza:
   przejście dla pieszych,
   wyznaczone miejsce przeznaczone do zawracania dla wszystkich pojazdów,
   przejazd przez jezdnię dla rowerzystów.
przejazd dla rowerzystów

6)  Rowerzysta może jeździć po jezdni:
   zawsze,
   zawsze wtedy, kiedy brak jest ścieżki (drogi) dla rowerów,
   tylko kiedy brak jest pobocza, nie nadaje się ono do jazdy, lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych.

rowerzysta skręca w lewo na jezdni dwukierunkowej

7)  Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:
   zawsze, kiedy ma na to ochotę,
   kiedy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 jadącą na rowerze,
   tylko wówczas, kiedy musi dojechać do swojego domu.

8)  Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?
 a)
 b)  c)
tramwaj przejazd kolejowy bez zapór przejazd kolejowy z zaporami

  REKLAMY

9)  Rowerzyście, na przejeździe rowerowym nie wolno:
   wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd,
   wjeżdżać na ten przejazd, bez ustąpienia pierwszeństwa innym użytkownikom drogi,
   przyspieszać tempa jazdy.

10)  Ten znak na sygnalizatorze nie dotyczy:
   skręcających w lewo,
   jadących prosto,
   skręcających w prawo.
kierunek na wprost i w prawo

11)  12-letniemu rowerzyście zabrania się:
   wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
   jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
   jazdy bez trzymania rąk na kierownicy.

12)  Tutaj kolejność jest następująca:
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1,
   2 - 1 - 3.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  Na tym skrzyżowaniu:
   kolejność to 3 - 1 - 2,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   wszystkich obowiązuje zasada prawej strony.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji:
   ostatni pojedzie tramwaj z nr 2,
   ostatni pojedzie samochód z nr 3,
   znaki są mniej ważne od sygnalizacji świetlnej.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  Stosowanie opaski uciskowej:
   jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny,
   powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia lub oparzenia skóry,
   powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia.   


Wstecz