Test numer 2

15 pytań

  REKLAMY


1)  Holowanie roweru przez innego rowerzystę:
   jest niedopuszczalne,
   jest dozwolone, jeżeli holowany rower jest niesprawny technicznie, np. ma zerwany łańcuch,
   jest dozwolone, pod warunkiem że kierujący rowerem ciągnącym, ma ukończone 13 lat.

2)  Rowerzysta ma obowiązek:
   jeśli są wyznaczone, to korzystać ze ścieżek dla rowerów,
   cały czas podczas jazdy trzymać kierownicę oburącz,
   jeździć rowerem tylko w ciągu dnia.

rowerzysta skręca w lewo

3)  Pieszy idący po poboczu lub po jezdni, zobowiązany jest iść:
   prawą stroną drogi,
   jak mu wygodniej,
   lewą stroną drogi.

4)  Co oznacza przedstawiony znak:
   przejście dla pieszych - pasy,
   przejazd dla rowerzystów,
   miejsce na jezdni wyłączone z ruchu pojazdów.
powierzchnia wyłączona

5)  Przedstawiony znak ostrzega o:
   zbliżaniu się do odcinka drogi z dwoma jezdniami,
   miejscu, w którym pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z przeciwka,
   miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

6)  W tej sytuacji:
   wszyscy piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami,
   jedynie pieszy z nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem,
   piesza nr 2 musi przepuścić samochód.

kto ma pierwszeństwo - pieszy czy pojazd

7)  Włączaniem się do ruchu może być:
   wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła,
   dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych,
   wyjazd z podwórka na jezdnię.

8)  Który z tych znaków zobowiązuje rowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu?
 a)
 b)  c)
pierwszeństwo na zwężeniu ruch okrężny ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

9)  Rowerzyście nie wolno:
   kierować rowerem wieloosobowym, nie mając ukończonych 17 lat,
   przewozić zakupy na bagażniku,
   trzymać w pewnych sytuacjach kierownicę tylko jedną ręką.

10)  Ten znak zakazu:
   dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
   dotyczy rowerów jedno i wielośladowych,
   dotyczy tylko jezdni.
zakaz wjazdu rowerów

11)  Rowerem może kierować osoba, która:
   ukończyła 12 lat i ma przy sobie legitymację szkolną,
   ukończyła 10 lat i posiada kartę rowerową,
   ukończyła 15 lat i ma pisemne upoważnienie od rodziców.

12)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   pojedzie ostatni,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 2,
   jedzie pierwszy.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
   pojedzie pierwszy.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji, pierwszy przez skrzyżowanie przejedzie:
   rowerzysta z numerem 1,
   pojazd numer 2,
   pojazd numer 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją i znakami

15)  Jeśli trzeba unieruchomić złamaną kończynę, to należy usztywnić:
   miejsce złamania i najbliższe stawy,
   wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
   jedynie samo miejsce złamania.   


Wstecz